Cách triển khai các ứng dụng đám mây vào IBM Workload Deployer

Sử dụng các công cụ phát triển Workload Deployer trong Rational Application Developer

Thiết bị IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) cung cấp một môi trường đám mây quản lý dễ dàng và có khả năng tùy chỉnh để triển khai ứng dụng, có cung cấp tài nguyên theo yêu cầu. Phiên bản 8.0 của Rational Application Developer cho WebSphere hỗ trợ chức năng Workload Deployer dưới dạng các công cụ để phát triển các ứng dụng và triển khai chúng vào thiết bị đó. Bài này trình bày chức năng phổ biến trong thiết bị Workload Deployer mới để xây dựng và triển khai một ứng dụng đám mây đơn giản từ đầu đến cuối.

Aditya S. Matange, Kỹ sư phần mềm, I.B.M.

author photoAditya Matange là một kỹ sư kiểm tra phần mềm cho bộ phận phần mềm Rational của IBM. Ông là một nhà kiểm tra về phần Rational Application Developer cho WebSphere và một đầu mối kiểm tra về các công nghệ đám mây và Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc). Ông có bằng Cử nhân Khoa học và bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của trường Đại học bang North Carolina.Morris S. Johnson, Kỹ sư phần mềm cao cấp, I.B.M.

author photoMorris Johnson là một kỹ sư kiểm tra phần mềm cho phần mềm Rational của IBM. Ông là kiến trúc sư tư vấn kiểm tra về phần Rational Application Developer cho WebSphere và các sản phẩm Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational). Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế các mẫu xác minh, xác nhận tính hợp lệ của các hệ thống phần mềm và những nỗ lực kiểm tra hàng đầu. Ông có bằng Cử nhân Khoa học của trường Đại học Hampton và bằng Thạc sĩ kỹ thuật của trường Đại học bang North Carolina.02 08 2012

Trước khi bạn bắt đầu

Tổng quan

IBM® Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM) giúp các nhà phát triển Java nhanh chóng phát triển và triển khai các ứng dụng Java Enterprise Edition (Java EE - Ấn bản doanh nghiệp của Java), Open Services Gateway initiative (OSGi – sáng kiến Cổng kết nối các dịch vụ mở), Service Component Architecture (SCA – Kiến trúc thành phần dịch vụ), cổng thông tin và các ứng dụng web. Nó cung cấp tính năng tạo công cụ mạnh để hỗ trợ các máy chủ ứng dụng hay dùng và kèm theo các phiên bản IBM® WebSphere® Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM) mới nhất dùng cho việc phát triển. Ngoài ra, Rational Application Developer hỗ trợ phát triển theo các cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp, ví dụ như IBM® DB2® và các hệ thống điều khiển nguồn, như IBM® Rational Team Concert™ (Phối hợp nhóm Rational của IBM).

IBM Workload Deployer, kiểu tiếp theo Thiết bị CloudBurst của WebSphere (WebSphere CloudBurst Appliance), cũng cho phép triển khai các mẫu ứng dụng ảo được mở rộng thêm các tùy chọn hiệu năng, cân bằng tải và chính sách mở rộng. Nó sử dụng các mẫu phần mềm trung gian được định sẵn để đơn giản hóa các cấu hình trong một môi trường đám mây.

Với việc bổ sung các công cụ đặc trưng của Workload Deployer trong Rational Application Developer, bạn có thể định nghĩa và phát triển các thành phần của các ứng dụng web, Java EE và OSGi của một mô hình ứng dụng ảo và quản lý việc tạo, triển khai và loại bỏ trực tiếp các tạo phẩm ứng dụng đám mây ra khỏi môi trường phát triển.

Các nhà phát triển có thể học được điều gì từ bài này

Bài này trình bày chức năng phổ biến trong thiết bị IBM Workload Deployer mới để xây dựng, triển khai và chạy một ứng dụng đám mây đơn giản từ đầu đến cuối trên Workload Deployer. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một định nghĩa về Workload Deployer, xây dựng và nhận được một ứng dụng đám mây, kết hợp nội dung Java EE với ứng dụng và triển khai vào Workload Deployer. Bài này cũng giải thích cách làm việc với các cơ sở dữ liệu được cung cấp cho Workload Deployer.

