Các cách thực hành tốt nhất cho nhiều bên thuê điện toán đám mây

Xây dựng một kiến trúc nhiều bên thuê điện toán đám mây có sẵn, có khả năng mở rộng

Khám phá các cách thực hành tốt nhất và các công cụ để tạo ra kiến trúc nhiều bên thuê điện toán đám mây cũng như lập kế hoạch ban đầu cho các cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng và có tính sẵn sàng cao.

Jason Petersson, Kỹ sư lập kế hoạch các hệ thống, Visa

Jason PeterssonJason Meiers là kỹ sư lập kế hoạch các hệ thống cao cấp cho VISA ở Silicon Valley, California, đang làm về các hệ thống gian lận và thanh toán trực tuyến VISA thế hệ sau. Ông là tác giả của một Sách Đỏ của IBM và một số bài báo kỹ thuật. Jason có bằng cử nhân về các hệ thống thông tin của Fachhochschule Karlsruhe ở Đức.08 06 2012

Nhiều bên thuê điện toán đám mây được sử dụng cho hầu hết chứ không phải tất cả các ứng dụng Phần mềm là một Dịch vụ (SaaS), do các tài nguyên điện toán có khả năng mở rộng và cách sử dụng thực tế xác định cách phân phối tài nguyên này. Tuy nhiên, có nhiều kiểu ứng dụng SaaS mà người dùng có thể truy cập thông qua Internet, từ các tiện ích (widget) nhỏ dựa trên Internet đến các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp lớn đã tăng thêm các yêu cầu bảo mật dựa vào các kiểu dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp phần mềm bên ngoài mạng công ty. Những yêu cầu ứng dụng này đòi hỏi nhiều bên thuê vì nhiều lý do, rõ ràng nhất trong đó là chi phí: Việc chỉ thêm một ngăn xếp của các máy chủ ứng dụng và một cơ sở dữ liệu cho mỗi khách hàng thường không đủ trong hầu hết các trường hợp, mặc dù nó có ý nghĩa khi có các yêu cầu bảo mật cao hơn.

Tổng quan này nghiên cứu và mô tả các kiểu nhiều bên thuê có sẵn và cung cấp các trường hợp sử dụng bổ sung.

Các khái niệm nhiều bên thuê

Các khái niệm nhiều bên thuê bao gồm ba mức tích hợp của khách hàng:

 • Tầng trung tâm dữ liệu
 • Tầng cơ sở hạ tầng
 • Tầng ứng dụng

Những bổ sung mới nhất cho thiết kế cấu trúc liên kết điện toán đám mây là cơ sở hạ tầng và tích hợp khách hàng của tầng-ứng dụng cho nhiều bên thuê. Việc tích hợp này rõ ràng nhằm hướng tới tiết kiệm chi phí và phát triển các ứng dụng SaaS có khả năng mở rộng cao, mà chúng thực hiện bằng cách thỏa hiệp về các yêu cầu tách rời khách hàng và bảo mật. Các thiết kế như vậy rất có ích trong nhiều tình huống, mặc dù chúng có thể không phù hợp với các ứng dụng tài chính.

Việc cho thuê vùng lưu trữ trong một trung tâm dữ liệu và cung cấp các máy chủ, các bộ định tuyến và các đường cáp để hỗ trợ các yêu cầu phần mềm của nhiều khách hàng đã nổi lên từ khi Thung lũng Silicon vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, vì thế nhiều bên thuê tầng-trung tâm dữ liệu cũng được biết đến. Cấu hình này cung cấp mức yêu cầu bảo mật cao nhất nếu được triển khai thực hiện đúng, với các tường lửa và các kiểm soát truy cập để đáp ứng yêu cầu kinh doanh cũng như việc truy cập có bảo mật đã định tới vị trí vật lý của cơ sở hạ tầng cung cấp SaaS. Trong hầu hết trường hợp, nhiều bên thuê tầng-trung tâm dữ liệu có thể là một nhà cung cấp dịch vụ cần thuê các phòng cho các công ty để họ lưu trữ phần cứng, mạng và phần mềm của họ trong cùng tòa nhà.

