Có gì mới trong Rational Application Developer (RAD) phiên bản 7.5

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng mới của IBM® Rational® Application Developer phiên bản 7.5. Đây là bản kế vị của phiên bản 7.0; vì thế, có sự quen thuộc cơ bản về phiên bản 7.0 (hoặc phiên bản 6.0) sẽ có ích.

Bốn thay đổi làm cho việc cài đặt trở nên dễ dàng hơn

RAD phiên bản 7.5 tiếp tục phương pháp cài đặt bằng các thành phần, điều này làm cho việc cài đặt mềm dẻo hơn. Phụ thuộc vào các thành phần trong suốt quá trình cài đặt, phương pháp này có thể dẫn đến một kích thước nhỏ hơn.

Có những sự thay đổi chính sau trong quá trình cài đặt:

 • Hỗ trợ cài đặt bởi bất kỳ ai chứ không chỉ quản trị hệ thống (non-admin installation)
 • Các mở rộng IBM® WebSphere ® Application Server Test Environment, không phải các tính năng
 • Tạo các lược tả (profile) cho cài đặt WebSphere Application Server Test Environment
 • Trợ giúp cấu hình

Các phần con sau đây giải thích những điều đó kỹ hơn.

Cài đặt không phải quản trị

Rất nhiều các doanh nghiệp lớn khóa các trạm làm việc của họ vì lý do đề phòng an ninh. Các quyền quản trị (trong Microsoft Windows) thường được gán cho một nền tảng tạm thời. Phần mềm bây giờ có thể được cài đặt khi được đăng nhập như là một người dùng không phải quản trị bằng cách chọn Run As từ thực đơn cảm ngữ cảnh khi chạy tệp launchpad.exe (xem Hình 1 và 2).

Hình 1. Tùy chọn "Run as"
đánh dấu launchpaid.exe và
Hình 2. Tùy chọn "Current user" là người cài đặt
màn hình hội thoại

RAD phiên bản 7.5 có thể cùng chung sống với phiên bản 7.0 trên cùng trạm làm việc (workstation).

Installation Manager 1.2 được yêu cầu để cài đặt RAD phiên bản 7.5. Nó tiếp tục hỗ trợ phiên bản n-2 của các máy chủ, như là IBM WebSphere Application Server phiên bản 6.0, phiên bản 6.1 và phiên bản mới nhất, phiên bản 7.0. Điều này cũng có nghĩa là phiên bản 5.1 không còn có ở phiên bản 7.5. Hỗ trợ cho máy chủ Network Deploy (ND - Triển khai mạng) cũng bị loại bỏ. Có hỗ trợ cho IBM® WebSphere® Portal Server 6.1 ở lần đầu tiên.

Cài đặt riêng rẽ cho WebSphere Application Server

Cài đặt WebSphere Application Server Test Enviornment (WTE) giờ đây là phần riêng biệt trong Installation Manager (Hình 3), chứ không là một tùy chọn như trong cài đặt Developer.

Hình 3. Các gói cài đặt
Lựa chọn gói cài đặt

Mặc dù WTE yêu cầu cài đặt riêng rẽ, nó phụ thuộc vào việc đáp ứng các tùy chọn công cụ phát triển dùng WebSphere Application Server phiên bản 7.5 (Hình 4).

Hình 4. Đánh dấu các lựa chọn công cụ phát triển WebSphere Application Server
Lựa chọn: Công cụ cho các phiên bản máy chủ

Bạn sẽ gặp thông báo nhắc nhở hiển thị như ở hình 5 nếu bạn cố gắng cài đặt máy chủ mà không đánh dấu tùy chọn này.

Hình 5. Thông báo lỗi như một lời nhắc cài đặt các công cụ máy chủ WebSphere.
Hướng dẫn

Tùy chọn mới để lưu lược tả (profile) máy chủ trong quá trình cài đặt

Bây giờ bạn có thể tạo lược tả WebSphere Application Server trong khi cài đặt RAD. Bắt đầu đánh dấu vào ô kiểm Create a profile (Hình 6).

Hình 6. Cấu hình của WebSphere Application Server
Cấu hình các trường cho đường dẫn và tên tiểu sử

Nếu một người quản trị hoặc một người dùng root đang cài đặt cho một người dùng không phải quản trị hoặc không phải root, tốt hơn là bỏ qua việc tạo lược tả trong suốt quá trình cài đặt. Khi một người dùng không phải quản trị hay không phải root bắt đầu đánh giá, phần mềm sẽ nhận ra liệu một lược tả mà người dùng có thể đã tồn tại và thông báo tới người dùng tạo nó nếu cần.

Lựa chọn làm thế nào để truy cập hệ thống Trợ giúp

Một tùy chọn mới nữa là cấu hình làm thế nào bạn truy cập hệ thống Trợ giúp (Hình 7) với ba tùy chọn: Web, đã tải xuống và lưu trữ cục bộ, được lưu trên một máy chủ ở mạng intranet của tổ chức của bạn.