Có một vài lý do vì sao tổ chức của bạn có thể hưởng lợi từ việc di chuyển sang Workload Deployer để phát triển ứng dụng doanh nghiệp:

 • Tiết kiệm chi phí cho một tổ chức, sử dụng WebSphere Application Server và các hình ảnh DB2 được cung cấp thông qua Workload Deployer trên nhiều máy chủ WebSphere và DB2 chuyên dụng.
 • Cung cấp tài nguyên tự phục vụ và nhanh chóng khi các máy chủ chuyên dụng không có sẵn.
 • Truy cập vào các mẫu ứng dụng có thể sử dụng lại được để đơn giản hóa việc xây dựng và triển khai.
 • Quản lý theo tiêu chuẩn hóa các hình ảnh và các hệ thống ảo và truy cập vào các hình ảnh và các hệ thống ảo.

Các điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu ví dụ trong bài này, bạn sẽ cần cấu hình sau:

 • Phiên bản 8.0.3 hoặc mới hơn của Phần mềm IBM Rational Application Developer cho WebSphere, với các tính năng sau được cài đặt trên máy trạm của bạn:
  • Các công cụ phát triển IBM Workload Deployer.
  • Các công cụ phát triển Java EE và các dịch vụ web.
  • Các công cụ phát triển của Phiên bản 7.0 của WebSphere Application Server.
  • Các công cụ để phát triển các ứng dụng mà không cần một bản cài đặt máy chủ cục bộ.
 • Phiên bản 3.0.0.0 hoặc mới hơn của IBM Workload Deployer có ít nhất một nhóm đám mây được định nghĩa.

Thiết lập vùng làm việc của bạn

Khởi động Rational Application Developer với một vùng làm việc mới và với phối cảnh Java EE mở. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo một dự án đơn giản để lưu giữ một ứng dụng đám mây và nhập khẩu một ứng dụng ví dụ mẫu về để triển khai.

Tạo một dự án mới:

 1. Khởi chạy Trình hướng dẫn New Project (nhấn phím chuột phải vào khung nhìn Enterprise Explorer và chọn New > Project).
 2. Chọn General > Project và nhấn Next.
 3. Đặt tên dự án là CloudApplication và nhấn Finish.
 4. Theo tùy chọn, kích hoạt các trình xây dựng xác nhận hợp lệ, vì chúng được đặt ở Off (Tắt) theo mặc định cho các dự án chung. Sau đó nhấn phím chuột phải vào dự án CloudApplication, chọn Properties, rồi chọn các tùy chọn sau:
  • Chọn Enable project specific setting (Kích hoạt thiết lập đặc trưng của dự án).
  • Chọn Add Validation Builder to project (Thêm Trình xây dựng xác nhận hợp lệ cho dự án).
  • Nhấn OK.

Nhập khẩu và chuẩn bị ứng dụng EJB (Enterprise JavaBean) mà bạn sắp triển khai vào Workload Deployer:

 1. Tải về tệp SurveyEJBEAR.zip (xem phần Tải về trong bài này).
 2. Khởi chạy Trình hướng dẫn Import (nhấn phím chuột phải trong khung nhìn Enterprise Explorer và chọn Import > Import).
 3. Chọn General > Existing Projects into Workspace (Các dự án hiện có trong Workspace) và nhấn Next.
 4. Chọn nút tròn với Select archive file (Chọn tệp lưu trữ) và duyệt để tìm tệp SurveyEJBEAR.zip.
 5. Chọn tất cả các dự án và nhấn Finish.

Lưu ý:
Workload Deployer không tự động tạo ra mã triển khai EJB.

 1. Tạo mã triển khai cho dự án EJB (nhấn phím chuột phải vào SurveyEJB trong khung nhìn Enterprise Explorer và chọn Java EE > Prepare for Deployment - Chuẩn bị triển khai).

Vùng làm việc của bạn và ứng dụng ví dụ mẫu bây giờ sẽ được thiết lập đúng.