Nhiều bên thuê ở tầng cơ sở hạ tầng dễ được nghĩ tới nhất trong các ngăn xếp phần mềm, nơi một ngăn xếp được dành riêng cho một khách hàng cụ thể. Cấu hình này tiết kiệm chi phí so với nhiều bên thuê tầng-trung tâm dữ liệu, vì các ngăn xếp được triển khai dựa vào các tài khoản khách hàng thực tế. Trong trường hợp này, bạn có thể phát triển các yêu cầu phần cứng dựa trên việc sử dụng dịch vụ thực tế. Ngoài ra, tính sẵn sàng cao có thể là một tùy chọn cho mỗi người dùng ở tầng cơ sở hạ tầng. Vì ngăn xếp được biết đến với mỗi khách hàng, nên các cách thực hành tốt nhất về phần mềm và phần cứng cung cấp các tùy chọn để bổ sung.

Nhiều bên thuê tầng ứng dụng đòi hỏi các bổ sung kiến trúc ở cả hai tầng phần mềm và tầng cơ sở hạ tầng. Các sửa đổi cần thiết cho kiến trúc phần mềm hiện có, bao gồm các mẫu nhiều bên thuê trong tầng ứng dụng. Ví dụ, các ứng dụng nhiều bên thuê yêu cầu các phương thức ứng dụng và các bảng cơ sở dữ liệu để truy cập và lưu trữ dữ liệu từ các tài khoản người dùng khác nhau, với các thỏa hiệp về bảo mật. Tuy nhiên, nếu được thực hiện chính xác, thì lợi ích là các tiết kiệm chi phí. Đối với các tiện ích và các ứng dụng web đơn giản, nhiều bên thuê lớp ứng dụng có thể là một giải pháp, vì một nhà phát triển riêng lẻ có thể tạo phần mềm nhanh hơn và mở rộng quy mô vừa phải hơn. Các nhược điểm gồm có kiến trúc và bổ sung ứng dụng phức tạp hơn; chứ không phải là cơ sở hạ tầng đối phó với nhiều bên thuê, các nhóm ứng dụng và các kiến trúc sư cần giữ cho các mẫu lập trình này có khả năng mở rộng, tin cậy và dễ nâng cấp trong trường hợp kiến trúc cơ sở hạ tầng thay đổi.


Các dịch vụ

Các dịch vụ nhiều bên thuê chỉ rõ quyền truy cập thông qua các giao diện HTTP RESTful hoặc các thiết bị đầu cuối dịch vụ web WSDL được xây dựng trong các ứng dụng phần mềm và được truy cập trực tiếp. Những dịch vụ này rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng hướng dịch vụ cho các mẫu nhiều bên thuê, vì chúng có thể được sử dụng lại cho nhiều kiểu giao dịch. Ví dụ, khách hàng của một dịch vụ tầng ứng dụng nhiều bên thuê có thể gọi các máy chủ bằng cách gọi ra một URL, mà đáp lại URL đó tạo ra XML làm mã trả lời:

https://visa.com/services/paymentOverview?account=OnlineShoesInc&pass=1234&range=1_month
<Response > 
  < Report > 
   <Title >Online Shoes Inc Report</Title>
   <Data>
     <x>01/01/2011</x>
     <y>20.11</y>
   </Data>
   <Data>
     <x>02/01/2011</x>
     <y>22.24</y>
   </Data>
     <Data>
      <x>03/01/2011</x>
      <y>20.21</y>
   </Data>
  </Report> 
</Response>

Phần quan trọng nhất với nhiều bên thuê là tài khoản được quy định trong URL như là một tham số để cho cơ sở hạ tầng biết được khách hàng nào đang yêu cầu truy cập vào dữ liệu của nó. Đây là cơ chế định tuyến cho nhiều bên thuê ở mức dịch vụ.


