Tích hợp thông tin qua các hoạt động đô thị để cải thiện việc phân phối các dịch vụ

Giới thiệu về Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây

Các nhà quy hoạch, các nhà quản lý và các phòng ban của thành phố có thể cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng và triển khai của họ với các sản phẩm kết hợp. Trong bài này, hãy khám phá Các giải pháp IBM Smarter City (Thành phố thông minh hơn) trên Đám mây, bao gồm kiến trúc triển khai, kinh nghiệm khách hàng và sự hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các khía cạnh tuỳ chỉnh, tích hợp, hoạt động và quản lý mô hình phân phối.

Ping Yuan, Quản lý phát triển phần mềm, IBM

Ping Yuan là nhà quản lý phát triển của nhóm IBM Smarter City Cloud Delivery (Phân phối đám mây thành phố thông minh hơn của IBM) trong Các giải pháp công nghiệp của Tập đoàn phần mềm của IBM. Anh chuyên về các giải pháp SOA, điện toán đám mây và phần mềm. Ping có nhiều kinh nghiệm về các dự án khách hàng và phát triển giải pháp công nghiệp.Yin Rui, Chuyên gia CNTT, IBM China

Photograph of Yin RuiYin Rui là chuyên gia Công nghệ thông tin cao cấp có chứng chỉ trong Các giải pháp công nghiệp của Tập đoàn phần mềm của IBM. Anh đã làm nhiều dự án và phân phối về các giải pháp SOA và ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ và có nhiều kinh nghiệm về các sản phẩm phần mềm trung gian của IBM. Yin đang làm về phân phối đám mây các giải pháp phần mềm Smarter City của IBM trên IBM SmartCloud Enterprise.Jun Chang Ma, Kiến trúc sư phần mềm, I.B.M.

Tiến sĩ Jun Chang Ma là kiến trúc sư phần mềm tư vấn cho Phòng thí nghiệm phát triển phần mềm Trung Quốc của IBM. Anh gia nhập IBM vào 04.2007 và đã làm về phát triển web ClearQuest và phân phối đám mây giải pháp ngành công nghiệp. Anh đã đăng hai bài báo trên developerWorks.Chen Chen, Kỹ sư phần mềm, IBM

Chen Chen là kỹ sư phần mềm nhân viên cho Các giải pháp công nghiệp của Tập đoàn phần mềm của IBM. Anh đã có hơn 10 năm về kinh nghiệm Công nghệ thông tin và đã làm việc trong IBM Global Business Services (Các dịch vụ kinh doanh toàn cầu của IBM). Chen hiện đang làm về phân phối đám mây IBM cho Các giải pháp Smarter City của IBM.Liu Qiang, Kỹ sư phần mềm, IBM China

Photograph of Liu QiangLiu Qiang là kỹ sư phần mềm nhân viên trong Các giải pháp công nghiệp của Tập đoàn phần mềm của IBM. Anh đã làm về phân phối đám mây giải pháp Rational và ngành công nghiệp và là một Quản trị viên Rational ClearQuest và ClearCase có chứng chỉ của IBM. Lui đã đăng ba bài báo trên developerWorks.Lv Xiao, Kỹ sư phần mềm, IBM

Lv Xiao là kỹ sư phần mềm nhân viên trong Các giải pháp công nghiệp của Tập đoàn phần mềm của IBM. Anh là một chuyên gia về Giải pháp Cognos 8 BI có chứng chỉ của IBM và đã tham gia nhiều dự án liên quan đến BI (Kinh doanh thông minh). Lv đang làm về phân phối SaaS các giải pháp phần mềm Smarter City của IBM trên IBM SmartCloud Enterprise.Li Tie, Kỹ sư phần mềm, IBM China

Photograph of Li TieLi Tie, một kỹ sư phần mềm tư vấn trong Các giải pháp công nghiệp SWG của IBM, đã gia nhập IBM vào năm 2004. Trước đây anh tập trung vào các lĩnh vực bảo mật cho các sản phẩm Lotus Expeditor, Notes và LotusLive. Li hiện đang là một kiến trúc sư về các sản phẩm Các giải pháp Công nghiệp của IBM.08 06 2012

Giới thiệu

Trong bài này, hãy tìm hiểu về dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây, trong đó bao gồm danh mục các giải pháp IBM Smarter Cities (Các thành phố thông minh hơn của IBM) và IBM SmartCloud Enterprise (Doanh nghiệp Đám mây thông minh của IBM).