Hình 1. Các dự án vùng làm việc sau khi thiết lập sơ bộ
4 dự án vùng làm việc

Tạo một cấu hình máy chủ Workload Deployer mới

Bây giờ bạn cần tạo ra một cấu hình máy chủ cho Workload Deployer sao cho Rational Application Developer có thể giao tiếp với Workload Deployer:

 1. Khởi chạy trình hướng dẫn New Server (nhấn phím chuột phải vào trong khung nhìn Servers và chọn New > Server).
 2. Chọn Workload Deployer.
 3. Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ vật lý của Workload Deployer vào trường "Server’s host name" (Tên máy chủ vật lý của Server) và nhấn Next.
Hình 2. Chọn Workload Deployer và nhập địa chỉ IP
Định nghĩa một cửa sổ hộp thoại New Server
 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu người dùng Workload Deployer của bạn trong các trường tương ứng.
 2. Chọn một nhóm đám mây (nhấn Select và chọn một nhóm đám mây trong danh sách).
 3. Nhấn Finish.

Lưu ý:
Nếu không có một nhóm đám mây nào được liệt kê, bạn có thể cấu hình một nhóm trong Workload Deployer nếu các quyền hạn của bạn cho phép hoặc bạn có thể liên hệ với quản trị viên Workload Deployer của mình.

Bây giờ bạn sẽ thấy Workload Deployer được liệt kê trong khung nhìn Servers, như trong Hình 3.

Hình 3. Workload Deployer trong thẻ (tab) Servers
Khung nhìn Servers hiện liệt kê Workload Deployer của bạn

Tạo một mẫu ứng dụng ảo khi sử dụng bảng điều khiển

Tiếp theo, bạn sẽ tạo một mẫu ứng dụng ảo. Mẫu này là cần thiết để định nghĩa những thành phần cụ thể nào mà ứng dụng của bạn yêu cầu khi được triển khai vào đám mây và nội dung nào sẽ được kèm theo trong mỗi thành phần đó.

 1. Khởi chạy bảng điều khiển Workload Deployer bằng cách nhấn phím chuột phải vào cấu hình Workload Deployer mới được tạo ra trong khung nhìn Servers và chọn Launch Dashboard (Khởi chạy bảng điều khiển).
 2. Một cửa sổ trình duyệt sẽ khởi chạy và hiển thị một màn hình đăng nhập cho bảng điều khiển này. Nhập tên người dùng và mật khẩu Workload Deployer của bạn và nhấn Login (Đăng nhập).
 3. Từ thanh công cụ ở trên cùng của bảng điều khiển, chọn biểu tượng hình tam giác (mũi tên đi xuống) bên cạnh Patterns (Các mẫu) và sau đó chọn Virtual Applications (Các ứng dụng ảo).
Hình 4. Chọn Patterns > Virtual Application từ thanh công cụ
Các ứng dụng ảo được chọn trên một trình đơn thả xuống
 1. Nhấn vào biểu tượng + [dấu cộng] để thêm một mẫu mới.
 2. Chọn Blank application (Ứng dụng rỗng) làm kiểu và nhấn Start Building (Bắt đầu xây dựng).
Hình 5. Bắt đầu xây dựng một ứng dụng ảo mới
Chọn mẫu ứng dụng rỗng
 1. Thêm thành phần Enterprise Application (Ứng dụng doanh nghiệp):
  • Enterprise Application – WebSphere Application Server
   1. Từ ngăn kéo Application Components (Các thành phần ứng dụng), kéo một thành phần Enterprise Application vào biểu đồ.
Hình 6. Thêm một thành phần Enterprise Application
Thành phần được thêm vào khoảng trống của biểu đồ
 1. Thêm thành phần cơ sở dữ liệu:
  • Cơ sở dữ liệu – DB2
   1. Từ ngăn kéo Database Components (Các thành phần cơ sở dữ liệu), kéo một thành phần Database vào biểu đồ.
   2. Chọn thành phần Database trong biểu đồ và đặt tên trường Database Name là eclipse.
   3. Tải lên tệp Survey.sql được gắn kèm trong một tệp nén trong phần Tải về (lưu tệp này trên máy trạm của bạn, nhấn vào nút Browse của Schema File chọn Survey.sql từ vị trí lưu trữ, rồi nhấn Open).
Hình 7. Thêm và cấu hình một thành phần cơ sở dữ liệu
Thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu
 1. Tham khảo từ ứng dụng doanh nghiệp đến cơ sở dữ liệu:
  1. Chọn thành phần Enterprise Application và kéo dấu chấm xuất hiện ở phía bên phải của thành phần này vào thành phần Database, do đó tạo thành một mũi tên một chiều.
  2. Chọn liên kết mới được tạo ra và đặt tên trường JNDI Name of Data Source (Tên JNDI của nguồn dữ liệu) là jdbc/ejbSurvey.
Hình 8. Thêm và cấu hình Enterprise Application > Database link
Mũi tên liên kết ứng dụng tới cơ sở dữ liệu
 1. Nhấn vào một vùng trống của biểu đồ và đặt trường Name là Survey from RAD.
 2. Nhấn Save ở góc trên bên trái để lưu mẫu ứng dụng của bạn.

