Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration

Phần 4 của loạt bài này xác định các ứng dụng mà bạn có thể di trú vào IBM® PureApplication® System (Hệ thống PureApplication của IBM) và cách sử dụng công cụ AMC (Advanced Middleware Configuration - Cấu hình phần mềm trung gian cao cấp) và IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) để di trú các ứng dụng và triển khai các cá thể mới của chúng vào trong đám mây.

Barton Akeley , Phát triển phần mềm, IBM

Barton Akeley Barton Akeley là một Nhà phát triển phần mềm cho Hiện đại hóa doanh nghiệp Rational và các Trình biên dịch tại Phòng thí nghiệm Austin, Texas của IBM. Ông đang làm về Khung công tác tự động hóa Rational (Rational Automation Framework) và Xưởng xây dựng Rational (Rational Build Forge).John Gough, Nhà phát triển thông tin, IBM

John Gough là một Nhà phát triển thông tin tại Phòng thí nghiệm Austin, Texas của IBM. Ông đang làm về Khung công tác tự động hóa Rational (Rational Automation Framework), Cấu hình phần mềm trung gian cao cấp (AMC - Advanced Middleware Configuration) và Xưởng xây dựng Rational (Rational Build Forge).05 06 2012

Giới thiệu

Phần 4 của loạt bài này xác định các ứng dụng mà bạn có thể đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM và cách sử dụng công cụ AMC và IBM Workload Deployer để đưa các ứng dụng lên và triển khai các cá thể mới của ứng dụng vào trong đám mây.

Lưu ý: Những người dùng IBM Workload Deployer cũng có thể sử dụng Giao diện quản lý tải làm việc WMC (Workload Management Console), một phần của hệ thống PureApplication của IBM.


Các mẫu các ứng dụng ảo so với các mẫu các hệ thống ảo

Để biết thêm thông tin về các lý do khi lựa chọn giữa các mẫu ứng dụng ảo và các mẫu hệ thống ảo, xem Phần 1: Tổng quan về di trú lên hệ thốngPhần 2: Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để trở thành ảo chưa?.


Khi nào thì sử dụng công cụ AMC

Hệ thống PureApplication có công cụ AMC. AMC giúp bạn dễ dàng tạo ra các mẫu hệ thống ảo có thể triển khai và có thể lặp lại được. AMC này bao gồm các ứng dụng và cấu hình bằng cách xem xét một ô ứng dụng hiện có, giải nén tất cả các chi tiết cấu hình và đóng gói chúng thành một gói kịch bản lệnh để tạo lại cấu hình khi mẫu đó được triển khai. AMC rất có ích cho các ứng dụng WebSphere® Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) vốn không tuân theo các ràng buộc của bất kỳ các mẫu ứng dụng hệ thống ảo của PureApplication và không có một bộ các kịch bản lệnh cấu hình và triển khai đầy đủ, có thể sử dụng lại, tin cậy.

AMC nên được sử dụng cho các ứng dụng có những đặc điểm sau:

 • Không thể chạy như các ứng dụng ảo.
 • Không có sự tự động hóa được cài đặt sẵn.

Kết quả là một bộ các ứng dụng có thể có sự tự động hóa một phần hoặc các hướng dẫn sử dụng (tài liệu, wiki và v.v..) để cài đặt và cấu hình ứng dụng.

Đối với các ứng dụng đã có sẵn sự tự động hóa để dùng, bạn có thể tạo ra một gói kịch bản lệnh để thực hiện tự động hóa có sẵn. Bạn có thể sử dụng AMC trong trường hợp không có sẵn sự tự động hóa hoặc sử dụng các khả năng tự động hóa được cung cấp.


Tổng quan về quá trình đưa lên hệ thống

Mục tiêu của bài này là để giúp bạn đưa một ứng dụng WebSphere Application Server có sẵn vào AMC sao cho các bản sao của nó có thể được tự động triển khai vào đám mây. Bài này đưa ra các hướng dẫn từng bước của quá trình này, như sau:

Chỉ cần cấu hình thủ công ứng dụng đúng một lần trong một mẫu hệ thống ảo cho phép AMC bắt giữ lại cấu hình và các ứng dụng. Sau khi bắt giữ lại mẫu hệ thống ảo, một cá thể của máy chủ AMC duy nhất có thể triển khai và quản lý nhiều ứng dụng.