Danh mục các giải pháp IBM Smarter Cities là một họ các sản phẩm có thể giúp các nhà quy hoạch, các nhà quản lý và các phòng ban của thành phố cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng và triển khai của họ. Các nhà lãnh đạo thành phố có thể tích hợp và kết hợp các cơ quan và tài nguyên của thành phố và có được một quan điểm thống nhất về các sự kiện trên toàn bộ các cơ quan, phòng ban và các dịch vụ. Danh mục gồm có:

IBM Intelligent Operations Center
Intelligent Operations Center (Trung tâm điều hành thông minh) xử lý các nguồn cấp dữ liệu và thông tin sự kiện từ các phòng ban riêng lẻ để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của một thành phố hoặc các tổ chức phức tạp khác.

Nó cung cấp một bảng điều hành mô tả tình trạng tổng thể của các hoạt động của thành phố. Bảng điều hành này bao trùm các lĩnh vực giải pháp cụ thể của cơ quan riêng lẻ và cho phép khả năng truy vấn ngược vào từng cơ quan bên dưới, bao gồm việc quản lý nước, an toàn công cộng và quản lý giao thông.

IBM Intelligent Transportation
Intelligent Transportation (Vận tải thông minh) truyền trí thông minh cho các hệ thống vận tải hiện có bằng cách sử dụng truyền thông và công nghệ thông tin hiện đại. Nó tích hợp dữ liệu giao thông từ các hệ thống vận tải con hiện có. Giải pháp này cũng cung cấp khả năng hiển thị vị trí địa lý, phân tích và báo cáo về dữ liệu giao thông hiện tại và lịch sử theo yêu cầu.
IBM Intelligent Water
Intelligent Water (Nước thông minh) cung cấp trí thông minh và sự nhận thức, sự kết nối và tính trong suốt tốt hơn và dịch vụ khách hàng được cải thiện bằng cách quản lý tập trung các hoạt động cấp nước và thông tin sự kiện được thu thập trên mọi vị trí địa lý. Bằng cách kết hợp và tập hợp các hoạt động và thông tin sự kiện từ rất nhiều thiết bị nguồn dữ liệu, nó giúp cung cấp thông tin có giá trị, nhìn thấy được để nâng cao hiệu quả.

IBM SmartCloud Enterprise (Doanh nghiệp SmartCloud của IBM) cung cấp một môi trường điện toán bảo mật và co giãn quy mô cho người dùng cuối để quản lý và tiêu thụ tài nguyên ảo hóa, bao gồm các cá thể, lưu trữ, mạng và phần mềm trung gian. Người dùng có thể dễ dàng phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng của mình trên nền tảng điện toán này và phân phối các dịch vụ Phần mềm là một Dịch vụ (SaaS) cho khách hàng của mình.

IBM SmartCloud Enterprise cũng cung cấp các công cụ và các API để quản lý và cấu hình môi trường phát triển và thử nghiệm của bạn:

 • Các giao diện người dùng

  Với ô cửa sổ giao diện điều khiển này, bạn có thể thêm vào và quản lý các cá thể, các hình ảnh và lưu trữ. Trang tài khoản có chứa một tập hợp thông tin sử dụng và tài khoản của bạn, các khóa bảo mật, các địa chỉ IP và các thông báo cá thể và hình ảnh.

 • Các API

  Bạn có thể sử dụng trình vỏ (shell) của Linux® và các kịch bản bó lệnh của Windows® để tự động hóa việc quản lý tài nguyên, ví dụ như cung cấp các cá thể máy ảo và sao chép các cá thể vào một hình ảnh riêng. Các API Java™ và API Rest cũng được cung cấp để điều khiển việc lập trình.


Dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây

Các dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây có thể truy cập qua Internet. Một thành phố có thể sử dụng các dịch vụ này để sắp xếp và tích hợp các dịch vụ riêng của mình trong khi mang đến khả năng hiển thị bổ sung thêm cho các hoạt động của mình. Hình 1 cho thấy các dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây.

Hình 1. Các dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây
Các dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây

Hiện nay, IBM cung cấp các thành phần sau.