Các máy chủ ứng dụng

Các máy chủ ứng dụng là một thành phần quan trọng trong nhiều bên thuê ở tầng ứng dụng và tầng cơ sở hạ tầng, vì nhiều bên thuê ảnh hưởng đến việc cài đặt, cấu hình và mã ứng dụng. Với tầng cơ sở hạ tầng, nhiều bên thuê đối với các máy chủ ứng dụng có nghĩa là mở rộng nhanh chóng và rộng lớn, với các máy chủ bổ sung được cung cấp cho việc cài đặt và cấu hình máy chủ ứng dụng cũng như mã ứng dụng. Tầng nhiều bên thuê này không đòi hỏi các thay đổi mã trừ các yêu cầu cụ thể được thiết lập với ứng dụng; do đó, việc mở rộng là đơn giản và chủ yếu được các tổ chức hoạt động công nghệ thông tin thực hiện hơn là các nhà phát triển cấu trúc lại mã nguồn ứng dụng. Thông thường, nếu các khách hàng mới được thêm vào, bạn có thể thêm một ngăn xếp có cùng cấu hình, đáp ứng các yêu cầu bảo mật dễ dàng hơn.

Một ví dụ là một ngăn xếp có tầng Web (máy chủ HTTP), tầng ứng dụng (máy chủ ứng dụng) và tầng cơ sở dữ liệu (máy chủ cơ sở dữ liệu) được cấu hình sẵn để triển khai hoặc phần cứng vật lý hoặc các cá thể ảo hóa của các hệ điều hành. Đây là một cách điển hình để lập kế hoạch tăng trưởng cho các ứng dụng dựa trên web, vì yêu cầu có thể cao hay thấp theo từng ngày. Các cá thể này có thể được thu gọn lại trong các giai đoạn khối lượng thấp và mở rộng ra khi cần thiết. Việc xoay ngược lại với các cơ sở hạ tầng này, từ việc thu thập các yêu cầu tăng trưởng đến chạy các giao dịch khách hàng thực, là ngay lập tức trong nhiều trường hợp, vì các ngăn xếp đã được định sẵn và được tự động hóa cho việc triển khai.

Ở tầng ứng dụng, nhiều bên thuê đối với các máy chủ ứng dụng đòi hỏi các thay đổi về mã ứng dụng, vì nhiều khách hàng đang chia sẻ cùng một máy chủ ứng dụng. Thời gian đáp ứng có thể bị ảnh hưởng bất kể khách hàng có đang chạy một giao dịch hay một ngàn giao dịch cùng một lúc không, vì các khách hàng khác đang chạy không chỉ trên cùng một phần cứng máy chủ mà còn trong cùng một bộ nhớ hệ thống logic. Tùy thuộc vào ứng dụng, có thể có các yêu cầu bảo mật thêm.


Các giao dịch

Các cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nhiều bên thuê yêu cầu các giao dịch để xác thực cho mỗi khách hàng trình lên một yêu cầu. Quá trình này giúp xác thực và ủy quyền cho các kiểu tài nguyên giao dịch mà người dùng có thể truy cập.

Việc trích ra các dịch vụ xác thực và ủy quyền ngoài tầng ứng dụng có thể giúp cải thiện khả năng mở rộng, khả năng bảo trì và khả năng sử dụng lại đối với các giao dịch nhiều bên thuê. Vì hầu hết các dịch vụ ứng dụng được thêm vào các cơ sở hạ tầng đều yêu cầu ủy quyền, một mạng con tách rời, đám mây hoặc cụm các máy chủ ứng dụng cụ thể cho việc xác nhận đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng, khả năng bảo trì và khả năng sử dụng lại. Cũng giống như vậy với các dịch vụ ủy quyền, vì kiến trúc này có thể được tái sử dụng và được mở rộng trong một đám mây hoặc mạng con dựa trên sự tăng trưởng giao dịch.