Mẫu ứng dụng của bạn bây giờ trông giống như trong Hình 9.

Hình 9. Mẫu ứng dụng đã hoàn thành
Hiển thị mẫu ứng dụng đã xong
 1. Đóng Virtual Application Builder (Trình xây dựng ứng dụng ảo).

Nhận ứng dụng đám mây và kết hợp một dự án mẫu

Tiếp theo, bạn phải nhận được mẫu ứng dụng ảo mà bạn vừa tạo ra trên Workload Deployer như là một ứng dụng đám mây trong Rational Application Developer. Sau khi bạn làm điều này, bạn kết hợp dự án EAR ví dụ mẫu có thể triển khai được với nó sao cho bạn có thể triển khai toàn bộ ứng dụng từ Rational Application Developer tới Workload Deployer.

 1. Trong Rational Application Developer, chuyển đến khung nhìn Servers, nhấn phím chuột phải vào cấu hình Workload Deployer và chọn Acquire Cloud Applications (Nhận được ứng dụng đám mây).

Trình hướng dẫn Acquire Cloud Applications sẽ khởi chạy với một truy vấn mặc định để tìm tất cả các ứng dụng đã được nhập vào.

 1. Nhấn Perform query (Thực hiện truy vấn) để chạy truy vấn này.
 2. Từ danh sách các ứng dụng đám mây, chọn Survey from RAD (Khảo sát từ RAD), mà bạn đã tạo ở bước trước và nhấn Next.
Hình 10. Nhận được một ứng dụng
Hiển thị trình hướng dẫn Nhận ứng dụng đám mây

Bây giờ bạn phải chọn một dự án để chứa ứng dụng đám mây đó.

 1. Chọn dự án CloudApplication mà bạn tạo ra vào lúc bắt đầu ví dụ này, giữ nguyên tên tệp mặc định là appmodel.json và nhấn Next.
 2. Trong danh sách Associations (Các kết hợp), hãy nhấn vào mục nhập thành phần Enterprise Application trong bảng rồi nhấn vào nút các e-lip ().
 3. Chọn SurveyEAR trong cửa sổ bật lên tiếp sau và nhấn OK.
Hình 11. Kết hợp một EAR ví dụ mẫu với ứng dụng đám mây đã nhận được
SurveyEAR được thêm vào trong cột Vị trí dự án
 1. Nhấn Finish để hoàn tất việc nhận ứng dụng này.

Trong khung nhìn Enterprise Explorer, bây giờ bạn sẽ có một tệp appmodel.json trong thư mục applicationModels của dự án CloudApplication. Trong khung nhìn Servers, trong cấu hình Workload Deployer, bạn sẽ thấy appmodel [CloudApplication] đã được thêm vào.


Xuất bản, khởi động và chạy ứng dụng

Tất cả những việc còn lại cần làm là triển khai và chạy ứng dụng. Vì bạn đã bổ sung một kết hợp trong phần trước, nên trước tiên bạn phải xuất bản ứng dụng từ Rational Application Developer để cập nhật mẫu ứng dụng ảo trên Workload Deployer và sau đó khởi động ứng dụng này để triển khai nó lên đám mây.

