Một số hiệu năng được cải tiến trong phiên bản DB2 10.1 để cải thiện tốc độ của nhiều truy vấn. Những cải tiến này hoàn toàn tự động; không cần thay đổi hay thiết lập cấu hình các câu lệnh SQL nào.

David Sky, Người viết kỹ thuật cấp cao, IBM

Ảnh của David SkyDavid Sky là một người viết kỹ thuật cao cấp trong nhóm sản phẩm DB2 cho Linux, UNIX và Windows tại phòng thí nghiệm Canada của IBM ở Markham, Ontario. Ông đã làm việc với nhiều loại tài liệu DB2 và hiện đang chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực nội dung trong Trung tâm thông tin DB2 (DB2 Information Center), gồm có hiệu năng truy vấn SQL. Ông có bằng Cử nhân về trí tuệ nhân tạo của khoa Khoa học máy tính tại trường Đại học Toronto. Ông hiện đang cộng tác với nhóm phát triển thực nghiệm DB2 về một loạt các chủ đề.26 12 2012

Với mỗi bản phát hành của DB2®, IBM® tiếp tục tập trung vào duy trì hiệu năng tốt và tối ưu hóa truy vấn SQL có chất lượng cao như khách hàng mong đợi. Bản phát hành DB2 V10.1 cho Linux®, UNIX® và Windows® cũng như vậy, với việc bổ sung những cải tiến sau đây.

Trong bài này

  • Các cải tiến hiệu năng tự động cho các kiểu truy vấn SQL phổ biến gồm có các truy vấn dựa vào lược đồ hình sao.
  • Các tính năng mới mà khách hàng có thể sử dụng để tăng thêm tốc độ cho các truy vấn SQL của mình.
  • Các tính năng mới mà các khách hàng có thể sử dụng để làm giảm tính phức tạp khi tinh chỉnh các kiểu cụ thể của các truy vấn SQL.
  • Chia sẻ bộ nhớ nâng cao trên các hệ thống POWER7® lớn chạy AIX®.

Bài này mô tả những bổ sung này.

Tải về

Mô tảTênKích thước
Article in PDF formatDB2V10_Query_Perf_Enhancements_0412.pdf587KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Đánh giá các sản phẩm của IBM theo cách phù hợp với bạn nhất: Tải về một bản dùng thử sản phẩm, dùng thử một sản phẩm trực tuyến, sử dụng một sản phẩm trong một môi trường đám mây hoặc dành một vài giờ trong SOA Sandbox để tìm hiểu cách thực hiện Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) có hiệu quả.

Thảo luận

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=853385
SummaryTitle=Nâng cao hiệu năng truy vấn của DB2 v10.1
publish-date=12262012