Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 3: Chọn một tùy chọn cơ sở dữ liệu

Phần 3 của loạt bài này giới thiệu các định dạng cơ sở dữ liệu DB2® của IBM® đã tích hợp có sẵn trong Hệ thống PureApplication® của IBM. Phần này mô tả các dạng khác nhau của DB2 có trong Hệ thống PureApplication, giúp bạn quyết định lựa chọn dạng nào trong các tình huống khác nhau và trình bày một số các cách thực hành tốt nhất được khuyên dùng khi sử dụng DB2 bên trong Hệ thống PureApplication.

Jason Chan , Giám đốc kỹ thuật, IBM

Jason Chan Jason Chan là một Giám đốc kỹ thuật trong nhóm Information Management Technology Ecosystem (Hệ sinh thái Công nghệ quản lý thông tin), chuyên về Các nền tảng và Các giải pháp với các sản phẩm Quản lý thông tin của IBM. Công việc hàng ngày của ông bao trùm nhiều nền tảng khác nhau chạy với các sản phẩm IM, như các hệ điều hành, các nền tảng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây. Jason và nhóm của ông cũng áp dụng kiến thức về các nền tảng của họ để tạo các chồng giải pháp tích hợp với các sản phẩm IM, như IBM System Smart Analytics 5710 - một giải pháp kho dữ liệu tối ưu hóa tải làm việc nhằm vào các thị trường doanh nghiệp nhỏ và vừa.Hua Lu, Phát triển phần mềm, IBM

Hua Lu photoHua Lu là một nhà phát triển phần mềm trong nhóm Information Management Technology Ecosystem. Nhiệm vụ của ông bao gồm hỗ trợ cho các sản phẩm Quản lý thông tin của IBM trên các bản phân phối Linux khác nhau và các nền tảng công nghệ ảo hóa. Mới đây nhất, ông tập trung vào Hệ thống PureApplication của IBM và các sự tương tác khác nhau của các sản phẩm IM với hệ thống tích hợp này, bao gồm việc hỗ trợ cho các ISV với việc tích hợp ứng dụng vào Hệ thống PureApplication của IBM.05 06 2012

Giới thiệu

Các bài trước của loạt bài này đã tập trung vào cách làm thế nào bạn có thể triển khai các ứng dụng lên Hệ thống PureApplication của IBM. Một khi đã triển khai ứng dụng, bạn cần phải xem xét cách ứng dụng lưu trữ và truy cập dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp một giao diện tiêu chuẩn để lưu trữ và lấy ra dữ liệu, một mô hình bảo mật tiên tiến xung quanh việc truy cập dữ liệu và hỗ trợ đồng thời cho nhiều người dùng truy cập vào dữ liệu đã lưu.

Với Hệ thống PureApplication, đã có sẵn một RDBMS (Relational Data Base Management System – Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) mức doanh nghiệp để triển khai các ứng dụng dưới dạng phần mềm DB2 của IBM. Bài này sẽ giới thiệu DB2, các cách khác nhau để đưa DB2 vào trong Hệ thống PureApplication và các quá trình và cách thực các hành tốt nhất để triển khai một cơ sở dữ liệu DB2 cùng với một ứng dụng doanh nghiệp trong Hệ thống PureApplication.


DB2 trong Hệ thống PureApplication

DB2 của IBM là một sản phẩm RDBMS có hỗ trợ các hệ điều hành khác nhau, như Linux, UNIX, Windows® và z/OS. Cụ thể, Hệ thống PureApplication bao gồm các phiên bản sản phẩm DB2 Linux, UNIX và Windows (LUW).