Hình 7. Tùy chọn cấu hình truy cập hệ thống trợ giúp
Cấu hình chung: Hệ thống trợ giúp

Xem IBM Technote trích dẫn trong Tài nguyên để thêm chi tiết về các tùy chọn khác nhau làm những gì.

Thủ thuật chuyển đổi với tiến trình sạch hơn và dễ dàng hơn, giúp theo dõi trạng thái

Chuyển đổi là điều thường xuyên được nghĩ tới đầu tiên khi dùng một phiên bản mới của phần mềm. Các nhà phát triển Rational đã đáp lại các phản hồi từ khách hàng bằng việc đưa ra một loạt cải tiến cho khía cạnh rất quan trọng này.

Trong phiên bản trước đó, thỉnh thoảng thật là khó để xác định xem trong một tiến trình khi nào là chuyển đổi, đã kết thúc khi nào và liệu nó thành công hay thất bại. Vấn đề đó giờ đây không còn nữa nhờ công cụ thẩm định chuyển đổi chạy như là một phần của bước chuyển đổi. Như Hình 8 chỉ ra, Migration Results hiển thị các danh sách tiến trình và xác định các lỗi trong quá trình chuyển đổi

Hình 8. Khung nhìn kết quả chuyển đổi
Màn hình thu nhận

Bạn có thể chuyển đổi các dự án và các không gian làm việc (workspace) được tạo ra trong RAD 6 và 7 theo cùng một cách như là bạn làm trong các phiên bản trước:

 • Mở một không gian làm việc (workspace) tronp phiên bản 7.5
 • Nhập các dự án trong Project Interchange Format vào trong Phiên bản 7.5
 • Lấy các dự án (Check out) ra khỏi hệ thống quản lý mã nguồn (CVS, IBM® Rational® Clearcase, IBM® Rational® Team Concert)

Ghi chú:

 • Các phiên bản Java™ 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) không được chuyển đổi và yêu cầu một tiến trình riêng rẽ.
 • IBM® Rational® Team Concert cũng là một hệ thống quản lý mã nguồn, mặc dù quản lý mã nguồn chỉ là một khía cạnh của công cụ cộng tác này.

Một plug-in tự động xác định liệu việc chuyển đổi cần thiết hay không. Nếu bạn cần chuyển đổi một dự án hoặc không gian làm việc, trình thủ thuật chuyển đổi (Hình 8) sẽ thông báo bạn khi bạn mở không gian làm việc hoặc nhập một dự án.

Hình 9. Thủ thuật chuyển đổi không gian làm việc (Workspace Migration)
Thông báo rằng chuyển đổi là cần thiết

Thủ thuật cung cấp một danh sách các dự án cần phải chuyển đổi nếu bạn muốn dùng chúng, nhưng bạn có thể chọn thứ bạn muốn chuyển đổi. Một nguyên nhân chính dẫn đến lỗi chuyển đổi trong các phiên bản trước là các tệp trong trình quản lý mã nguồn không được lấy ra và người dùng không có quyền đọc-ghi. Thủ thuật chuyển đổi giờ đây bắt đầu lấy ra tất cả các tệp bạn cần sửa. Danh sách này có thể được lưu lại và được dùng để đưa vào (check-in) sau này (Hình 9).

Hình 10. Khung nhìn các tài nguyên dự án chuyển đổi (Migration Project Resources)
Danh sách: Tệp có thể sửa đổi khi chuyển đổi

Việc chuyển đổi cũng xác định một đích máy chủ không xác định (Hình 10) và cung cấp một danh sách các đích máy chủ thay thế.

Hình 11. Khung nhìn môi trường chạy máy chủ không được định nghĩa.
Máy chủ mới ở cột bên phải

Công cụ này cũng cung cấp các lợi ích sau:

 • Thủ thuật sẽ hiển thị danh sách các máy chủ không được hỗ trợ và hỏi bạn xóa chúng như là một phần của khung làm việc chuyển đổi.
 • Khi bạn nhập một dự án đã được tạo từ không gian làm việc (workspace) RAD phiên bản 6 và được nhắm tới WebSphere Application Server phiên bản 5.1, công cụ này sẽ tự động nhắm tới dự án phiên bản thấp nhất sẵn sàng của máy chủ trên RAD phiên bản 7.5 theo thứ tự: phiên bản 6.0, phiên bản 6.1, phiên bản 7.
 • Khi bạn nhập một dự án đã được tạo trong không gian làm việc RAD phiên bản 7 và được nhắm tới WebSphere Application Server phiên bản 5.1, bạn sẽ được nhắc gán vào một runtime (môi trường chạy) khác.