Triển khai AMC vào trong đám mây

Trong giao diện Web của IBM Workload Deployer, hãy chọn mẫu Advanced Middleware Configuration, rồi nhấn vào Deploy in the cloud (Triển khai) trong nút ấn đám mây (mũi tên màu xanh lá cây trên một đám mây). Mẫu này được hiển thị như trong Hình 1. Trong trường Access granted to (Truy cập được cấp phép cho), hãy thêm tên người dùng và mật khẩu cho từng người dùng.

Hình 1. Triển khai AMC vào trong đám mây từ IBM Workload Deployer
Triển khai AMC vào trong đám mây từ IBM Workload Deployer

Sau khi mẫu này đã được triển khai thành công, hãy tìm tên máy chủ của hệ thống mới được triển khai. Trong IBM Workload Deployer, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở Instances > Virtual Systems (Các cá thể > Các hệ thống ảo).
 2. Chọn cá thể.
 3. Mở rộng phần Virtual Machine (Máy ảo).
 4. Mở rộng máy đó.
 5. Nhập tên máy chủ vào một trình duyệt để chuyển hướng đến giao diện người dùng Web của công cụ tự động hóa, như trong Hình 2.
  Hình 2. Ví dụ về một tên máy chủ vật lý (host) được triển khai
  Ví dụ về một tên máy chủ vật lý (host) được triển khai
 6. Đăng nhập vào máy chủ khung công tác, như trong Hình 3. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho công cụ tự động hóa là root/root. Hãy lưu ý đến tên máy chủ của máy chủ khung công tác cũng như thông tin người dùng vì chúng được yêu cầu khi cấu hình gói kịch bản lệnh tích hợp AMC trên mẫu hệ thống ảo của bạn.
  Hình 3. Đăng nhập vào máy chủ khung công tác AMC
  Đăng nhập vào máy chủ khung công tác AMC

Tạo những người dùng AMC cho các mẫu hệ thống ảo

Tiếp theo, tạo một người dùng duy nhất trong AMC cho từng mẫu hệ thống ảo.

Lưu ý: Người dùng không nên trùng tên với bất kỳ người dùng hiện có khác. Nếu một người dùng đăng nhập vào máy chủ AMC bằng thông tin tương tự như gói kịch bản lệnh, việc đó sẽ dẫn đến tranh chấp về đăng nhập với gói kịch bản lệnh.

Để tạo một người dùng mới trong AMC:

 1. Đăng nhập vào giao diện người dùng web.
 2. Chọn Administration > Users (Quản trị > Những người dùng).
 3. Nhập dữ liệu cho người dùng mới, bao gồm cả một địa chỉ email và mật khẩu.
 4. Lưu người dùng đó.
 5. Chọn người dùng mới từ danh sách những người dùng để tải ô cửa sổ các chi tiết.
 6. Nhấn vào thẻ (tab) Change Groups (Thay đổi các nhóm).
 7. Trong danh sách các nhóm có sẵn ở bên trái, chọn Build Engineer (Kỹ sư xây dựng) và nhấn vào nút Add như trong Hình 4.
 8. Nhấn Save để lưu.
  Hình 4. Chọn các nhóm cho một người dùng mới
  Chọn các nhóm cho một người dùng mới

Tạo, cung cấp hậu cần và triển khai một mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng

Một mẫu hệ thống ảo được sử dụng để sắp xếp các ứng dụng trước khi chúng được bắt giữ lại với AMC. Mẫu này có chứa một số bộ phận lấy từ danh mục, gồm một ô WebSphere và có thể thêm một cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm trung gian khác.

Tạo ra một mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng

Tạo một mẫu mới cho các ứng dụng trong IBM Deployment Manager (Trình quản lý triển khai của IBM) của IBM. Ví dụ, nếu mẫu này dành để đưa ứng dụng DayTrader lên, hãy đặt tên cho mẫu này là DayTrader WAS cluster. Trong IBM Workload Manager, hãy làm như sau:

 1. Mở Patterns > Virtual Systems.
 2. Nhấn vào nút + màu xanh lá cây để thêm một mẫu hệ thống ảo mới.
 3. Nhấn vào biểu tượng Edit để chỉnh sửa mẫu.
 4. Chọn các phần từ danh sách Scripts (Các kịch bản lệnh) và kéo chúng vào mẫu đó.