Vào tháng 4 năm 2012, phiên bản DB2 LUW mới nhất là DB2 10.1. Phiên bản mới này đưa vào các tính năng như nén thích nghi để cải tiến hơn nữa các kỹ thuật nén dữ liệu hiện có, tiêu thụ dữ liệu liên tục để điền vào các bảng dữ liệu mà không làm gián đoạn việc truy cập dữ liệu và tính sẵn sàng liên tục và các truy vấn theo dòng thời gian để xem và dễ dàng tạo báo cáo về dữ liệu tại một thời điểm cụ thể từ quá khứ. Các cải tiến khác cũng được tìm thấy trong DB2 10.1, bao gồm các cải tiến hiệu năng và tối ưu hóa truy vấn nói chung và cải tiến trong bảo mật và quản lý tải làm việc. Hệ thống PureApplication bao gồm DB2 10.1 cũng như DB2 9.7, trong trường hợp các ứng dụng vẫn chưa được chứng nhận trên các phiên bản mới hơn.

Họ DB2 LUW 10.1 gồm có các ấn bản khác nhau trong danh mục của nó, từ DB2 Express-C (ấn bản miễn phí của DB2 với sự hỗ trợ cộng đồng) đến ấn bản Advanced Enterprise - Doanh nghiệp cao cấp (một số tính năng bổ sung được đưa vào như bản tiêu chuẩn). Tuy nhiên, do tất cả các ấn bản DB2 trong họ DB2 LUW đều sử dụng cùng một máy cơ sở dữ liệu bên dưới, nên bất kỳ ứng dụng nào được phát triển cho một ấn bản của DB2 LUW sẽ làm việc với tất cả các ấn bản của DB2 LUW. Trong Hệ thống PureApplication, các mẫu hệ thống ảo DB2 được cung cấp với cả hai ấn bản DB2 Express và Enterprise với các bổ sung tính năng khác nhau, trong khi các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2 chỉ cung cấp cho bạn ấn bản DB2 Enterprise.


Lựa chọn một cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trong Hệ thống PureApplication

Trong bối cảnh của Hệ thống PureApplication, có rất nhiều cách để triển khai hoặc cấu hình một cơ sở dữ liệu. Do phần mềm DB2 của IBM được tích hợp bên trong Hệ thống PureApplication, nên việc sử dụng DB2 làm một cơ sở dữ liệu ứng dụng đã triển khai không đòi hỏi chi phí bổ sung nào và do đó giảm tải và các cơ chế giám sát giấy phép khác. Lợi ích vốn có này của DB2 trong Hệ thống PureApplication làm giảm tổng chi phí về quyền sở hữu nền tảng này. Hơn nữa, bản chất thống nhất của DB2 trong Hệ thống PureApplication cho phép áp dụng các cách thực hành tốt nhất và tích hợp ở mức chuyên gia xuyên suốt thời gian mà ứng dụng sử dụng DB2 như là dịch vụ cơ sở dữ liệu tầng sau.

Các mẫu hệ thống ảo của DB2

Cũng giống như các ứng dụng khác chạy trên Hệ thống PureApplication của IBM, DB2 có sẵn dưới dạng là một mẫu hệ thống ảo DB2 hoặc dưới dạng là một phần của một mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2. Như đã trình bày trong các bài trước của loạt bài này, mẫu hệ thống ảo DB2 cho phép nhiều linh hoạt hơn trong việc kiểm soát và cấu hình môi trường phần mềm trung gian. Hiện nay, có rất nhiều ảnh có sẵn có thể được triển khai như là một mẫu hệ thống ảo DB2:

 • DB2 Enterprise
 • DB2 Express
 • DB2 Enterprise (Nút chính cho tính năng Phục hồi sau thảm họa có tính sẵn sàng cao (HADR))
 • DB2 Enterprise (Nút phụ cho HARD)
 • DB2 Express (Nút chính cho HADR)
 • DB2 Express (Nút phụ cho HARD)

Các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2

Ngoài các mẫu hệ thống ảo DB2 có sẵn, còn có các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2 trong Hệ thống PureApplication, ở đây việc cấu hình và các cách thực hành tốt nhất được áp dụng cho một bối cảnh cụ thể. Việc triển khai các mẫu tải làm việc của một cơ sở dữ liệu DB2 rất đơn giản, với tính linh hoạt có thể thay đổi một số các tham số cấu hình bên trong tầng cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về tính năng Database Workload Standard (Tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu) cho các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2, hãy xem phần Mẫu cơ sở dữ liệu (Database pattern). Hiện nay, có hai mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu khác nhau có sẵn cho DB2:

 • Mẫu cơ sở dữ liệu giao dịch của IBM (IBM Transactional Database Pattern)
 • Mẫu quầy dữ liệu của IBM (IBM Data Mart Pattern)

Mẫu cơ sở dữ liệu giao dịch của IBM được thiết kế để cung cấp các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) của các phòng ban mà không đòi hỏi tùy chỉnh cơ sở dữ liệu ở mức cao. Mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu này bao gồm việc cấu hình tự động hóa để triển khai OLTP của các phòng ban, các khuôn mẫu định cỡ triển khai máy ảo và lập lịch biểu sao lưu cơ sở dữ liệu. Trong mẫu này có sử dụng ấn bản Enterprise của DB2, với tính năng Storage Optimization (Tối ưu hóa lưu trữ) được kích hoạt để nén dữ liệu.

Mẫu quầy dữ liệu của IBM cung cấp một bộ các khả năng thiết yếu để cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng của quầy dữ liệu cho các ứng dụng nặng về dữ liệu trong Hệ thống PureApplication. Được điều chỉnh thông lượng vào/ra (I/O) duy nhất cần thiết cho tải làm việc của quầy dữ liệu, Mẫu quầy dữ liệu của IBM bao gồm các khả năng nén dữ liệu và các công cụ di chuyển dữ liệu - tất cả được thiết kế để giúp chuyển doanh nghiệp tiến lên phía trước với các thông tin cần thiết không chậm trễ. Trong mẫu này có sử dụng ấn bản Enterprise của DB2, với tính năng Storage Optimization được kích hoạt để nén dữ liệu. Các công cụ tạo kho dữ liệu SQL cũng được gồm trong mẫu này để tạo và chỉnh sửa các mô hình vật lý, luồng kiểm soát, luồng dữ liệu của quầy dữ liệu đích.

Tính năng tương thích SQL của DB2

Đối với những người dùng còn chưa sử dụng phần mềm DB2 của IBM làm giải pháp cơ sở dữ liệu trước đây, Hệ thống PureApplication là một cá thể tuyệt vời để đánh giá DB2 cho các triển khai sản xuất cùng với các ứng dụng doanh nghiệp hiện có. Cùng với những lợi ích được đề cập trước đây gắn liền với việc sử dụng DB2 trong Hệ thống PureApplication, các mẫu hệ thống ảo và các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2 cho phép bạn bật lên chế độ tương thích SQL để trợ giúp việc di trú các ứng dụng đã viết để sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cạnh tranh khác. Với tính năng này được bật lên, SQL nguyên gốc được viết cho cơ sở dữ liệu cạnh tranh khác được biên dịch tự nhiên trong máy DB2, mà không cần sử dụng phần mềm mô phỏng chậm chạp nào. Ngoài ra, có sẵn một mô hình tương tranh dữ liệu tương thích và DB2 bao gồm các công cụ tương thích với các kịch bản lệnh hiện có và các kỹ năng cá nhân, làm đơn giản hóa quá trình chuyển đổi sang DB2.

Để biết thêm thông tin về tính năng tương thích SQL của DB2, xem Chạy các ứng dụng Oracle trên DB2 9.7 cho Linux, UNIX và Windows.

Sử dụng một cơ sở dữ liệu từ xa nằm ngoài Hệ thống PureApplication

Trong một số trường hợp sử dụng, có thể cần đến một ứng dụng đã triển khai trong Hệ thống PureApplication để truy cập và liên kết với một hệ thống cơ sở dữ liệu nằm trên một hệ thống từ xa. Ví dụ, có lẽ hiệu năng và tiêu chuẩn khác đã phân loại một tải làm việc cơ sở dữ liệu cụ thể ở vào mức trọng yếu trong một thể loại cơ sở dữ liệu và do đó cần một hệ thống vật lý chuyên dụng để lưu trữ một hệ thống cơ sở dữ liệu như vậy.