Trong khung nhìn Servers trong cấu hình Workload Deployer, bạn sẽ thấy appmodel [CloudApplication] đã được thêm vào.

 1. Nhấn phím chuột phải vào Workload Deployer và chọn Publish để cập nhật mẫu đó trên thiết bị Workload Deployer.
 2. Khi hoàn thành xuất bản (tình trạng máy chủ sẽ thay đổi từ [Đã kết nối, Xuất bản lại] sang [Đã kết nối, Đã đồng bộ]), hãy nhấn phím chuột phải vào appmodel [CloudApplication] và nhấn Start.
Hình 12. Khởi động ứng dụng
Chọn Khởi động từ trình đơn ngữ cảnh trong thẻ Servers

Việc triển khai có thể mất vài phút. Sau khi ứng dụng được triển khai và khởi động (hiển thị một tình trạng [Đã khởi động, Đã đồng bộ]), bạn có thể chạy ứng dụng. Để làm điều này, bạn phải xác định URL điểm cuối bằng cách sử dụng bảng điều khiển.

 1. Khởi chạy bảng điều khiển Workload Deployer (nhấn phím chuột phải vào cấu hình Workload Deployer trong khung nhìn Servers và chọn Launch Dashboard).
 2. Một cửa sổ trình duyệt sẽ khởi chạy và đưa bạn đến bảng điều khiển.

  Lưu ý:
  Nếu trước đó bạn đã đăng xuất, bạn sẽ được chuyển đến một màn hình đăng nhập, thay vì bảng điều khiển, khi đó bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu Workload Deployer của mình và nhấn Login.
 3. Từ thanh công cụ ở trên cùng của bảng điều khiển, chọn biểu tượng hình tam giác (mũi tên đi xuống) bên cạnh Instances (Các cá thể) và sau đó chọn Virtual Applications từ trình đơn thả xuống.
Hình 13. Chọn Instances > Virtual Application từ thanh công cụ
Trình đơn để xem Các cá thể ứng dụng ảo
 1. Chọn Survey from RAD (Khảo sát từ RAD).
 2. Nhấn Endpoint trong WAS trong cột Role Status.
 3. Nhấn vào URL trong cửa sổ bật lên Endpoint Information (Thông tin điểm cuối) để khởi chạy ứng dụng.
Hình 14. Chạy ứng dụng thông qua URL điểm cuối
Hiển thị URL điểm cuối cho ví dụ này
 1. Ứng dụng sẽ khởi chạy và hiển thị màn hình trong Hình 15.
Hình 15. Màn hình đăng nhập ứng dụng
Đăng nhập vào ứng dụng đã triển khai
 1. Nhập ID người dùng là clouduser1 và mật khẩu là password và nhấn Logon.
 2. Từ danh sách các khảo sát bên dưới, bạn có thể nhập các câu trả lời cho một khảo sát bằng cách chọn liên kết tương ứng.
Hình 16. Danh sách các khảo sát
Hiển thị một danh sách các khảo sát có sẵn

Làm việc với các cơ sở dữ liệu trong Rational Application Developer

Việc triển khai một ứng dụng đám mây có chứa một thành phần cơ sở dữ liệu dẫn đến việc cung cấp một cá thể cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ này, tệp Survey.sql chứa định nghĩa cơ sở dữ liệu, được kết hợp với thành phần cơ sở dữ liệu cho mẫu ứng dụng ảo Survey. Trong quá trình cung cấp, định nghĩa cơ sở dữ liệu này được thực thi, dẫn đến việc tạo ra các bảng và các cột đã quy định. Trong khi phát triển các ứng dụng đám mây, có lẽ bạn cần xem các nội dung của cơ sở dữ liệu được cung cấp thực tế để xác nhận hợp lệ logic nghiệp vụ hoặc để xử lý các nội dung cơ sở dữ liệu.

Rational Application Developer có các công cụ cơ sở dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để vận hành cơ sở dữ liệu được cung cấp. Cũng giống như điểm cuối cho ứng dụng doanh nghiệp được trưng ra trên máy chủ được cung cấp, có chứa WebSphere Application Server, điểm cuối cơ sở dữ liệu cũng được trưng ra cho máy chủ cơ sở dữ liệu tương ứng.