Thêm các gói kịch bản lệnh

Mỗi mẫu cần có Gói kịch bản lệnh nhập khẩu của Khung công tác tự động hóa Rational (RAF (Rational Automation Framework) Import Script Package) và Gói kịch bản lệnh thực hiện của Khung công tác tự động hóa Rational (RAF Execute Script Package) được thêm vào. Bạn phải xác định Gói kịch bản lệnh nhập khẩu là một gói kịch bản lệnh động để bạn có thể chạy bất cứ lúc nào.

Đối với các mẫu cụm, hãy thêm các gói kịch bản lệnh vào Deployment Manager, như trong Hình 5. Mẫu này gồm một trình quản lý triển khai, hai nút được quản lý và một nút máy chủ web.

Hình 5. Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một cụm
Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một cụm

Đối với các máy chủ WebSphere độc lập, hãy thêm các gói kịch bản lệnh tới các máy chủ như trong Hình 6.

Hình 6. Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một máy chủ WebSphere độc lập
Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một máy chủ WebSphere độc lập

Cung cấp hậu cần cho mẫu hệ thống ảo

Để cung cấp hậu cần cho một mẫu hệ thống ảo, hãy chỉnh sửa các mục của Gói kịch bản lệnh thực hiện và Gói kịch bản lệnh tích hợp (Integration Script Package) trong mẫu mới. Các dạng tham số được hiển thị như trong Hình 7. Chỉ rõ các tham số.

Một Gói kịch bản lệnh tích hợp được xác định để chạy khi mẫu khởi động (hành vi mặc định). Nó gọi lại máy chủ khung công tác. Thông tin về máy chủ được lưu trữ trong mẫu đó trong cả hai Gói kịch bản lệnh AMC (AMC Script Package) và bị khóa lại để nó không bắt người dùng nhập vào từng việc triển khai mẫu. Bạn phải sao lại tất cả các thông tin này vì hiện nay không có cách nào khác để chia sẻ thông tin giữa các gói kịch bản lệnh.

Lưu ý: Chỉ rõ và khóa tất cả các giá trị. Nếu có bất kỳ giá trị nào chưa được cung cấp, bạn được nhắc phải nhập chúng bất cứ lúc nào bạn triển khai một cá thể của mẫu hệ thống ảo đã triển khai.

Hình 7. Các tham số cho Gói kịch bản lệnh thực hiện
Các tham số cho Gói kịch bản lệnh thực hiện

Chỉ rõ các trường sau:

 • RAFW_SERVER_HOST: Tên máy chủ vật lý (host) của máy chủ khung công tác.
 • RAFW_SERVER_USER: Mã định danh người dùng máy chủ khung công tác.
 • RAFW_SERVER_PASSWORD: Mật khẩu của máy chủ khung công tác.
 • RAFW_SERVER_DOMAIN: Tên logic của miền LDAP được cấu hình trên máy chủ AMC. Để trống trường này nếu bạn không sử dụng LDAP trên máy chủ khung công tác.
 • RAFW_SERVER_USE_SSL: Nhập vào true nếu máy chủ khung công tác sử dụng SSL. Nếu không, hãy để trống.
 • RAFW_ENVIRONMENT: Tên của môi trường AMC có chứa định nghĩa ô.
 • RAFW_HOME_PATH: Xác định vị trí trên phần mẫu, ở đây khung công tác tự động hóa lưu trữ các tệp cục bộ. Mặc định là /tmp/RAFW. Nó phải tương ứng với việc thiết lập trên máy chủ khung công tác và phải khớp chữ hoa chữ thường. Không thay đổi giá trị này sau khi đã thiết lập nó.
 • AUTOMATION_PLAN_POLL_INTERVAL_SECONDS: Khoảng thời gian giữa các lần hỏi để kiểm tra một kế hoạch tự động hóa đang chạy đã hoàn thành chưa.

Trường RAFW_ENVIRONMENT được nối với tên ô để xác định xem có tồn tại một bộ dữ liệu cấu hình và các kế hoạch tự động hóa có sẵn cho mẫu này không. Sau khi bạn đã triển khai, đã cấu hình và đã bắt giữ lại một mẫu hệ thống ảo cho máy chủ AMC, hãy tiếp tục sử dụng cùng tham số RAFW_ENVIRONMENT và tên ô cho mỗi lần triển khai tiếp sau.

Triển khai mẫu hệ thống ảo tới một cá thể trong đám mây

Sau khi mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng đã được xác định và cấu hình, hãy triển khai nó đến một cá thể trong đám mây.