 • IBM Intelligent Operations Center (Trung tâm điều hành thông minh) cho Đám mây, gồm có một thành phần thu phí
  • IBM Intelligent Operations Center on IBM SmartCloud (Trung tâm điều hành thông minh) trên IBM SmartCloud.
 • IBM Intelligent Transportation (Vận tải thông minh) cho Đám mây, gồm có một thành phần thu phí
  • IBM Traffic Information Hub (Bộ trung tâm thông tin giao thông của IBM) trên IBM SmartCloud.
 • IBM Intelligent Water (Nước thông minh) cho Đám mây, gồm có một thành phần thu phí
  • IBM Work Optimization for Water Utilities (Tối ưu hóa công việc cho Các tiện ích nước của IBM) trên IBM SmartCloud.

Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây cung cấp một dịch vụ thuê bao dựa trên người dùng, đơn giản với một mức giá duy nhất, trong đó gồm cả phần cứng, phần mềm, bảo trì, hỗ trợ và nối mạng. Nó được xây dựng trên các công nghệ chính giống như phần mềm IBM truyền thống và được các nhóm phân phối của IBM quản lý để hạ thấp tổng chi phí sở hữu của bạn.


Kiến trúc triển khai

Hình 2 cho thấy một tổng quan về kiến trúc Các giải pháp Smarter City trên Đám mây.

Hình 2. Tổng quan kiến trúc của Các giải pháp Smarter City trên Đám mây
Tổng quan kiến trúc của Các giải pháp Smarter City trên Đám mây

Các góc phần tư được đánh số trong Hình 2 cho thấy:

 1. Cơ sở hạ tầng, hiện là IBM SmartCloud Enterprise.
 2. Các khách hàng tiêu dùng các dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây.
 3. Nhóm hỗ trợ của IBM cung cấp các dịch vụ đám mây và điều hành môi trường.
 4. Các dịch vụ IBM Tivoli Live cung cấp các dịch vụ trực tiếp khác của IBM để giúp điều hành các giải pháp.

Kiến trúc triển khai dựa trên các mẫu tải làm việc và các yêu cầu ngoài-chức năng. Ở một mức độ cao, IBM Intelligent Operations Center cung cấp cơ sở cho các giải pháp khác, ví dụ như IBM Intelligent Transportation và IBM Intelligent Water. Hình 3 cho thấy các thành phần và các hệ thống con của Intelligent Operations Center, cung cấp nhận thức hoạt động trong các hoạt động hàng ngày của thành phố thông qua trí thông minh tập trung. Với Intelligent Operations Center, các thành phố, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các hiệu quả hoạt động và cải thiện quy hoạch.

Hình 3. Các thành phần và các hệ thống con của IBM Intelligent Operations Center
Các thành phần và các hệ thống con của IBM Intelligent Operations Center

(Xem ảnh lớn hơn của Hình 3.)


Mô hình phân phối

Hình 4 Hình 4 cho thấy việc phân phối từ đầu đến cuối Các giải pháp Smarter City trên Đám mây theo quan điểm của khách hàng.

Hình 4. Kinh nghiệm từ đầu đến cuối của khách hàng về Các giải pháp Smarter City trên Đám mây
Kinh nghiệm từ đầu đến cuối của khách hàng về Các giải pháp Smarter City trên Đám mây

Các bước là:

 1. Khách hàng đề nghị dịch vụ Các giải pháp Smarter City trên Đám mây thông qua IBM Sales (Nhóm Bán hàng của IBM).
 2. IBM cung cấp môi trường cho khách hàng trên đám mây.
 3. Khách hàng làm việc với nhóm dịch vụ của IBM để tùy chỉnh giải pháp đó theo các đặc tả của mình (xem Tùy chỉnh và tích hợp).
 4. Nếu môi trường đó cần được tích hợp với các ứng dụng tại cơ quan của khách hàng, khách hàng làm việc với nhóm dịch vụ của IBM (xem Tùy chỉnh và tích hợp).
 5. Sau khi giải pháp được tùy chỉnh, tích hợp và thử nghiệm với môi trường của khách hàng, nó được di trú đến môi trường sản xuất. Bây giờ khách hàng có thể truy cập vào giải pháp riêng của mình.
 6. IBM chịu trách nhiệm quản lý trạng thái ổn định của môi trường sản xuất trên đám mây, bao gồm giám sát sức khỏe, quản lý sự kiện, sao lưu dữ liệu và v.v.. (xem Hoạt động và Quản lý để biết thêm chi tiết).

  Nếu khách hàng gặp phải bất kỳ vấn đề nào với giải pháp đó, chẳng hạn như không thể truy cập được hay các chức năng không hoạt động đúng, họ sẽ báo cáo vấn đề này cho IBM Support (Nhóm Hỗ trợ của IBM). IBM làm việc với khách hàng để giải quyết vấn đề (xem Hỗ trợ khách hàng để biết thêm chi tiết).