Khi xác định một mẫu ứng dụng ảo, bạn có thể đính kèm các thành phần cơ sở dữ liệu từ xa hiện có vào mẫu đó. Cơ sở dữ liệu này sẽ nằm ngoài Hệ thống PureApplication và các đặc tính cấu hình của các thành phần này sẽ xác định các tham số kết nối đến cơ sở dữ liệu từ xa.

Các bước để lựa chọn một cơ sở dữ liệu

Với các thông tin trên, các bước sau đây là một thủ tục được đơn giản hóa để lựa chọn một triển khai cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng đi kèm trong Hệ thống PureApplication:

 1. Theo mặc định, bắt đầu bằng việc sử dụng các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu DB2. Các mẫu này đã kết hợp sẵn các chỉ dẫn thực hành tốt nhất trong việc triển khai thực hiện của chúng với DB2. Nếu cần, hãy tạo ra và tham khảo một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu mới để có những thay đổi trong cấu hình áp dụng cho một ứng dụng đi kèm.
 2. Nếu (do hiệu năng hoặc tiêu chuẩn khác) bạn chọn để có cơ sở dữ liệu lưu trú bên ngoài Hệ thống PureApplication, hãy sử dụng một giao diện thích hợp có sẵn để đính kèm một thành phần cơ sở dữ liệu từ xa hiện có vào mẫu ứng dụng ảo.
 3. Nếu các mẫu tải làm việc cơ sở dữ liệu của DB2 quá hạn chế, chưa đủ đáp ứng để sử dụng với ứng dụng, hãy sử dụng một mẫu hệ thống ảo của DB2. Điều này mang lại cho bạn nhiều linh hoạt hơn để kiểm soát môi trường phần mềm trung gian.

Các cách thực hành tốt nhất để triển khai DB2 trong Hệ thống PureApplication

Phần này cung cấp các hướng dẫn về cách tạo ra một mẫu hệ thống ảo và mẫu cơ sở dữ liệu DB2 trong Hệ thống PureApplication. Các hướng dẫn này cũng bao gồm cách điều chỉnh các mẫu hệ thống ảo và mẫu cơ sở dữ liệu của DB2 để xử lý cấu hình các tài nguyên này bằng cách dùng các gói kịch bản lệnh mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các bảng, điền dữ liệu và điều chỉnh trước cơ sở dữ liệu..

Mẫu hệ thống ảo DB2

Khi sử dụng một mẫu hệ thống ảo DB2, người ta thường tạo ra một gói kịch bản lệnh để thay đổi một số đặc điểm nào đó của hệ thống ảo của DB2 và để thỏa mãn các yêu cầu của ứng dụng liên quan. Trong ví dụ sau, một gói kịch bản lệnh được tạo ra sao cho nó sẽ tạo một cơ sở dữ liệu và cập nhật tham số cơ sở dữ liệu LOGBUFSZ. Sau đó gói kịch bản lệnh này được tải lên Hệ thống PureApplication và được sử dụng trong các mẫu hệ thống ảo của DB2.

Tạo và tải lên một gói kịch bản lệnh

Các gói kịch bản lệnh thường đi kèm với hai tệp kịch bản lệnh, một tệp JSON và một tệp kịch bản lệnh Shell. Tệp JSON có thông tin cấu trúc về yêu cầu của kịch bản lệnh, như tên gói, mô tả, lệnh thực hiện và thư mục làm việc. Tệp kịch bản lệnh Shell có chứa các lệnh hoặc các kịch bản lệnh để gọi các tệp khác. Để tạo một gói kịch bản lệnh mẫu:

 1. Mở một trình soạn thảo và tạo ra một tệp JSON là cbscript.json. Liệt kê 1 cho thấy một ví dụ tệp này trông như thế nào.
  Liệt kê 1. Ví dụ về một tệp JSON, cbscript.json
  { "name": "Create
    Database and Tune ", "version": "1.0.0", "description": "This script package
    creates a database and update db parameter in a DB2 instance", "command":
    "/bin/sh /tmp/createDatabase/createDatabase.sh", "log":
    "/tmp/createDatabase", "location": "/tmp/createDatabase", "timeout": "0",
    "commandargs": "", "keys": [ { "scriptkey": "DATABASE_NAME", "scriptvalue":
    "", "scriptdefaultvalue": "" } ] }
 2. Lưu tệp này và thoát ra.
 3. Tạo một tệp kịch bản lệnh Shell bằng cách sử dụng tên được xác định trước đó trong tệp JSON, ví dụ là createDatabase.sh. Nhập những dòng sau đây vào tệp được hiển thị trong Liệt kê 2.
  Liệt kê 2. Ví dụ về kịch bản lệnh Shell trong gói
  echo "DB2INSTANCE=db2inst1" >>
    /etc/virtualimage.properties source /etc/virtualimage.properties export
    DB2INSTANCE=$DB2INSTANCE su db2inst1 -c "/opt/ibm/db2/V9.7/bin/db2 CREATE
    DATABASE $DATABASE_NAME" su db2inst1 -c "~/sqllib/bin/db2 connect to
    $DATABASE_NAME;~/sqllib/bin/ db2 update db cfg using logbufsz
    1000;~/sqllib/bin/db2 terminate;"
 4. Lưu tệp kịch bản lệnh Shell và thoát ra.
 5. Nén hai tệp này thành một gói zip và đảm bảo tên gói giống như đã quy định trong tệp JSON. Ví dụ, trong tệp cbscript.json, nếu giá trị của vị trí trường là /tmp/createDatabase/, thì tên gói này sẽ là createDatabase.zip. Tệp được trích xuất vào thư mục /tmp/createDatabase/.
 6. Đăng nhập vào Hệ thống PureApplication như là một quản trị viên và tìm đến Catalog và sau đó tới trang Script packages (Các gói kịch bản lệnh).
 7. Nhấn vào biểu tượng New ở góc trên bên trái để thêm một gói kịch bản lệnh mới.
 8. Nhập tên gói và nhấn OK. Hãy chắc chắn rằng tên này giống như đã quy định trong tệp cbscript.json, ví dụ, Create Database and Tune (xem Hình 1).
  Hình 1. Hộp thoại tên gói
  Hộp thoại tên gói
 9. Trên trang "Create Database and Tune" (Tạo cơ sở dữ liệu và Tinh chỉnh), nhấn chuột vào hộp nhập liệu bên cạnh các tệp Script package. Chọn gói kịch bản lệnh vừa mới tạo ra và nhấn vào Upload (Tải lên).
 10. Tùy thuộc vào kích thước gói, sẽ mất một chút thời gian để tải lên và biên dịch gói này. Sau khi đã hoàn thành quá trình này, các tham số được định nghĩa trong tệp cbscript.json được tải lên trang đó, như trong Hình 2.
  Hình 2. Trang web thông tin cho gói phần mềm được tải lên
  Trang web thông tin cho gói phần mềm được tải lên
 11. Kiểm tra kép các tham số để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các yêu cầu.

Gói kịch bản lệnh đã được tải lên Hệ thống PureApplication và bây giờ bạn có thể sử dụng nó trong mẫu hệ thống ảo.