 1. Mở Patterns > Virtual System Patterns.
 2. Chọn mẫu của bạn.
 3. Nhấn Deploy in cloud (mũi tên màu xanh lá cây trên một đám mây), như trong Hình 8.
  Hình 8. Triển khai một mẫu hệ thống ảo
  Triển khai một mẫu hệ thống ảo

  Hình 9 cho thấy các thuộc tính của một cá thể của một cụm được triển khai vào đám mây.

  Hình 9. Cá thể đã triển khai của một cụm
  Cá thể đã triển khai của một cụm

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách Gói kịch bản lệnh tích hợp chạy như thế nào và thông tin về khắc phục sự cố, xem phần Thông tin bổ sung về triển khai một ứng dụng cho một mẫu hệ thống ảo.


Cài đặt và cấu hình ứng dụng trong cá thể của nó

Sau khi đã triển khai mẫu hệ thống ảo, sẽ có một ô WebSphere Application Server đang chạy trong cá thể đó. Hãy cài đặt và cấu hình thủ công ứng dụng đó trong ô này bằng cách sử dụng WebSphere Admin Console (Giao diện quản trị WebSphere) hoặc bằng bất kỳ các kịch bản lệnh wsadmin nào có sẵn. Thông thường, có một tệp văn bản hoặc email với các hướng dẫn cấu hình thủ công.


Bắt giữ lại ứng dụng trong AMC từ mẫu hệ thống ảo của nó

Phần này mô tả cách bắt giữ lại cá thể và nhập khẩu nó với AMC.

Tùy chỉnh Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu (Import Automation Plan)

Bạn có thể sử dụng dự án này như nó vốn có tại thời điểm này trong quá trình này. Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách giảm phạm vi của dự án mặc định để loại trừ các bước không dùng đến. Để truy cập vào các kế hoạch tự động hóa, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở AMC.
 2. Nhấn Projects (Các dự án) trong trình đơn bên trái. Hình 10 cho thấy kế hoạch tự động hóa nhập khẩu mặc định cho một ô Network Deployment (Triển khai mạng).
  Hình 10. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa nhập khẩu
  Ví dụ về kế hoạch tự động hóa nhập khẩu

Dựa trên ứng dụng mà bạn đang làm việc, hãy xác định xem có bất kỳ các bước bổ sung nào mà bạn cũng có thể tắt đi từ danh sách này không. Kế hoạch này càng được xem xét chặt chẽ, thì nó sẽ càng chạy nhanh hơn.

Chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu

Chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu (Import Script Package) để bắt giữ lại các thiết lập cấu hình và ứng dụng với AMC.

Để chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở rộng phần Deployment Manager (hoặc phần Server nếu nó là một máy chủ độc lập).
 2. Cuộn đến phần Script Packages (Các gói kịch bản lệnh).
 3. Nhấn vào liên kết Execute now (Thực hiện ngay). Một hộp thoại đăng nhập mở ra, như trong Hình 11. Không cần đăng nhập cho bước này. Nhấn OK để tiếp tục.
  Hình 11. Kịch bản lệnh nhập khẩu mở ra cửa sổ đăng nhập
  Đăng nhập được biểu diễn bằng Kịch bẻn lệnh nhập khẩu
 4. Công việc bắt đầu. Để xem tiến độ của nó, hãy nhấn vào trình đơn Jobs trong AMC và tìm đến công việc cho kế hoạch tự động hóa của bạn. Theo mặc định, nó có cùng tên như Kế hoạch tự động hóa của bạn và một hậu tố là số xây dựng. Hình 12 là một ví dụ.
  Hình 12. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa đã hoàn thành
  Ví dụ về kế hoạch tự động hóa đã hoàn thành

Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu (Import Automation Plan) có các bước để nhập khẩu cấu hình WebSphere từ ô đó, các cụm, các nút và cấu hình máy chủ cho các cụm. Cũng có một bước để nhập khẩu các ứng dụng trong mỗi cụm.

Lưu ý: Nếu bất kỳ cấu hình của máy chủ riêng lẻ nào khác với những máy chủ khác trong cụm, thì bước đó sẽ thất bại. Trong trường hợp thất bại, bạn phải nhập khẩu cấu hình cho từng máy chủ riêng lẻ. Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu có bước này, nhưng theo mặc định nó bị tắt đi. Để khắc phục vấn đề này, hãy bật lên bước cấu hình máy chủ đã tắt, sau đó tắt bước cấu hình cụm máy chủ.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách Gói kịch bản lệnh nhập khẩu chạy, xem phần Thông tin bổ sung về bắt giữ lại một ứng dụng từ một mẫu hệ thống ảo với AMC.