Tùy chỉnh và tích hợp

Tùy chỉnh và tích hợp là các yêu cầu điển hình cho các sản phẩm Smarter Cities. Khi một giải pháp được cung cấp cho một thành phố cụ thể (hoặc các khách hàng khác), nó được tùy chỉnh theo các quy tắc quản lý và các tiêu chuẩn Công nghệ thông tin cụ thể của thành phố đó. Ví dụ, có thể thay đổi chủ đề cổng thông tin hoặc điều chỉnh yêu cầu các cấu hình của một thành phần. Giải pháp Smarter Cities cũng nên tích hợp và kết hợp với các hệ thống Công nghệ thông tin hiện có; môi trường phần mềm, phần cứng và mạng.

Các kịch bản tuỳ chỉnh và tích hợp điển hình có thể bao gồm:

 • IBM Intelligent Operations Center sẽ yêu cầu từng hệ thống Công nghệ thông tin quản lý cụ thể của thành phố để báo cáo các sự kiện hoặc các cảnh báo theo thời gian thực.
 • Traffic Information Hub sẽ tích hợp với hệ thống quản lý giao thông của thành phố (trung tâm chủ sở hữu TMDD) để thu thập thông tin giao thông thời gian thực ở mỗi con đường hay đường cao tốc.

Các sản phẩm của IBM cung cấp một mô hình lập trình để giúp các khách hàng tùy chính và tích hợp.

Hoạt động và Quản lý

Các giải pháp Smarter City trên Đám mây cung cấp cho các khách hàng một sự lựa chọn để mua, xây dựng và bảo trì các cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin riêng của mình. Các chức năng hoạt động và quản lý được tập trung xung quanh việc nhận mọi thứ được thực hiện có chất lượng, tin cậy, linh hoạt và các dịch vụ kịp thời với chi phí thấp hơn cho các khách hàng. Các quá trình hoạt động và quản lý được xác định để đảm bảo khách hàng có thể được hưởng lợi.

Bảng 1 phác thảo độ tin cậy và bảo mật mức doanh nghiệp.

Bảng 1. Độ tin cậy và bảo mật mức doanh nghiệp
Nhiệm vụMô tả
Điều chỉnh giải phápNgười quản lý dịch vụ có yêu cầu không khi mục tiêu mức dịch vụ (SLO) bị đe dọa và việc điều chỉnh giải pháp có thể giảm thiểu mối đe dọa đó.

Người quản lý dịch vụ được thông báo về các sự cố, các vấn đề hoặc các yêu cầu có liên quan đến SLO (ví dụ, khách hàng đã báo cáo rằng thời gian phản ứng quan sát được luôn dài hơn 15 giây). Khi SLO bị đe dọa và sau khi phân tích, việc điều chỉnh giải pháp có thể giảm thiểu mối đe dọa đó. Người quản lý dịch vụ trình lên yêu cầu điều chỉnh giải pháp cho nhóm điều hành.

Giám sát sức khỏe của giải pháp và quản lý sự kiệnGiám sát tính sẵn sàng và sức khỏe của các cá thể máy ảo (VM), hệ điều hành và phần mềm trung gian. Nếu thấy bất cứ sự kiện xấu nào, quá trình quản lý sự cố được kích hoạt để xử lý sự kiện này.
Sao lưu và phục hồi giải phápGiải pháp do IBM SmartCloud Enterprise triển khai sẽ được sao lưu định kỳ ở các mức khác nhau. Nó có khả năng khôi phục và phục hồi lại trạng thái trước đó trong trường hợp có sự cố hay hỏng hóc.
Quản lý nhận dạng và truy cậpPhần dịch vụ bảo mật là để đảm bảo rằng chỉ những người dùng có thẩm quyền mới có thể truy cập các tài nguyên liên quan đến hoạt động.
Quản lý bảo mật và tuân thủBảo trì môi trường đám mây để đảm bảo nó phù hợp với các tiêu chuẩn và các quy tắc bảo mật của IBM hoặc khách hàng. Các tiêu chuẩn và các quy tắc bảo mật thường do khách hàng quy định.

Bảng 2 đưa ra một tổng quan về tính linh hoạt của kiến trúc và phần mềm trong các giải pháp.