Hỗ trợ Web 2.0 được thêm vào

WebSphere Feature Pack cho Web 2.0 cung cấp một tập đầy đủ các ứng dụng và thư viện JavaScript để cho phép phát triển các ứng dụng Java Enterprise Edition (JEE) với các giao diện Web 2.0 phong phú. Nó cài đặt như là một add-on cho các cài đặt WebSphere Application Server phiên bản 6.0, còn phiên bản 6.1 và phiên bản 7.0 đã có sẵn. Khi cài đặt máy chủ, hãy chắc rằng tính năng này được lựa chọn.

RAD phiên bản 7.5 cung cấp công cụ cho RPC (remote procedure call - gọi thủ tục từ xa), Ajax Proxy, Dojo Toolkit, JavaScript Object Notation (JSON) 4J, và Web Messaging Service. Các tính năng Web 2.0 này được được cho phép thông qua chọn (facet) dự án Web 2.0 (Hình 12).

Hình 12. Khung nhìn các khía cạnh dự án
Lựa chọn Web 2.0 và Runtimes

Giao diện đồ họa của trình soạn thảo và tính năng Code Assist (hỗ trợ lập mã) (Hình 14) làm cho việc cấu hình dịch vụ trở nên đơn giản. Trình soạn thảo trực quan làm cho việc cấu hình các dịch vụ trở nên đơn giản hơn. Tệp xml được phân tích và biểu diễn dưới dạng cây. Các nút và thuộc tính có thể dễ dàng được thay đổi.

Hình 13. Trình soạn thảo cấu hình bộ chuyển (Adapter Configuration Editor) RPC
RPCAdapterConfig.xml tab active
Hình 14. Code Assist (trợ giúp mã) cho Dojo
Trợ giúp cho dojoType=
Hình 15. Code Assist (trợ giúp mã) cho JavaScript
Hoàn thành mã Javascript
Hình 16. Bảng màu (palette) Dojo
Cột: Form, Layout, Other, IBM Extensions

Màn hình chia khung nhìn mã và thiết kế trong Page Designer (Trình thiết kế trang)

Page Designer hiện tại được tăng cường khung nhìn chia đôi cho phép hiển thị cả thiết kế và trang mã nguồn trong cùng màn hình (Hình 17). Các cập nhật vào thiết kế và mã nguồn được đồng bộ một cách tự động.

Hình 17. Các tùy chọn chia màn hình Page Designer
Chia, thiết kế theo hàng hoặc cột

Struts 1.2 và 1.3 hỗ trợ các cập nhật

Các cập nhật RAD phiên bản 7.5 hỗ trợ cho Struts 1.2 và 1.3. Các dự án New Struts 1.1 không thể được tạo, nhưng các dự án từ RAD phiên bản 6.0 và phiên bản 7.0 với Struts 1.1 sẽ làm việc. Web Diagram Editor, Struts Configuration File Editor, Thủ thuật, và khung nhìn Attribute (thuộc tính) đã được tăng cường để hỗ trợ các tùy chọn môi trường chạy Struts mới.

Các thứ thêm vào chính cho Struts 1.2 và 1.3 từ 1.1 được hỗ trợ ký tự thay thế trong các ánh xạ hành động (Hình 18) và khả năng mở rộng các vật phẩm Structs.

Hình 18. Hỗ trợ ký tự thay thế ở Struts 1.2 và 1.3
Hỗ trợ ký tự thay thế trong Struts Configuration Editor

Struts 1.2 và 1.3 hỗ trợ cho thuộc tính "extends" (mở rộng)

Struts 1.3 cho phép các ánh xạ hành động, các bean biển mẫu, các forward tổng quát, và các ngoại lệ tổng quan để thừa kế các thuộc tính từ các sản phẩm khác dùng các thuộc tính "extends". Thẻ Enterprise Explorer hiển thị các hình tam giác xanh nhỏ trên các sản phẩm mà mở rộng từ các sản phẩm khác (Hình 19).

Hình 19. Thẻ Enterprise Explorer
Thẻ Enterprise Explorer
Hình 20. Struts Configurtion Editor cung cấp một trường để hỗ trợ thuộc tính "extends - mở rộng"
Mở rộng hỗ trợ Struts Configuration Editor
Hình 21. Thủ thuật Action Mapping (Ánh xạ Hành động) mới cung cấp một trường để hỗ trợ thuộc tính "extends"
Thủ thuật New Action Mapping

Hỗ trợ Java Enterprise Edition và các thủ thuật New Project (Tạo dự án mới)

JEE 5 là hậu nhiệm của J2EE 1.4. Mục đích của đặc tả này là làm cho nhà phát triển dễ dàng hơn và nhất quán khi bảo trì độ sâu và giàu của J2EE 1.4. Các cập nhật đã được làm cho các dịch vụ Web, bao gồm JSF trong đặc tả cơ bản. Có lẽ hầu hết sự đơn giản hóa gây ấn tượng sâu sắc đều về đặc tả Enterprise Java™ Beans (EJB) và giới thiệu Java Persistence API (JPA).