Cơ sở dữ liệu

Là thành phần cốt lõi của hầu hết các ứng dụng, cơ sở dữ liệu là rất quan trọng cho nhiều bên thuê về khả năng mở rộng. Do khả năng mở rộng mà các cơ sở dữ liệu đòi hỏi đã mở rộng việc lập kế hoạch cho tầng cơ sở hạ tầng và tầng ứng dụng, bạn cần hiểu các yêu cầu của ứng dụng cũng như các cách thực hành tốt nhất cho cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu có thể mở rộng. Nếu ngăn xếp của cơ sở hạ tầng đòi hỏi một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi tài khoản khách hàng, thì khả năng mở rộng là đơn giản, như các cách thực hành tốt nhất đã được thiết lập cho các cơ sở dữ liệu riêng lẻ có chuyển đổi dự phòng. Ngoài ra hãy xem xét chi phí, do hầu hết các cơ sở dữ liệu thương mại có thể có chi phí giấy phép tăng nhanh liên quan đến việc bổ sung một mô hình cho mỗi tài khoản.

Nếu kiến trúc nhiều bên thuê là một sự thực hiện của tầng ứng dụng, bạn phải hiểu ứng dụng đủ tốt để lập kế hoạch cơ sở dữ liệu. Các mẫu của các lược đồ cơ sở dữ liệu cụ thể áp dụng cho các kiến trúc nhiều bên thuê và chúng phải được lập kế hoạch cho phù hợp. Một cách tiếp cận thiết kế ứng dụng phổ biến để tiết kiệm chi phí và mở rộng quy mô trên các giấy phép riêng là có tên tài khoản của khách hàng trong bảng tên — ví dụ, customer123_payment, ở đây customer123 là một mã định danh duy nhất cho tài khoản người dùng. Thiết kế này làm tăng đáng kể số lượng các bảng qua việc bổ sung thêm một cá thể cơ sở dữ liệu cho mỗi khách hàng hoặc tạo ra một cột trong mỗi bảng để xác nhận xem khách hàng có đang truy cập vào dữ liệu thích hợp không.


Xây dựng các dịch vụ nhiều bên thuê

Các yêu cầu để xây dựng các dịch vụ nhiều bên thuê là:

 • Định nghĩa các dịch vụ RESTful hoặc dựa trên WSDL.
 • Định nghĩa thời gian đáp ứng và các mục tiêu hiệu năng.
 • Xác định các yêu cầu về khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
 • Định nghĩa các dịch vụ cần thiết cho mỗi giao dịch.
 • Xác định các khối lượng tải cho các dịch vụ dựa trên các khách hàng giao dịch.
 • Tạo một cấu trúc liên kết mạng và triển khai cho các dịch vụ.
 • Tạo các kịch bản lệnh tự động hóa triển khai với cấu hình và cài đặt.
 • Tạo một sơ đồ trình tự của Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để thực hiện phát triển.

Lập kế hoạch cấu trúc liên kết mạng

Cấu trúc liên kết mạng mạng hiển thị trong Hình 1 mô tả cách các dịch vụ được triển khai và truy cập thông qua mạng này khi sử dụng tài nguyên có khả năng mở rộng-đám mây. Các dịch vụ khác có thể được thêm vào tầng ứng dụng, nơi các máy chủ sẽ chạy khi cần thiết. Trong Hình 1, Cụm A (Cluster A) và Cụm B (Cluster B) chính xác như nhau và được phân phối qua hai trung tâm dữ liệu hoặc hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Mỗi cụm có các dịch vụ giống nhau được triển khai trên tất cả các nút với khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

Hình 1. Thiết kế cấu trúc liên kết mạng cho các dịch vụ cho nhiều bên thuê
Sơ đồ cho thấy cấu trúc liên kết mạng theo kế hoạch cho các dịch vụ nhiều bên thuê

Lập kế hoạch cấu trúc liên kết triển khai

Cấu trúc liên kết triển khai được yêu cầu để xác định các dịch vụ tài nguyên cần thiết cho phần cứng và các hệ điều hành. Vì mỗi dịch vụ có thể sẽ yêu cầu JDBC, các thư viện tham khảo, những người dùng hệ thống và chức năng thông báo, hãy thêm các yêu cầu này vào cấu trúc liên kết triển khai. Các cơ sở hạ tầng đám mây có thể trở nên to lớn, vì vậy chuẩn bị trước là tốt nhất. Ví dụ, nếu một dịch vụ gọi đến một nguồn dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu cụ thể, hãy thêm nguồn đó vào cấu trúc liên kết triển khai như trong Hình 2. Trong hình này, cloud_server1 là nguồn dữ liệu được xác định trong cấu trúc liên kết triển khai mẫu.

