Bên trong đám mây lai, Phần 1: Xác định lại các dịch vụ và các phương thức phân phối

Nhanh chóng, khả năng mở rộng và lợi nhuận đang hướng các doanh nghiệp tới điện toán đám mây. Đây là một sự đáp ứng với các phát triển kinh tế, tài chính và kỹ thuật luôn thay đổi đang đương đầu với các thực thể kinh doanh ngày nay. Những thay đổi này đòi hỏi những cách mới về suy nghĩ, làm việc và kinh doanh. Sự phát triển của đám mây lai được dựa vào thực tế mới này. Phần 1 của loạt bài hai phần này xem xét đám mây lai, các dịch vụ mà nó tạo sẵn và mô hình kinh doanh mới mà nó sinh ra.

Grace Walker , Nhà tư vấn Công nghệ thông tin, Walker Automated Services

Grace Walker, một đối tác trong Walker Automated Services (Các dịch vụ tự động Walker) ở Chicago, Illinois, là một chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin (CNTT) có nền kiến thức đa dạng và kinh nghiệm phong phú. Bà đã làm việc trong lĩnh vực CNTT với tư cách là giám đốc, nhà quản trị, nhà lập trình, giảng viên, nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích kỹ thuật, nhà phân tích hệ thống và nhà phát triển Web trong các môi trường khác nhau, bao gồm viễn thông, giáo dục, các dịch vụ tài chính và phần mềm.08 06 2012

Các doanh nghiệp thành công, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp quy mô toàn cầu, nhận ra giá trị của một hệ thống thông tin cung cấp cho các bên liên quan qua việc truy cập có bảo mật và quản trị hệ thống hiệu quả. Các hệ thống dựa trên công nghệ điện toán đám mây phải có khả năng tái cơ cấu nhanh chóng cũng như có chi phí-hiệu quả với lợi nhuận đầu tư dương. Toàn bộ các yêu cầu này có thể được thực hiện tốt nhất với các dịch vụ Công nghệ thông tin hàng hóa khác nhau do sự tạo thành đám mây lai cung cấp.

Đám mây lai là gì?

Một đám mây lai là sự kết hợp ít nhất một đám mây riêng với ít nhất một cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây công cộng, tạo ra một môi trường cho phép sự truy cập trong suốt của người dùng vào đám mây lai và có khả năng mở rộng động để quản lý nhu cầu hay thay đổi. Thực tế kinh doanh, kinh tế và công nghệ hiện nay đã làm cho mô hình đám mây lai trở thành cơ cấu lựa chọn. Mô hình đám mây lai cho phép một doanh nghiệp thiết lập cơ cấu tốt nhất cho mô hình kinh doanh của mình. Nó tăng cường kiểm soát các ứng dụng nội bộ mà doanh nghiệp cảm thấy ở bên trong tường lửa của mình trong khi vẫn cung cấp phương tiện để sử dụng điện toán đám mây khi nó phù hợp với các nhu cầu của doanh nghiệp đó.

Hình 1 cho thấy một đám mây lai. Nó có ba đám mây công cộng khi sử dụng mô hình Phần mềm là một Dịch vụ (SaaS) cơ bản để cung cấp các ứng dụng cho một doanh nghiệp.

Hình 1. Ba đám mây công cộng được sử dụng với một đám mây riêng để tạo thành một đám mây lai
Ba đám mây công cộng được sử dụng với một đám mây riêng để tạo thành một đám mây lai

Các đám mây lai hầu hết thường được sử dụng làm:

  • Một đối tác, nơi các ứng dụng lưu trú trong đám mây và các ứng dụng quan trọng vẫn còn trên trang web.
  • Một nơi thí nghiệm, nơi đám mây được sử dụng với vùng làm việc tạm thời.
  • Khả năng bổ sung hay khả năng bùng nổ, nơi đám mây được sử dụng cho các đột biến bất ngờ.