Trong bảng điều khiển Workload Deployer

Đối với máy ảo (VM) cơ sở dữ liệu đang chạy, hãy chọn và sao chép URL của điểm cuối:

 1. Từ thanh công cụ của bảng điều khiển Workload Deployer, hãy chọn biểu tượng hình tam giác (mũi tên đi xuống) bên cạnh Instances và sau đó chọn Virtual Applications.
 2. Trên màn hình phía dưới, hãy chọn Survey from RAD.
 3. Trong DB2, trong cột Role Status, nhấn Endpoint (xem Hình 17).
 4. Chọn Appuser URL (URL của người dùng ứng dụng) trong khung nhìn bật lên Endpoint Information: Sao chép toàn bộ URL, bắt đầu từ jdbc:db2. URL này có tất cả các thông tin để truy cập cơ sở dữ liệu.
Hình 17. Định vị điểm cuối cơ sở dữ liệu
Hiển thị cách tìm điểm cuối cho cơ sở dữ liệu

Trong Rational Application Developer

Bây giờ, kích hoạt và xem các công cụ cơ sở dữ liệu của Rational Application Developer:

 1. Chuyển đến phối cảnh Database Development (Phát triển cơ sở dữ liệu) trong Rational Application Developer.
 2. Trong khung nhìn Data Source Explorer (Trình thám hiểm nguồn dữ liệu), hãy tạo một kết nối cơ sở dữ liệu mới.
 3. Trong tham số kết nối, chọn DB2 for Linux, UNIX, and Windows.
 4. Trình điều khiển mặc định là IBM Data Server Driver for JDBC and SQL (JDBC4.0) (Trình điều khiển Máy chủ dữ liệu cho JDBC và SQL (JDBC4.0) của IBM).
  Mẹo nhỏ:
  Giữ nguyên trình điều khiển mặc định này. Nó được Rational Application Developer cung cấp.
 5. Phân tích URL JDBC của điểm cuối mà bạn đã sao chép trước đó và nhập các giá trị tương ứng vào trình hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu.
Hình 18. Chuyển dịch điểm cuối tới vị trí điểm cuối cơ sở dữ liệu
Điểm cuối cơ sở dữ liệu được tách ra thành các phần thích hợp

Các thông tin kết nối kết quả sẽ xuất hiện như hiển thị trong khung nhìn Connection Parameter (xem Hình 19).

Hình 19. Cửa sổ hộp thoại Các tham số kết nối cơ sở dữ liệu
Các tham số sử dụng thông tin điểm cuối cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sử dụng khung nhìn trình thám hiểm nguồn dữ liệu (xem Hình 20) để xem kết nối cơ sở dữ liệu hoạt động, các bảng cụ thể và các thuộc tính cơ sở dữ liệu khác.

Hình 20. Khung nhìn trình thám hiểm nguồn dữ liệu
Các nội dung cơ sở dữ liệu sau khi kết nối thành công

Bạn cũng có thể xem các nội dung cho một bảng, cũng như chạy bất kỳ các câu lệnh SQL được hỗ trợ nào từ bên trong các công cụ. Các tính năng này có sẵn trong phối cảnh Database Development. Để biết thêm về trợ giúp này của các tính năng cơ sở dữ liệu, hãy xem phần "Phát triển các ứng dụng truy cập dữ liệu" trong trung tâm thông tin của Rational Application Developer (xem phần Tài nguyên để biết một liên kết ở đây).


Lời cảm ơn

Các tác giả cảm ơn Chris Brealey và Robert Taniwa vì đã đọc bài này và đóng góp ý kiến phản hồi. Ngoài ra, cảm ơn Ken McClamroch, nhà thiết kế và nhà phát triển ban đầu của ứng dụng Survey.


Các tải về

Mô tảTênKích thước
Survey application to import and deploySurveyEJBEAR.zip97KB
Database definition fileSurvey.zip2KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=828771
ArticleTitle=Cách triển khai các ứng dụng đám mây vào IBM Workload Deployer
publish-date=08022012