Hình 2. Thiết kế cấu trúc liên kết triển khai cho các dịch vụ nhiều bên thuê
Sơ đồ cho thấy cấu trúc liên kết triển khai theo kế hoạch cho các dịch vụ nhiều bên thuê

Những thách thức

Nhiều khách hàng truy cập vào cùng một phần cứng, các máy chủ ứng dụng và các cơ sở dữ liệu có thể ảnh hưởng đến thời gian đáp ứng và hiệu năng của các khách hàng khác. Đối với nhiều bên thuê tầng ứng dụng cụ thể, tài nguyên được chia sẻ tại mỗi tầng cơ sở hạ tầng và có các mối quan tâm về bảo mật và hiệu năng hợp lệ mà bạn phải lên kế hoạch cho các mối quan tâm đó. Ví dụ, nhiều yêu cầu dịch vụ truy cập tài nguyên tại cùng một thời điểm làm tăng thời gian chờ nhưng không nhất thiết làm tăng thời gian CPU hoặc số lượng các kết nối đến một máy chủ HTTP đã bị cạn kiệt và dịch vụ phải chờ cho đến khi nó có thể sử dụng một kết nối có sẵn hoặc — trong một kịch bản của trường hợp-xấu nhất — bỏ qua yêu cầu dịch vụ đó.


Xây dựng các máy chủ ứng dụng nhiều bên thuê

Các yêu cầu để xây dựng các máy chủ ứng dụng nhiều bên thuê là:

 • Xác định máy chủ ứng dụng để triển khai thực hiện.
 • Định nghĩa thời gian đáp ứng và các mục tiêu hiệu năng.
 • Xác định các yêu cầu về khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
 • Định nghĩa các cấu trúc liên kết triển khai dịch vụ và ứng dụng.
 • Xác định các khối lượng tải cho các dịch vụ dựa trên các khách hàng giao dịch.
 • Tạo một cấu trúc liên kết mạng và triển khai cho các dịch vụ.
 • Tạo các kịch bản lệnh tự động hóa triển khai cho cấu hình và cài đặt.
 • Tạo một sơ đồ trình tự UML để thực hiện phát triển.

Lập kế hoạch cấu trúc liên kết triển khai

Tương tự như cấu trúc liên kết mạng cho các dịch vụ, cấu trúc liên kết mạng cho các máy chủ ứng dụng nhiều bên thuê mô tả cách các máy chủ ứng dụng được chia sẻ giữa các khách hàng giao dịch. Trong ví dụ này, bạn mở rộng bằng cách thêm một đường dẫn và cụm giao dịch. Tất cả các giao dịch, bất kể khách hàng, được phân phối trên các cụm A, B và C.

Những thách thức

Do hầu hết các triển khai ứng dụng máy chủ cho các cơ sở hạ tầng doanh nghiệp yêu cầu các cài đặt và các cấu hình phức tạp, nên việc tự động hóa quá trình này là quan trọng nhất. Khả năng mở rộng và đưa vào khách hàng mới phụ thuộc vào việc cung cấp tài nguyên máy chủ ứng dụng cũng như sao chép có bảo đảm các ngăn xếp cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng tầng ứng dụng. Ví dụ, các kịch bản lệnh của hệ điều hành cho việc cài đặt tự động hóa các máy chủ ứng dụng là cần thiết để rút ngắn thời gian trung bình triển khai các tài khoản và các dịch vụ mới đang được thêm vào cơ sở hạ tầng.