Mọi Thành phần là một Dịch vụ

Đám mây đang biến đổi từ một môi trường do SaaS điều khiển thành một hệ sinh thái ở đó các ứng dụng đang được thu gọn tới các chức năng cốt lõi của chúng và được phân phối như các thành phần. Một thành phần là một bộ phận chức năng kinh doanh tạo sẵn, từ đầu đến cuối, độc lập. Mọi Thành phần là một Dịch vụ (XaaS), một tham chiếu đến các thành phần dịch vụ đông đảo và đa dạng được phân phối qua Internet, đã trở thành khái niệm cốt lõi về điện toán đám mây lai. Vấn đề của XaaS là để làm cho có thể tiêu thụ được tài nguyên. Xem Hình 2.

Hình 2. Bây giờ đám mây cung cấp đầy đủ các thành phần.
Bây giờ đám mây cung cấp đầy đủ các thành phần.

Nhóm các thành phần "là một Dịch vụ" đang phát triển nhanh chóng, làm vững chắc thêm mô hình đám mây lai. Ví dụ, Truyền thông là một Dịch vụ được thấy thường xuyên trong văn phòng hiện nay. Nó bao gồm các dịch vụ như VoIP (Voice over Internet Protocol – Thoại qua giao thức Internet), Unified Communications (Truyền thông hợp nhất), gồm cả tạo tin nhắn tức thời, hội nghị truyền hình và các bảng trắng tương tác. Truyền thông là một Dịch vụ cho phép truyền thông và cộng tác nhanh hơn và hiệu quả hơn trên toàn doanh nghiệp.

Máy tính để bàn là một Dịch vụ cũng là một cảnh tượng phổ biến hiện nay. Máy tính để bàn là một Dịch vụ là việc gia công của một cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo. Trong mô hình chuyển giao này, nhà cung cấp dịch vụ quản lý các trách nhiệm tầng sau để lưu trữ dữ liệu, sao lưu, bảo mật và các nâng cấp.

Dựa vào đám mây lai, thậm chí có thể quản lý chức năng cốt lõi như là một dịch vụ. Mạng là một Dịch vụ là sự kết hợp của các đề xuất Nền tảng là một Dịch vụ (PaaS) và Cơ sở hạ tầng là một Dịch vụ (IaaS). Khi sử dụng Mạng là một Dịch vụ, bạn có thể mở rộng quy mô lên và thu nhỏ lại dựa vào cách sử dụng thực tế. Loại bỏ chi phí trả trước, di chuyển các chi phí từ chi phí vốn (CapEx) sang chi phí hoạt động (OpEx). Sử dụng Mạng là một Dịch vụ loại bỏ một phần lo lắng đáng kể và chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng từ việc tiêu thụ điện, sử dụng băng thông, các vấn đề kết nối và các vấn đề nối mạng đến khả năng mở rộng quy mô, các hệ điều hành và các giải pháp khắc phục thảm họa.

Lưu trữ là một Dịch vụ cho phép bạn thuê dung lượng, bảo đảm tiết kiệm chi phí về nhân sự, phần cứng và dung lượng lưu trữ vật lý. Khi bạn thêm Cơ sở dữ liệu là một Dịch vụ, cung cấp truy cập theo yêu cầu vào một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu ứng dụng; Giám sát là một Dịch vụ, cho phép bạn giám sát và quản lý từ xa các mạng, các ứng dụng và các dịch vụ; cộng với Bảo mật là một Dịch vụ, cung cấp nhận dạng và quản lý truy cập, các dịch vụ công nghệ thông tin lõi có thể được quản lý dễ dàng trong đám mây lai.

Bạn cũng có thể phát triển trong đám mây bằng cách sử dụng Phát triển là một Dịch vụ. Phát triển là một Dịch vụ cung cấp một môi trường phát triển tích hợp mà cả hai các nhóm nhà phát triển ở cùng một vị trí và các nhóm từ xa có thể truy cập để phát triển, thử nghiệm và chia sẻ mã của mình. Việc lập kế hoạch tài nguyên của doanh nghiệp cũng có thể được triển khai trong đám mây bằng cách sử dụng Các ứng dụng doanh nghiệp là một Dịch vụ. Điện toán là một Dịch vụ có thể được sử dụng để truy cập các máy chủ ảo hóa để nhanh chóng mở rộng khả năng điện toán khi cần thiết và thu gọn lại khi yêu cầu thay đổi.