Tạo một mẫu hệ thống ảo

Phần này mô tả cách tạo ra một mẫu hệ thống ảo có chứa một máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 Enterprise và cách sử dụng gói kịch bản lệnh mới tải lên. Để tạo ra một mẫu hệ thống ảo:

 1. Mở trang mẫu hệ thống ảo từ trình đơn bằng cách nhấn vào Patterns (Các mẫu) và sau đó là Virtual Systems (Các hệ thống ảo).
 2. Nhấn vào biểu tượng New ở góc trên bên trái để tạo ra một mẫu hệ thống ảo mới.
 3. Nhập tên và mô tả cho mẫu đó, như trong Hình 3. Nhấn OK để tiếp tục.
  Hình 3. Hộp thoại tên mẫu hệ thống ảo
  Hộp thoại tên mẫu hệ thống ảo
 4. Trên trang thông tin chi tiết của mẫu hệ thống ảo vừa tạo, nhấn vào biểu tượng Pencil (Bút chì) ở góc trên bên phải để mở ra trình soạn thảo mẫu.
 5. Trên trang trình soạn thảo mẫu, chọn phần Parts (Các phần) từ trình đơn bên trái để mở rộng nó, rồi kéo và thả mục DB2 Enterprise vào ô bên phải.
 6. Nhấn chuột vào phần Scripts của trình đơn bên trái để mở rộng nó. Kéo và thả gói kịch bản lệnh Create Database and Tune vừa tạo ra lên DB2 Enterprise, như trong Hình 4.
  Hình 4. Gắn kèm gói này vào mẫu hệ thống ảo
  Gắn kèm gói này vào mẫu hệ thống ảo
 7. Nhấn chuột vào Edit (Chỉnh sửa) trên phần DB2 Enterprise và nhập các thông tin cần thiết về hệ thống, như trong Hình 5. Nhấn OK để tiếp tục.
  Hình 5. Hộp thoại để cấu hình mẫu hệ thống ảo của DB2
  Hộp thoại để cấu hình DB2 mẫu hệ thống ảo của DB2
 8. Nhấn Edit trên gói kịch bản lệnh và nhập DATABASE_NAME theo yêu cầu của kịch bản lệnh, như trong Hình 6. Nhấn OK để tiếp tục.
  Hình 6. Hộp thoại tên cơ sở dữ liệu
  Hộp thoại tên cơ sở dữ liệu
 9. Nhấn Done editing (Đã chỉnh sửa xong) ở góc trên bên phải để lưu và thoát khỏi trình soạn thảo mẫu.
 10. Trên trang "VSpattern", nhấn vào Deploy (Triển khai) ở góc trên bên phải để triển khai một hệ thống ảo từ mẫu này.
 11. Nhấn Instances (Các cá thể), rồi nhấn Virtual Systems từ trình đơn trên cùng. Trang này hiển thị trạng thái triển khai của hệ thống ảo, như trong Hình 7. Sau khi triển khai xong, bạn có thể lấy ra thông tin kết nối từ trang này.
  Hình 7. Trang Web trạng thái triển khai cho mẫu hệ thống ảo của DB2
  Trang Web trạng thái triển khai cho mẫu hệ thống ảo của DB2

Mẫu cơ sở dữ liệu

Phần này mô tả cách sử dụng mẫu cơ sở dữ liệu trên Hệ thống PureApplication. Có một tính năng gọi là "các tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu" cho phép các quản trị viên tạo ra các tiêu chuẩn tải làm việc và cấu hình hầu hết các phần của cơ sở dữ liệu. Các hướng dẫn trong phần này bao gồm cách tạo ra một tiêu chuẩn tải làm việc mẫu và sử dụng nó để triển khai một cơ sở dữ liệu và cập nhật các tham số. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu, hãy tham khảo Trung tâm Thông tin về Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc) của IBM.

Tạo ra một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu

Các tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu là một tệp zip có chứa năm thư mục mức một sau đây. Mỗi thư mục có một kịch bản lệnh cổng vào, nó cũng có thể gọi ra các kịch bản lệnh hoặc các tệp khác. Thư mục create_db và kịch bản lệnh cổng vào của nó, create_db.sh, là bắt buộc. Tất cả các thư mục khác là tùy chọn.