RAD phiên bản 7.5 cung cấp hỗ trợ JEE 5 đầy đủ và thủ thuật New Project (Tạo dự án mới) mới có thể tạo ra các vật phẩm mới nhất JEE 5.

Khung nhìn chú thích được tăng cường bởi tính năng Content Assist (Hỗ trợ Nội dung)

Chú giải được giới thiệu ở nền tảng Java™ 2 Standard Edition (J2SE) 1.5 được dùng nhiều trong JEE 5. Trình soạn thảo Java đã được tăng cường với tính năng Content Assist mà làm việc với các thẻ (tag) chú giải và cung cấp tính năng xác thực khi bạn gõ. Một khung nhìn các chú giải (Annotations) cung cấp các quy ước soạn thảo trực quan của các chú giải trong một lớp. Các chú giải được nhóm lại một cách lô gíc trong một cây, các lời chú giải có thể được thêm vào hoặc xóa đi dùng biểu tượng thanh công cụ. Content Assist cũng sẵn sàng trong khung nhìn Annotations. Tất cả các soạn thảo được đồng bộ với tệp nguồn. JEE 5 cung cấp các mặc định rộng và dễ nhận biết. Các biểu tượng gọi các Indicators bên cạnh các trường cung cấp các gợi ý nếu một trường có giá trị mặc định.

Hình 22. Khung nhìn các chú giải
Chú giải theo vị trí chuột cho các Tên

Các trình soạn thảo Streamlined Deployment Descriptor

Tất cả các trình soạn thảo mô tả triển khai có cùng một kiểu nhìn và cảm nhận (look and feel). Trước đây, phụ thuộc vào mô tả triển khai đang được soạn, trình soạn thảo có một loạt các thẻ (tab). Tất cả các thẻ này giờ đây được phân rời ra trong thẻ Design và các tùy chọn khác nhau trong một khung nhìn dạng cây

Hình 23. Khung nhìn trình soạn thảo Deployment Descriptor (mô tả triển khai)
Cấu trúc bên trái, Chi tiết bên phải

Các tăng cường các Khía cạnh (faces) JavaServer

Java™ Server Faces (JSF) giờ đây là một phần của JEE 5. Thay đổi lớn nhất về công cụ JSF trong RAD phiên bản 7.5 là khả năng dùng bất kỳ triển khai JSF nào. Giờ đây bạn có thể dùng bất kỳ triển khai bên thứ ba nào. Chẳng hạn như MyFaces, Tomahawk hoặc thậm chí là thư viện faces (các khía cạnh) của riêng bạn.

Hình 24. Hỗ trợ triển khai JSF bên thứ ba
Thư viện thành phần JSF của bên thứ ba trong Palette View

Chi tiết hơn về các tăng cường JSF này được xuất bản trong bài developerWorks, What's new in JavaServer Faces tooling in RAD phiên bản 7.5 (Có gì mới về công cụ What's new in JavaServer Faces trong RAD phiên bản 7.5)?, được viết bởi Yury Kats.

Các cách đơn giản để dùng Java Persistence API

RAD phiên bản 7.5 cũng cung cấp một cách đơn giản để tạo và dùng JPA. RAD cũng có hỗ trợ rộng cho kết nối tới các cơ sở dữ liệu phía sau (backend) khác nhau. Các thực thể JPA cũng có thể được sinh ra bởi các kết nối tới cơ sở dữ liệu đó, hoặc nó có thể được tạo ra bằng trình soạn thảo. Để thêm chi tiết, xem bài báo trên developerWorks của Thomas Mutdosch, được trích dẫn trong Tài nguyên.

Các chi tiết và phiên bản thử nghiệm

Bài viết này đưa ra một cái nhìn tổng quan về những gì mới trong RAD phiên bản 7.5, nhấn mạnh vào hỗ trợ các tính năng JEE5 và Web 2.0. Với các cập nhật này, bạn có thể triển khai các dự án dựa trên các đặc tả mới nhất. RAD cho trang sản phẩm WebSphere Software bao gồm một tính năng được chi tiết hóa và danh mục các lợi ích. Hơn nữa, cách tốt nhất để trải nghiệm các tính năng này là cài đặt và dùng RAD phiên bản 7.5 (xem Tài nguyên) để lấy liên kết cho phiên bản thử nghiệm).

Lời cảm ơn

Tác giả muốn gửi lời cảm ơn tới Benjamin Tran và Tommy Kong vì đã duyệt lại bài này.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=437479
ArticleTitle=Có gì mới trong Rational Application Developer (RAD) phiên bản 7.5
publish-date=10162009