Trong thực tế, toàn bộ qui trình kinh doanh có thể ở trong đám mây khi sử dụng Qui trình kinh doanh là một Dịch vụ. Các qui trình như lập hoá đơn có thể được cung cấp như một dịch vụ, tạo ra các kiến trúc doanh nghiệp nhanh nhẹn và linh hoạt phù hợp với thực tế của nền văn minh và thương mại toàn cầu ngày nay.

Để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhận được quảng cáo tối đa, bạn cũng có thể truy cập vào Tiếp thị là một Dịch vụ. Suốt hai thập kỷ qua, mô hình tiếp thị tiêu chuẩn này đã trải qua một sự thay đổi lớn do có một sự gia tăng ấn tượng về kiểu và số lượng các kênh truyền thông mà một doanh nghiệp phải sử dụng để tiếp cận các khách hàng tiềm năng của mình. Việc sử dụng Tiếp thị là một Dịch vụ đảm bảo rằng kênh hoặc các kênh thích hợp được sử dụng để thông tin về thị trường.


Các chuyển đổi: Công nghệ thông tin là một Dịch vụ

Di chuyển lên đám mây đòi hỏi một sự chuyển đổi về kiến trúc cũng như về cách các tổ chức làm kinh doanh và quản lý các hoạt động. Đây là các yêu cầu của các chuyển đổi này đang hướng một cách tiếp cận mới tới công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin là một Dịch vụ.

Công nghệ thông tin là một Dịch vụ được thiết kế để tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng các dịch vụ cho phù hợp với các yêu cầu kinh doanh. Đây là một cách tiếp cận lấy kinh doanh làm trung tâm, tập trung vào kết quả kinh doanh, cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả hoạt động và phản ứng nhanh. Công nghệ thông tin là một Dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng ảo hóa được tạo sẵn bởi đám mây cộng với sự truy cập 24x7 để cung cấp Công nghệ thông tin tập trung vào kinh doanh, hiệu quả.

Khi sử dụng Công nghệ thông tin là một Dịch vụ, một quan hệ đối tác được tạo nên giữa Công nghệ thông tin và kinh doanh. Công nghệ thông tin trở thành một người hỗ trợ quá trình kinh doanh, đưa ra các quyết định về hợp tác kinh doanh để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và hiệu quả nhất có thể để tăng cường kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Xem Hình 3.

Hình 3. Công nghệ thông tin là một Dịch vụ tạo ra một quan hệ đối tác lấy kinh doanh làm trung tâm.
Công nghệ thông tin là một Dịch vụ tạo ra một quan hệ đối tác lấy kinh doanh làm trung tâm.

Mọi thiết bị 24x7 đều là một phương thức phân phối

Việc phân phối thông tin không còn bị giới hạn vào máy tính để bàn nữa: Thông tin cũng có thể được phân phối qua các điện thoại thông minh, các máy tính xách tay, Apple iPad, các netbook và các máy tính bảng. Internet và các hệ thống liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng to lớn và tác động của các giao dịch số theo yêu cầu.

Hãy tưởng tượng một nhóm nghiên cứu giao tiếp thông qua công nghệ đám mây bằng cách sử dụng các dạng thiết bị khác nhau. Vì các thành viên trong nhóm ở phân tán trên toàn cầu, nên chẳng thuận tiện gì để tổ chức các buổi gặp mặt tự nhiên. Các cuộc họp hàng tuần của họ — và bất kỳ cuộc họp bất thường nào — được số hóa hoàn toàn, mỗi người tham gia có sở thích cụ thể về sử dụng thiết bị riêng của mình. Người lãnh đạo nhóm sử dụng một máy tính để bàn ảo. Nếu anh ta đến muộn, anh ta sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với các đồng nghiệp của mình. Một thành viên khác trong nhóm ngồi trong quán cà phê yêu thích của cô ta và sử dụng máy tính xách tay của mình. Còn những người khác kết nối thông qua máy tính bảng hoặc đôi khi qua netbook của mình. Mặc dù có sự khác biệt về các thiết bị, nhưng nhóm nghiên cứu này vẫn có thể dễ dàng chia sẻ video, mã nguồn, các tài liệu, các kết quả thử nghiệm hoặc bất cứ điều gì khác có thể được biểu diễn bằng số. Nhóm nghiên cứu đã cung cấp Di động là một Dịch vụ cho mình, mà Di động là một Dịch vụ là việc cung cấp các dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu, hình ảnh, âm thanh dựa vào di động hoặc bất kỳ dạng hiện đại khác nào được cung cấp trên thị trường thông tin công cộng.