Các cấu hình máy chủ ứng dụng này có thể cực kỳ phức tạp, như trong hầu hết các trường hợp, chúng gắn với tài nguyên được tạo ra cho việc phát triển (ví dụ, các tên nguồn kết nối cơ sở dữ liệu và các tên tài nguyên Java™ Naming and Directory Interface [JNDI - Giao diện Thư mục và Đặt tên của Java] khác). Nếu tài nguyên mà các nhà phát triển cần thiết để đăng ký được xác định trước, thì việc tự động hóa được đơn giản hóa với khả năng mở rộng.


Xây dựng các giao dịch nhiều bên thuê

Các yêu cầu để xây dựng các giao dịch nhiều bên thuê là

 • Xác định thủ tục giao dịch để triển khai thực hiện.
 • Định nghĩa thời gian đáp ứng và các mục tiêu hiệu năng.
 • Xác định các yêu cầu về khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
 • Định nghĩa các cấu trúc liên kết triển khai dịch vụ và ứng dụng.
 • Xác định các khối lượng tải cho các dịch vụ dựa trên các khách hàng giao dịch.
 • Tạo một cấu trúc liên kết mạng và triển khai cho các dịch vụ.
 • Tạo các kịch bản lệnh tự động hóa triển khai cho cấu hình và cài đặt.
 • Tạo một sơ đồ trình tự UML để thực hiện phát triển.

Lập kế hoạch cấu trúc liên kết mạng

Tương tự như nhiều bên thuê máy chủ ứng dụng, nhiều bên thuê giao dịch có thể được cấu hình và được lập trình để sử dụng một cách tiếp cận không phân chia hoặc có phân chia. Như trong Hình 3, các cụm A, B và C có thể được cấu hình để xử lý các giao dịch cho mỗi khách hàng cũng như tất cả khách hàng nếu cơ sở hạ tầng cân bằng tải đúng đang được sử dụng. Ngoài ra, có một yêu cầu cần viết mã ứng dụng để xử lý tất cả các giao dịch, khi cần, cho nhiều bên thuê. Ví dụ, cụm A có thể được cấu hình để xử lý một khách hàng và cụm B và C có thể sắp cấu hình theo một mẫu tương tự hoặc được lập trình để xử lý nhiều khách hàng dựa trên việc lập kế hoạch các cấu hình. Các cấu hình cũng có thể phụ thuộc vào các mức dịch vụ được quy định trong các thỏa thuận dịch vụ.

Hình 3. Cấu trúc liên kết mạng cho các giao dịch nhiều bên thuê
Sơ đồ cho thấy cấu trúc liên kết mạng cho các giao dịch nhiều bên thuê

Những thách thức

Có một số thách thức, do khách hàng đang gửi đi các giao dịch có chứa nhiều dịch vụ để tạo giao dịch từ đầu đến cuối. Nếu các giao dịch và các dịch vụ riêng này không được định cỡ phù hợp, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và thời gian đáp ứng cho tất cả các giao dịch. Ví dụ, hãy xem xét các giao dịch sử dụng các dịch vụ gian lận cùng với các giao dịch không sử dụng các dịch vụ gian lận: Nếu không định cỡ đúng, rất khó để xác định trước liệu các yêu cầu tải có được đáp ứng không. Việc sử dụng dịch vụ xác thực tăng nhanh sẽ là vấn đề, đặc biệt khi được sử dụng nhiều lần cho mỗi giao dịch. Một giới hạn về việc sử dụng dịch vụ cho mỗi giao dịch đảm bảo khả năng định cỡ thích hợp cũng như cung cấp một biện pháp để tái sử dụng cho việc lập kế hoạch năng lực.


Xây dựng một cơ sở dữ liệu nhiều bên thuê

Các yêu cầu để xây dựng một cơ sở dữ liệu nhiều bên thuê là:

 • Xác định thủ tục giao dịch để triển khai thực hiện.
 • Định nghĩa thời gian đáp ứng và các mục tiêu hiệu năng.
 • Xác định các yêu cầu về khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
 • Định nghĩa các cấu trúc liên kết triển khai dịch vụ và ứng dụng.
 • Xác định các khối lượng tải cho các dịch vụ dựa trên các khách hàng giao dịch.
 • Tạo một cấu trúc liên kết mạng và triển khai cho các dịch vụ.
 • Tạo các kịch bản lệnh tự động hóa triển khai cho cấu hình và cài đặt.
 • Tạo một sơ đồ trình tự UML để thực hiện phát triển.