Triển khai các cá thể mới của ứng dụng vào trong đám mây

Phần này mô tả cách triển khai các cá thể mới của ứng dụng từ AMC.

Tùy chỉnh Kế hoạch tự động hóa thực hiện

Bạn có thể sử dụng kịch bản như nó vốn có. Tuy nhiên, nếu bạn đã thực hiện các thay đổi trong Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu, thì hãy thực hiện các thay đổi trong Kế hoạch tự động hóa thực hiện. Làm như vậy sẽ giúp tối ưu hóa hiệu năng của gói kịch bản lệnh trong lúc triển khai. Hình 13 cho thấy một ví dụ về kế hoạch tự động hóa thực hiện.

Hình 13. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa thực hiện
Ví dụ về kế hoạch tự động hóa thực hiện

Nếu bạn cần cấu hình tùy chỉnh cho các cá thể mới, bạn có thể thêm các bước vào kế hoạch tự động hóa này.

Một công cụ Automation Designer (Trình thiết kế tự động hóa) có sẵn thông qua một máy khách Eclipse. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra các kế hoạch tự động hóa nhanh chóng và dễ dàng. Xem Rational Automation Framework hoặc Trung tâm Thông tin của Hệ thống PureApplication để biết thêm chi tiết trong phần Tài nguyên của bài này.

Triển khai một cá thể mới của ứng dụng

Để triển khai các cá thể mới của ứng dụng, hãy mở mẫu và nhấn vào nút Deploy in the cloud (Triển khai trong đám mây).

Đối với mỗi hệ thống ảo mới được triển khai từ mẫu này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cập nhật AMC Environment (Môi trường AMC) bằng tên máy chủ mới cho hệ thống ảo này.
 2. Đẩy dữ liệu cấu hình WebSphere ở tất cả các phạm vi liên quan đến ô mới.
 3. Triển khai tất cả các ứng dụng cho tất cả các cụm liên quan đến ô mới.
 4. Khởi động tất cả các cụm hoặc các máy chủ và các ứng dụng trong ô đó.
 5. Tạo và phổ biến các trình cắm thêm của máy chủ web.
 6. Thêm tùy chỉnh bất cứ thứ gì vào Kế hoạch tự động hóa thực hiện.

Tối ưu hóa

Các phần sau mô tả các cách thực hành tốt nhất để sử dụng quá trình đưa lên.

Tránh cấu hình trực tiếp các máy chủ ứng dụng

Mỗi máy chủ ứng dụng có một lượng lớn dữ liệu cấu hình. Theo mặc định, AMC kéo về toàn bộ cấu hình máy chủ ứng dụng bằng cách tạo một kết nối đến nút lưu trữ máy chủ ứng dụng. Thường thì chỉ cần cấu hình một phần nhỏ của máy chủ ứng dụng, ví dụ như bật dịch vụ SIB (Service Integration Bus – Bus tích hợp dịch vụ) hoặc thêm một đối số của JVM (Java Virtual Machine – Máy ảo Java). Trong trường hợp này, bạn có thể lưu trữ các thiết lập ở phạm vi cụm và áp dụng chúng một cách thống nhất cho mỗi máy chủ ứng dụng trong cụm bằng cách tạo một kết nối duy nhất tới trình quản lý triển khai (cho mỗi cụm). Kết nối duy nhất này tới trình quản lý triển khai và việc chỉ quản lý các phần của các máy chủ ứng dụng đang đòi hỏi các thay đổi cấu hình làm giảm thời gian cần thiết để quản lý cấu hình.

Tránh các phạm vi không cần cấu hình

Nếu tất cả dữ liệu cấu hình tài nguyên được duy trì ở phạm vi ô hoặc cụm, thì không cần chạy các hành động ở các phạm vi nút và máy chủ. Tắt các bước phù hợp trong kế hoạch tự động hóa.


Các hạn chế

 • Không thay đổi các mật khẩu của bạn.
 • Không thay đổi các phụ thuộc của hệ thống bên ngoài của bạn, ví dụ như database/mq servers.
 • Không thay đổi số lượng các nút. Tuy nhiên, bạn có thể thêm các thành viên trong cụm.
 • Không thay đổi bất kỳ ô, cụm, hoặc các tên nút nào.
 • Chỉ rõ RAFW_HOME_PATH/tmp/RAFW.