Các dịch vụ ở khắp mọi nơi, phân phối ở khắp mọi nơi: sự hội tụ

Có một số lượng ngày càng tăng của các máy tính vô hình được nhúng trong nhà, các văn phòng và các xe ô tô. Chúng ta nhìn thấy và tương tác với các máy tính đó mà không bao giờ nghĩ về chúng. Hiện tượng ngày càng tăng của điện toán ở khắp mọi nơi đặt các bộ vi xử lý trong các đối tượng quen thuộc, tạo cho chúng khả năng giao tiếp. Điện toán ở khắp mọi nơi dựa vào sự hội tụ của các thiết bị điện tử, các công nghệ không dây và Internet tiên tiến. Các sản phẩm thông minh giao tiếp kín đáo có thể được kết nối với Internet, cho phép dễ dàng lấy ra dữ liệu mà chúng sinh ra.

Một ví dụ về điện toán ở khắp mọi nơi là các đồng hồ đo được sử dụng trong các dịch vụ tiện ích như khí đốt và điện. Những "đồng hồ đo thông minh" này đã thay thế cho các trao đổi giữa người với người trong các giao dịch có liên quan và đã trở thành phương tiện giao tiếp giữa người dùng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ.

Tác động lan tỏa và đột phá có tính đổi mới của những công nghệ và phương thức này giữ vị trí trung tâm của sự phục hưng công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu. Tất cả các phương thức, kỹ thuật, công nghệ và các hệ thống là những người đi đầu — và với các dấu ấn cùng thời gian — của thời đại kinh doanh số chỉ mới bắt đầu hé lộ tia sáng đầu tiên. Chúng báo trước một thời đại kết nối sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin trên một quy mô và phạm vi mà trước đây chỉ có trong mơ. Đặc điểm ngẫu nhiên và hay thay đổi của môi trường kinh doanh hiện đại kết hợp với tốc độ thay đổi trong các lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế chính trị chỉ có thể được quản lý tốt với sự đa dạng cần thiết tương ứng với đặc điểm yêu cầu của các hệ thống công nghệ và kinh tế xã hội toàn cầu hiện nay.


Cơ hội lớn bao hàm rủi ro lớn

Có rất nhiều lợi ích với đám mây lai, nhưng sự thay đổi — thậm chí là sự thay đổi tích cực — luôn luôn mang lại những rủi ro mới và thường bất ngờ. Ví dụ, trong đám mây lai, bạn thực sự không biết được dữ liệu của mình nằm ở đâu. Việc lập bản đồ và quản lý một đám mây lai để lộ ra các vấn đề giống như những vấn đề đã thấy trong việc quản lý chuỗi cung ứng. Thực thể của chuỗi cung ứng của bạn là gì? Thực thể đó xác định sân chơi và trong trường hợp này, đó là sự hiểu biết và quản lý thực thể đó là rất cơ bản.

Quản lý chất lượng cũng là một mối quan tâm. Là thuê bao, bạn không thể ra lệnh cho thực tại về việc duy trì và lập kế hoạch hiệu chỉnh hoặc sửa chữa cần thiết, nhưng chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bạn và hoạt động của bạn. Các nhà cung cấp đã đưa ra các kế hoạch đối phó nào? Nhà cung cấp có khỏe mạnh về tài chính không? Điều gì sẽ xảy ra nếu thực tế kinh doanh đòi hỏi bạn thay đổi các nhà cung cấp? Bạn không muốn khóa mình vào một kiến trúc khó di trú. Cuối cùng, đây không phải là nhà của bạn: Bạn đang thuê một căn hộ và bạn có thể thấy cần phải di chuyển.