Bảng 2. Kiến trúc và tính linh hoạt phần mềm
Nhiệm vụMô tả
Quản lý cung cấpViệc cung cấp sẽ thực hiện đúng tất cả các điều kiện tiên quyết không thể thiếu được để kích hoạt dịch vụ cho một khách hàng. Việc khởi tạo một giải pháp thành phố thông minh hơn cung cấp một bộ các cá thể đang chạy với giải pháp triển khai.

Các quá trình dựa vào yêu cầu sẽ dừng yêu cầu tới một quản trị viên và tạo nên các tài sản công nghệ thông tin để phân phối cho khách hàng. Giải pháp Smarter City trên Đám mây đưa ra một số mô hình cung cấp để đáp ứng các quy mô và các môi trường mạng của khách hàng khác nhau.

Điều chỉnh quy mô Việc co giãn quy mô giải pháp bảo đảm rằng giải pháp có thể được điều chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng và sự bùng nổ tạm thời trong việc sử dụng. Nó cũng hỗ trợ các sự kiện như các trường hợp khẩn cấp hoặc các sự kiện có kế hoạch ở nơi sử dụng có thể cao hơn bình thường.
Tạo bản vá lỗi và các nâng cấp Các khách hàng có thể nâng cấp các phiên bản dịch vụ mà không bị mất bất kỳ các khả năng cấu hình hoặc tích hợp nào. Việc thử nghiệm có thể cần thiết, nhưng không thực hiện lại.

Bảng 3 nhấn mạnh các khía cạnh dịch vụ liên quan đến hoạt động và quản lý của mô hình phân phối của Các giải pháp Smarter City trên Đám mây.

Bảng 3. Dịch vụ chất lượng cao
Nhiệm vụMô tả
Quản lý yêu cầu dịch vụKhi sử dụng quá trình đáp ứng yêu cầu, bàn dịch vụ thu nhận các yêu cầu. Bàn dịch vụ hoặc giải quyết yêu cầu đó hoặc chuyển nó sang nhóm hỗ trợ thích hợp để giải quyết.

Các khách hàng được khuyến khích truy cập tài liệu trực tuyến trước khi trình lên một vấn đề trong công cụ yêu cầu dịch vụ. Các khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng một diễn đàn hỗ trợ, nơi họ có thể hỏi các câu hỏi (chẳng hạn như "làm thế nào để") và chia sẻ thông tin với các khách hàng khác.

Quản lý mức dịch vụBao gồm quản lý cửa sổ bảo trì, quản lý mục tiêu mức dịch vụ (SLO) có sẵn (99,5%) và quản lý thời gian đáp ứng SLO (<5 s). Mục đích là để theo dõi mức dịch vụ đạt được thực tế chứ không chỉ là đảm bảo có thể đạt được SLO).
Quản lý sự cố và vấn đề Dò tìm các sự kiện, không phải là một phần của hoạt động tiêu chuẩn của một dịch vụ, có thể gây ra sự gián đoạn hoặc giảm chất lượng của dịch vụ đó. Quản lý sự cố tập trung vào việc khôi phục một dịch vụ bị ảnh hưởng bởi các ngắt thực tế hoặc tiềm năng, ví dụ như một lỗi của cá thể máy ảo (VM).

Hoặc khách hàng hoặc trong việc Quản lý sự cố khởi xướng ra việc quản lý vấn đề. Nếu chưa tìm ra nguyên nhân của sự cố, thì việc tiếp tục xem xét thêm là hợp lý để kiểm soát rủi ro, các chi phí và các lịch biểu. Mối quan tâm chính là xác minh các nguyên nhân gốc của sự cố và hiểu được cách giải quyết và phòng ngừa tiếp theo.

Đối với mô hình "Trả tiền khi bạn dùng", những người quản lý hoạt động cần trích ra dữ liệu sử dụng kinh doanh theo định kỳ để hỗ trợ việc thanh toán. Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây sẽ được cung cấp như là SaaS. Tiền thanh toán dựa vào số lượng người dùng hoặc các quyền hạn có thể định giá khác. Đối với Intelligent Operations Center trên IBM SmartCloud, các chi phí SaaS của IBM sẽ dựa vào số lượng người dùng đồng thời hàng tháng. IBM Intelligent Transportation trên Đám mây sẽ xem xét các cách tiếp cận thanh toán SaaS khác, chẳng hạn như quãng đường đi. Các giải pháp SaaS tương lai của IBM sẽ xem xét thanh toán dựa trên các quyền hạn và các đặc điểm của từng giải pháp cụ thể.