Thông tin bổ sung về việc triển khai một ứng dụng tới một mẫu hệ thống ảo

Phần này cung cấp thông tin chi tiết về những gì sẽ xảy ra trong quá trình triển khai. Thông thường, việc triển khai không đòi hỏi nhập liệu hoặc tương tác từ bạn.

Luồng tiến trình

Khi mẫu hệ thống ảo được triển khai, Các gói kịch bản lệnh tích hợp được chạy. Nó kết nối đến máy chủ khung công tác bằng tên người dùng và mật khẩu đã quy định trong các định nghĩa gói kịch bản lệnh cho mẫu hệ thống ảo đó. Khi chạy, nó tạo ra một định nghĩa ô mới, trống trong AMC. Mỗi lần chạy tiếp sau sẽ cập nhật định nghĩa ô với các tên máy chủ mới.

Định nghĩa ô được điền vào trong bước ở đó bạn bắt giữ lại mẫu hệ thống ảo với AMC.

Sau khi đã triển khai thành công mẫu này, hãy mở rộng phần DMGR và nhấn vào liên kết đến giao diện điều khiển WebSphere để bắt đầu cấu hình tài nguyên của bạn và cài đặt các ứng dụng của bạn.

Xem phần Khắc phục sự cố để biết thêm thông tin về Luồng của Gói kịch bản lệnh tích hợp.

Các tạo phẩm

Gói kịch bản lệnh tích hợp tạo ra các tạo phẩm sau trong AMC (xem Hình 14), mà bạn có thể sử dụng để làm các thay đổi cho một hệ thống ảo đang chạy, bắt giữ lại các thay đổi trong một hệ thống ảo đang chạy, hoặc làm một so sánh giữa định nghĩa ô AMC và cấu hình của hệ thống ảo đang chạy.

Hình 14. Các tạo phẩm do Gói kịch bản lệnh tích hợp tạo ra
Các tạo phẩm do Gói kịch bản lệnh tích hợp tạo ra

Khắc phục sự cố các gói kịch bản lệnh

Phần này mô tả cách Gói kịch bản lệnh tích hợp hoạt động và cách để tiếp cận bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải khi bạn chạy nó.

Luồng Gói kịch bản lệnh tích hợp

Gói kịch bản lệnh tích hợp thực hiện các bước sau:

 1. Khi chạy, trước tiên gói Kịch bản lệnh thực hiện (Execute Script) trích xuất các tệp đã đóng gói vào trong thư mục được quy định trong tham số RAFW_HOME_PATH.
 2. Máy khách AMC được chạy. Nó thiết lập một kết nối đến máy chủ khung công tác.
 3. Nếu môi trường AMC vẫn chưa có, nó được tạo ra trong máy chủ khung công tác và còn thêm ba kế hoạch tự động hóa. Hai trong số ba kế hoạch tự động hóa (nhập khẩu và thực hiện) đã được giải thích trong bài này. Kế hoạch thứ ba là để so sánh các giá trị được lưu trữ trong máy chủ khung công tác với dữ liệu sống của ô.
 4. Nếu sự kết hợp của môi trường và tên ô không tồn tại, một định nghĩa ô môi trường mới được tạo ra trên máy chủ AMC. Không có kế hoạch tự động hóa nào được chạy.
 5. Nếu tìm thấy một sự kết hợp môi trường và tên ô có sẵn, các tên máy chủ của mỗi hệ thống đã triển khai được cập nhật và kế hoạch tự động hóa thực hiện được chạy để cấu hình tài nguyên và triển khai các ứng dụng vào ô của hệ thống ảo mới được tạo ra.

Xem các bản ghi nhật ký

Bạn có thể sử dụng các bản ghi nhật ký của gói kịch bản lệnh và các bản ghi nhật ký của kế hoạch tự động hóa để giúp bạn khắc phục sự cố.

Các bản ghi nhật ký của gói kịch bản lệnh

Bạn có thể xem các bản ghi nhật ký với gói kịch bản lệnh AMC bằng cách mở rộng phần dmgr trong khung nhìn Instances > Virtual Systems với mẫu hệ thống ảo mới được triển khai của bạn. Gần phía dưới của phần mở rộng, có một danh sách của tất cả các gói kịch bản lệnh đã chạy, như trong Hình 15.