Khi di chuyển lên đám mây, sự phụ thuộc trở thành một mối quan tâm rất lớn. Trong giai đoạn lập kế hoạch di chuyển của bạn, một sự kiểm kê đầy đủ về các ứng dụng và các hệ thống cần được di chuyển với nhau phải được biên soạn. Bạn phải xác định xem có bất kỳ các yêu cầu về phần cứng, hệ điều hành hoặc phần mềm trung gian đặc biệt nào không. Mỗi thành phần của cơ sở hạ tầng phải được phân tích và các phụ thuộc phải được ghi lại. Điều này có nghĩa là cần hiểu rõ về bản chất của sự liên kết và sự tương tác giữa các ứng dụng. Thông tin này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và kiểm soát tối ưu các phụ thuộc và cấu trúc và hành vi của các mẫu truyền thông cụ thể.

Bảo mật đám mây là một mối quan tâm lớn khác. Dữ liệu của bạn là nhân tố cơ bản trong tất cả công nghệ thông tin, vì thế dữ liệu an toàn là một trụ cột rất cơ bản của điện toán lai. Dữ liệu doanh nghiệp phải luôn được bảo vệ, cho dù dữ liệu đang truyền dẫn hay đã lưu. Các đám mây lai phải tìm thấy sự đa dạng vốn có trong liên minh đám mây. Các nhà cung cấp đám mây phải đảm bảo rằng mọi thứ đang chạy và thực hiện đúng chức năng. Cách tiếp cận này đã là một phần của xu hướng phát triển điện toán tự trị. Đó là, điện toán sẽ tự kiểm tra và đối phó với sự bất thường trong chức năng hệ thống.

Các vấn đề bảo mật gồm có:

  • Không kiểm soát trên dữ liệu; bảo mật và bảo trì được giao phó cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn;
  • Không biết các vị trí vật lý của dữ liệu;
  • Tuân thủ — ví dụ, nó sẽ ảnh hưởng Đạo luật trách nhiệm giải trình và tính di chuyển bảo hiểm y tế Hoa Kỳ (HIPAA), Đạo luật Sarbanes-Oxley của Hoa kỳ (SOX), Tuyên bố về các tiêu chuẩn đối với các cam kết chứng thực số (SSAE 16) hoặc Ngành công nghiệp thẻ thanh toán (PCI) như thế nào; và
  • Không kiểm soát tí nào về sao lưu; tăng nguy cơ mất dữ liệu.

Để đương đầu với đám mây, doanh nghiệp phải mở rộng và tăng cường cơ cấu tổ chức an ninh của mình để đón nhận sự quản trị thích nghi nhưng mạnh mẽ hơn, nguy cơ và các chính sách phù hợp.

Băng thông là một mối quan tâm chính khác khi di chuyển lên đám mây. Nếu đám mây sẽ làm việc với doanh nghiệp của bạn, bạn phải có khả năng truy cập dữ liệu của mình một cách nhanh chóng đủ để quản lý doanh nghiệp của bạn. Khi bạn di chuyển dữ liệu của mình và điện toán ra xa khỏi những người dùng, nó làm tăng băng thông giữa người dùng và các dữ liệu. Cũng nên nhớ rằng khi diễn ra di chuyển dữ liệu lên đám mây, băng thông thường là một yếu tố tăng thêm chứ không phải là một sự thay thế của các trung tâm dữ liệu hiện có, có nghĩa là một doanh nghiệp sẽ luôn luôn tăng băng thông hơn là giảm nó khi một dự án di chuyển lên đám mây.

Sóng mang trong sóng mang (CNC - Carrier-in-Carrier) tạo điều kiện thuận lợi cho giá trị gia tăng trong xử lý băng thông. Sự gia tăng này đạt được bằng cách áp dụng một tốc độ mã hóa hay điều chế thấp hơn cho gần giống với việc xử lý phổ mong muốn. Khi sử dụng CNC, bạn có thể đạt được hiệu năng phổ cao với một chế độ băng thông công suất lớn hơn. Chế độ này cho phép bạn triển khai băng thông hiệu chuẩn và công suất chung thấp hơn để đạt được các mục tiêu kinh doanh của bạn, đảm bảo dịch vụ thích hợp và kịp thời. Chế độ xử lý này giúp cho có thể triển khai băng thông theo nhu cầu tài chính, vì thế cho phép kiểm soát nhiều hơn về các chi phí hoạt động OpEx có liên quan đến quá trình này cộng với việc sản xuất lớn hơn và hiệu quả hơn từ việc sử dụng các tài sản bộ thu phát tín hiệu hiện tại ngoài việc tiết kiệm chi phí vốn CapEx.