Những thách thức

Cơ sở dữ liệu nhiều bên thuê đưa ra các kiểu thách thức mới ở tầng ứng dụng bằng cách thêm vào nhiều bảng cho mỗi khách hàng để mở rộng dựa trên các giấy phép cơ sở dữ liệu riêng. Số lượng các bảng tăng lên, ảnh hưởng đến việc sử dụng vùng lưu trữ đĩa đã gán cho một bảng cụ thể, còn được gọi là vùng bảng. Do các khách hàng sử dụng lượng dữ liệu khác nhau cũng như lượng dữ liệu đột suất, nên các kích thước vùng bảng có thể khác nhau đáng kể, ảnh hưởng đến các tính toán định cỡ và việc lập kế hoạch cơ sở dữ liệu.

Hãy nhớ rằng tùy chọn định cỡ tự động có sẵn cho các vùng bảng cơ sở dữ liệu cũng như các cấu hình giám sát chi tiết để thông báo cho bạn nếu các vùng bảng cụ thể đã đầy và cần định cỡ lại. Các cách thực hành tốt nhất để tránh các vấn đề này là định cỡ dựa trên số lượng dữ liệu trung bình mà bạn dự kiến cho một người dùng để lưu trữ, rồi thêm một tầng đệm để đảm bảo rằng trong các trường hợp ngoại lệ các giao dịch và các dịch vụ vẫn có thể được xử lý cho đến khi các vùng bảng đã được sửa đổi để hỗ trợ sự tăng trưởng cụ thể của khách hàng.


Kết luận

Với khởi đầu nhỏ hoặc nhà phát triển đơn lẻ để sản xuất ra các ứng dụng nhanh chóng với giá cả phải chăng và để tạo ra các bước kiểm nghiệm nguyên lý cũng như các tiện ích (widget) cho các ứng dụng web, nhiều bên thuê điện toán đám mây là thích hợp và không thể tránh được phát triển lên. Khả năng mở rộng và thời gian tiếp thị thường ở một mức ưu tiên cao hơn so với các tiện ích và các khách hàng ứng dụng web. Ví dụ, các ứng dụng dùng cho di động hoặc cá nhân và thậm chí cả các ứng dụng kinh doanh nhỏ với một vài yêu cầu bảo mật được sử dụng dựa trên sự đổi mới, thời gian đáp ứng và dễ sử dụng hơn là bảo mật và tính sẵn sàng cao.

Trong trường hợp về các ứng dụng doanh nghiệp, các biện pháp bổ sung phải được thực hiện để đảm bảo rằng bảo mật và tính sẵn sàng cao được chú trọng và được triển khai thực hiện, tất cả chúng đều ảnh hưởng đến thời gian tiếp thị và đổi mới. Cuối cùng, nếu các ứng dụng nhiều bên thuê điện toán của đám mây bảo mật hơn và đã cải thiện thời gian đáp ứng, thì các tổ chức này có thể đưa ra các giải pháp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tổ chức lớn hơn. Ví dụ, nếu các bước được mô tả trong bài này được thực hiện để tạo ra nhiều bên thuê và được tích hợp vào một tổ chức doanh nghiệp, thì việc phân chia là cần thiết để giải quyết các mối quan tâm về bảo mật với tính sẵn sàng của từng kiểu dịch vụ để tránh các vấn đề từ chối dịch vụ và các yêu cầu cụ thể của dịch vụ. Nhiều bên thuê tránh cho các dịch vụ thất bại giữa các lỗi của các giao dịch từ đầu đến cuối, có thể cần thiết trong tương lai, nhưng vẫn chưa được dự kiến.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=820282
ArticleTitle=Các cách thực hành tốt nhất cho nhiều bên thuê điện toán đám mây
publish-date=06082012