Hình 15. Danh sách các gói kịch bản lệnh
Danh sách các gói kịch bản lệnh

Tệp remote_std_err.log chứa thông tin bản ghi nhật ký cho gói kịch bản lệnh này.

Các bản ghi nhật ký của kế hoạch tự động hóa

Để xem các kết quả của kế hoạch tự động hóa và để cấu hình tài nguyên và các ứng dụng trong các mẫu hệ thống ảo, hãy đăng nhập vào máy chủ khung công tác bằng giao diện Web.

 1. Trên phần máy chủ AMC của hệ thống ảo AMC, nhấn vào liên kết có tiêu đề Advanced Middleware Configuration Console để mở giao diện Web AMC.
 2. Trong giao diện Web AMC, nhấn vào mục trình đơn Jobs như trong Hình 16. Tìm đến chỗ để chạy công việc trong danh sách. Công việc này có tiêu đề RAFW_<Environment Name>_<Cell Name>_*, ở đây dấu hoa thị sẽ là execute (thực hiện), import (nhập khẩu), hoặc compare (so sánh).
  Hình 16. Xác định vị trí công việc
  Xác định vị trí công việc

Những lời khuyên về khắc phục sự cố

Các nguồn lỗi phổ biến như sau:

 • Tên máy máy chủ AMC sai hoặc thông tin đăng nhập người dùng máy chủ AMC không đúng.
 • Mục RAFW_HOME_PATH phải tương ứng với giá trị đã xác định cho <OS>_RAFW_HOME trên máy chủ AMC. Mặc định cho AIX hoặc Linux là /tmp/RAFW. Hãy giữ nguyên giá trị mặc định là /tmp/RAFW. Hãy giữ nguyên giá trị mặc định là /tmp/RAFW cho thiết lập RAFW_HOME_PATH. Nếu giá trị này trên máy chủ khung công tác AMC và RAFW_HOME_PATH khác nhau, có thể sẽ có vấn đề khi tạo các thư mục cần thiết trên các máy của mẫu hệ thống ảo.

Thông tin bổ sung về bắt giữ lại một ứng dụng từ một mẫu hệ thống ảo với AMC

Phần này mô tả các hoạt động của Gói kịch bản lệnh nhập khẩu.

Gói kịch bản lệnh nhập khẩu chạy theo các bước sau

Gói kịch bản lệnh nhập khẩu chạy theo các bước sau:

 1. Khi chạy, gói Kịch bản lệnh nhập khẩu AMC liên hệ với máy chủ AMC và cố gắng để tìm đến vị trí định nghĩa ô gắn kết với hệ thống ảo mà nó được đính kèm.
 2. Khi được tìm thấy, Gói kịch bản lệnh nhập khẩu AMC tạo ra một công việc mới trong AMC bằng cách sử dụng Dự án RAFW_<Environment name>_<Cell name>_import.
 3. Sau đó, Gói kịch bản lệnh này tiếp tục liên hệ với máy chủ AMC để kiểm tra trạng thái của công việc đó cho đến khi nó hoàn thành.

Nếu người dùng vô tình ngắt kết nối mạng bằng cách đăng nhập trực tiếp vào giao diện Web AMC, kịch bản lệnh này vẫn tiếp tục chờ và sau đó kết nối lại.

Gói kịch bản lệnh gọi kế hoạch tự động hóa nhập khẩu để bắt giữ lại tất cả các tài nguyên đã cấu hình và các ứng dụng đã cài đặt trong ô đưa vào định nghĩa ô AMC.

Lưu ý: Như đã đề cập trước đó, mỗi người sử dụng chỉ có thể có một phiên đăng nhập duy nhất. Hãy đăng nhập vào giao diện người dùng Web, sử dụng một tài khoản người dùng khác với tài khoản đã được sử dụng trong tham số của gói kịch bản lệnh hệ thống ảo.


Kết luận

Bài này đã mô tả cách bắt đầu với một ứng dụng WebSphere và sử dụng IBM Workload Deployer và công cụ Advanced Middleware Configuration của IBM để đưa ứng dụng đó lên đám mây với AMC. Khi một ứng dụng được triển khai trên đám mây theo cách này, bạn có thể triển khai thêm các cá thể của các ứng dụng trên đám mây chỉ bằng một bước duy nhất mà không phải lặp lại tất cả các bước này.

Tài nguyên

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=819810
ArticleTitle=Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration
publish-date=06052012