Cuối cùng, khi di chuyển lên đám mây, cần lập kế hoạch thích hợp để triển khai và sử dụng kế hoạch đó để xác định mọi thứ. Việc lập kế hoạch trước là chìa khóa cho lợi nhuận và thành công thương mại trong đám mây.

Thỏa thuận mức dịch vụ

Một thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) là một hợp đồng tạo ra và dựng lên các điều khoản của thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ đám mây và cơ quan mua các dịch vụ đám mây lai. Mục đích của nó là để đảm bảo rằng hợp đồng giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ luôn được thực hiện đúng. SLA xác định bản chất của các dịch vụ theo thỏa thuận giữa các bên. SLA cũng là phương tiện để theo dõi và duy trì hợp đồng; do đó, SLA cung cấp một phương tiện thông dụng để đảm bảo có đủ mức chất lượng dịch vụ theo thỏa thuận trong suốt thời gian của hợp đồng.

SLA là hoàn toàn cần thiết trong quá trình này. Nó xác định cách đám mây lai của bạn sẽ được triển khai thực hiện, được quản lý và được bảo vệ.

Người môi giới

Khi một doanh nghiệp di chuyển vào một cấu hình đám mây lai phức tạp hơn, vai trò của người môi giới dịch vụ đám mây nổi lên như là một khía cạnh thiết yếu của chiến lược điện toán đám mây. Việc kích hoạt, phân phối và quản lý các dịch vụ đám mây lai — đặc biệt là dạng đỉnh của đám mây lai, là đám mây liên hợp— đòi hỏi có sự pha trộn đúng các dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan. Làm việc với một nhóm các nhà cung cấp và các kiểu dịch vụ như vậy đòi hỏi tuyển dụng một chuyên gia, người thực sự biết cách hoạt động của mình xung quanh việc kinh doanh công nghệ thông tin theo yêu cầu. Với một dịch vụ môi giới đám mây thích hợp trong lĩnh vực của bạn, xác suất đạt được kết quả mong muốn tăng lên đáng kể. Một người môi giới sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và các phí tổn cũng như đặt trước hệ thống của doanh nghiệp vào vị trí để thực hiện theo cách an toàn và ổn định nhất có thể. Người môi giới biết địa hình của điện toán đám mây, do đó bạn không phải phân bổ thời gian sắp tới để tăng tốc độ trong thế giới hoang vu của điện toán đám mây lai.


Kết luận

Có nhiều cách để nâng cao mô hình kinh doanh của bạn khi sử dụng đám mây lai, XaaS và Công nghệ thông tin là một Dịch vụ. Tổng quan ngắn gọn này chỉ cung cấp một ví dụ mẫu về những gì thực sự có sẵn hiện nay.

Việc thực hiện số lượng lớn các dịch vụ có sẵn có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đã dẫn đến nâng cao đám mây lai: đám mây liên hợp. Đám mây liên hợp giúp bạn quản lý việc tiêu dùng các thành phần "là một Dịch vụ". Bây giờ chúng ta có một nền tảng, chúng ta sẽ di chuyển lên đám mây liên hợp — dạng cao nhất của đám mây lai — trong phần tiếp theo của loạt bài này. Đám mây liên hợp giúp mang lại thứ tự không nhầm lẫn để có thể phát triển với tất cả các dịch vụ có sẵn trong đám mây.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Đánh giá các sản phẩm của IBM theo cách phù hợp với bạn nhất: Tải về một thử nghiệm sản phẩm, dùng thử một sản phẩm trực tuyến, sử dụng một sản phẩm trong một môi trường đám mây, hoặc dành một vài giờ trong SOA Sandbox để học cách thực hiện kiến trúc hướng dịch vụ một cách hiệu quả.

Thảo luận

  • Dành tâm trí cho cộng đồng developerWorks. Kết nối với người dùng developerWorks khác trong khi khám phá các blog, các diễn đàn, các nhóm và các wiki theo hướng nhà phát triển.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=820278
ArticleTitle=Bên trong đám mây lai, Phần 1: Xác định lại các dịch vụ và các phương thức phân phối
publish-date=06082012