Các kịch bản lệnh được thực hiện dưới vai trò người dùng hệ điều hành "db2inst1" và được gọi ra theo thứ tự sau như thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Thứ tự gọi ra các kịch bản lệnh với tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu
Thư mụcKịch bản lệnh cổng vào
tune_inst tune_inst.sh
post_start_inst post_start_inst
create_db create_db.sh (Mandatory)
tune_db tune_db.sh
init init.sh

Tiêu chuẩn tải làm việc mẫu có hai thư mục: "create_db" và "tune_db". Mỗi thư mục chỉ có kịch bản lệnh cổng vào, create_db.sh và tune_db.sh. Kịch bản lệnh create_db.sh tạo ra cơ sở dữ liệu với tên cơ sở dữ liệu do những người dùng nhập vào. Kịch bản lệnh tune_db.sh cập nhật các tham số cơ sở dữ liệu sau khi đã tạo ra cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về các tham số và các yêu cầu khác của các kịch bản lệnh, hãy xem Trung tâm Thông tin về Workload Deployer của IBM.

Để tạo ra một tiêu chuẩn tải làm việc:

 1. Tạo một thư mục gọi là "create_db" và trong thư mục này, tạo ra một tệp kịch bản lệnh Shell tên là "create_db.sh". Nội dung của tệp này trông tương tự như Liệt kê 3.
  Liệt kê 3. Ví dụ về kịch bản lệnh create_db.sh
  #!/bin/sh inst_name=$1
   db_name=$2 outStr=$(db2 "CREATE DATABASE ${db_name} ON /home/${inst_name}
   USING CODESET UTF-8 TERRITORY US COLLATE USING SYSTEM PAGESIZE 8192") if [
   $? -ne 0 ] ; then echo "database creation failed, aborting: ${outStr}" exit
   -1 else exit 0 fi
 2. Lưu tệp này và thoát ra.
 3. Tạo một thư mục gọi là "tune_db" và trong thư mục này, tạo ra một tệp kịch bản lệnh Shell tên là "tune_db.sh". Nội dung của tệp này trông tương tự như Liệt kê 4.
  Liệt kê 4. Ví dụ về kịch bản lệnh tune_db.sh
  #!/bin/sh db_name=$2 db2
      connect to ${db_name} db2 UPDATE DB CFG USING LOGBUFSZ 1000 db2
      terminate

  Kịch bản lệnh này cập nhật tham số cơ sở dữ liệu LOGBUFSZ đến 1000. Thêm vào nhiều lệnh hơn nữa khi cần.

 4. Lưu tệp này và thoát ra.
 5. Nén cả hai thư mục thành một tệp zip, ví dụ, WLDstandard.zip.

Tải lên một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo ra gói này, hãy tải nó lên Hệ thống PureApplication.

 1. Đăng nhập là một quản trị viên.
 2. Chọn Catalog, rồi chọn Database Workload Standards từ trình đơn trên cùng để mở trang tiêu chuẩn tải làm việc.
 3. Nhấn vào biểu tượng New trên trang này để tạo ra một tiêu chuẩn tải làm việc mới. Nhập vào tất cả các trường cần thiết và tải lên gói zip vừa tạo ra, như trong Hình 8.
  Hình 8. Hộp thoại cấu hình tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu
  Hộp thoại cấu hình tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu
 4. Nhấn Save để lưu tiêu chuẩn này và thoát ra.

Tạo một mẫu cơ sở dữ liệu và triển khai nó

Sau khi đã tải tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu lên Hệ thống PureApplication, hãy tạo ra một mẫu cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tiêu chuẩn này. Để tạo ra và triển khai từ một mẫu cơ sở dữ liệu:

 1. Đăng nhập là một quản trị viên.
 2. Nhấn Patterns, rồi nhấn Database Patterns từ trình đơn trên cùng.
 3. Nhấn vào biểu tượng New để tạo ra một mẫu cơ sở dữ liệu mới.
 4. Nhập vào tất cả các trường cần thiết và chọn tiêu chuẩn tải làm việc vừa tạo ra, như trong Hình 9.
  Hình 9. Triển khai một mẫu cơ sở dữ liệu DB2 bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu tùy chỉnh
  Triển khai một mẫu cơ sở dữ liệu DB2 bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu tùy chỉnh
 5. Nhấn Save để lưu lại mẫu này và thoát ra.
 6. Nhấn vào mẫu vừa tạo, Dev DB Pattern, để mở trang mẫu này.
 7. Nhấn Deploy để mở ra cửa sổ triển khai. Nhập tên cơ sở dữ liệu, ví dụ là mydb và chọn nhóm đám mây hoặc hồ sơ môi trường để triển khai, như trong Hình 10.
  Hình 10. Hộp thoại cấu hình mẫu cơ sở dữ liệu
  Hộp thoại cấu hình mẫu cơ sở dữ liệu
 8. Nhấn OK để bắt đầu triển khai và chuyển đến trang Instances> Databases (Các cá thể > Các cơ sở dữ liệu) để kiểm tra trạng thái triển khai.
 9. Sau khi triển khai xong, bạn có thể lấy ra thông tin kết nối trên trang "My databases" (Cơ sở dữ liệu của tôi), như trong Hình 11.
  Hình 11. Trang Web trạng thái mẫu cơ sở dữ liệu đã triển khai
  Trang Web trạng thái mẫu cơ sở dữ liệu đã triển khai
 10. Ghi danh mục cơ sở dữ liệu này vào thư mục cơ sở dữ liệu cục bộ bằng cách thực hiện lệnh sau được hiển thị trong Liệt kê 5.
  Liệt kê 5. Các lệnh để ghi danh mục của một nút và cơ sở dữ liệu DB2 từ xa
  db2 catalog tcpip node
     <node name> remote <Host IP address> server <Port number>
     db2 catalog db <Database name> at node <Node name>

  Ví dụ:
  db2 catalog tcpip node rnode remote 9.26.167.36 server
              50000 db2 catalog db mydb at node rnode

  Thực hiện các lệnh sau được hiển thị trong Liệt kê 6 để lấy ra giá trị LOGBUFSZ của tham số cơ sở dữ liệu.

  Liệt kê 6. Kết nối đến một cơ sở dữ liệu từ xa và tìm nạp tham số cấu hình LOGBUFSZ
  db2 connect to mydb user appdba using <appdba
         password> db2 get db cfg | grep LOGBUFSZ

  Liệt kê 7 cho thấy kết quả đầu ra

  Liệt kê 7. Ví dụ về kết quả đầu ra của tham số cấu hình LOGBUFSZ
  Log buffer size (4KB) LOGBUFSZ) = 1000
 11. Giá trị mặc định của LOGBUFSZ là 256. Nó đã thay đổi thành "1000" như được định nghĩa trong kịch bản lệnh tune_db.sh.

Kết luận

Bài này đã giới thiệu phần mềm cơ sở dữ liệu DB2 của IBM và việc đưa nó vào trong Hệ thống PureApplication của IBM. DB2 cung cấp cho những người sử dụng Hệ thống PureApplication một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ tích hợp có thể được sử dụng mà không phát sinh thêm chi phí, tạo ra các ứng dụng đi kèm với một giải pháp vững chắc và an toàn để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Vì có rất nhiều cách để triển khai một cơ sở dữ liệu DB2 trong Hệ thống PureApplication, chúng tôi khuyến nghị trước tiên nên bắt đầu với một trong các mẫu cơ sở dữ liệu DB2 và nếu cần, hãy sử dụng một tiêu chuẩn tải làm việc cơ sở dữ liệu tự định nghĩa để đưa ra các thay đổi cấu hình. Sau khi đã lựa chọn, hãy làm theo các hướng dẫn trong bài này để hoàn thành việc triển khai DB2 trong Hệ thống PureApplication.

Tài nguyên

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=819809
ArticleTitle=Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 3: Chọn một tùy chọn cơ sở dữ liệu
publish-date=06052012