Hỗ trợ khách hàng

Các khách hàng có thể liên hệ với IBM về các vấn đề hoặc với các yêu cầu để cải tiến hoặc tuỳ chỉnh. Mỗi khách hàng có thể có qui trình quản lý sự kiện riêng của mình, vì thế họ thường có thể muốn qui trình sự kiện đó được tùy chỉnh. IBM có thể cung cấp các dịch vụ như vậy và giúp tùy chỉnh giao diện người dùng cổng thông tin.

IBM sẽ cung cấp sự hỗ trợ 24x7 cho các khách hàng toàn cầu. Có các nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp từ Trung Quốc, Mỹ và Ireland. Ngôn ngữ hỗ trợ là tiếng Anh.

Khi khách hàng có các vấn đề với giải pháp của họ, cho dù vấn đề là từ chính sản phẩm hoặc từ các điểm truy cập vào giải pháp đó, họ có thể nhận được sự hỗ trợ của IBM thông qua cổng thông tin Các giải pháp Smarter City trên Đám mây hoặc e-mail. Để ghi lại vấn đề đó, IBM sẽ lưu trữ vào một tệp bản ghi quản lý vấn đề (PMR). Khi bàn dịch vụ của chúng tôi nhận được vấn đề từ một khách hàng, chúng sẽ phân loại các vấn đề rồi chuyển đến một kỹ sư hỗ trợ cấp 2 thích hợp. Kỹ sư hỗ trợ sẽ ưu tiên vấn đề đó và liên hệ với khách hàng trong thời gian đáp ứng đã định do mức ưu tiên của vấn đề này quy định. Kỹ sư hỗ trợ sẽ xác nhận vấn đề này với khách hàng và lấy thêm thông tin chi tiết.

IBM có một quá trình nội bộ để theo dõi vòng đời của mỗi PMR. Một chủ sở hữu sẽ được gán với PMR. Chủ sở hữu vấn đề sẽ phân tích vấn đề và cố gắng tìm ra nguyên nhân gốc. Nếu vấn đề liên quan đến hoạt động và bảo trì, thì nhóm hoạt động sẽ cố gắng giải quyết vấn đề và cập nhật kết quả trên PMR. Ví dụ, một vấn đề có thể liên quan đến khách hàng không có khả năng đăng nhập vào cổng thông tin trong tài khoản mới được tạo ra của họ. Họ có thể chuyển đến IBM Support để được giúp đỡ.

Nếu vấn đề có liên quan đến chính giải pháp đó, thì vấn đề sẽ được chuyển đến nhóm Hỗ trợ cấp 2 về giải pháp. Ví dụ, nếu các khách hàng muốn tùy chỉnh quá trình quản lý cảnh báo để thích nghi với việc kinh doanh của họ, họ sẽ chuyển tới IBM Support để được giúp đỡ.

Nếu vấn đề với phần mềm trung gian, ví dụ như WebSphere, DB2, thì một PMR sẽ được gửi đi dựa vào nhóm hỗ trợ cấp 2 về phần mềm trung gian. Ví dụ, nếu một vấn đề với WebSphere gây ra vấn đề đã báo cáo, PMR sẽ được gửi tới nhóm hỗ trợ cấp 2 về WebSphere và họ sẽ bắt đầu xem xét vấn đề này.

Các khách hàng có thể truy vấn PMR về trạng thái và các cập nhật mới nhất. Khách hàng cũng sẽ được thông báo một khi bản ghi PMR được cập nhật. Sau khi vấn đề đã được giải quyết, nhóm hỗ trợ sẽ yêu cầu khách hàng phản hồi.


Tóm tắt

Bài này đã cung cấp một giới thiệu mức rất cao về danh mục SaaS của IBM Smarter Cities của chúng tôi. Bạn đã tìm hiểu về các phần khác nhau của dịch vụ Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây, kiến trúc triển khai, mô hình phân phối, kinh nghiệm khách hàng và sự hỗ trợ khách hàng.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

 • Tham gia cộng đồng developerWorks, một mạng lưới chuyên nghiệp và bộ các công cụ cộng đồng thống nhất để kết nối, chia sẻ và cộng tác.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=820288
ArticleTitle=Tích hợp thông tin qua các hoạt động đô thị để cải thiện việc phân phối các dịch vụ
publish-date=06082012