Có gì mới trong Rational Quality Manager phiên bản 1.0.1

IBM® Rational®IBM Rational Quality Manager là một môi trường quản lý đánh giá tập trung, dựa trên nền Web. Nó cung cấp một giải pháp cộng tác và có thể tùy biến để lập kế hoạch kiểm định, điều khiển luồng công việc, theo dõi, và lập báo cáo và có thể định lượng các quyết định và chuyển giao của dự án sẽ có ảnh hưởng thế nào và phù hợp ra sao với các mục tiêu nghiệp vụ.

Brian Bryson, Tác giả, IBM

Brian Bryson gia nhập Rational Software vào năm 1995 mới một sự hiểu biết sâu sắc về Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng). Hiện tại, ông là một thành viên của đội sản phẩm, họ lên kế hoạch và chuyển giao các bộ công cụ tự động của IBM Rational. Một giảng viên cũ ở đại học Carleton University tại Ottawa, Canada, Mr. Bryson đã dạy hướng tiếp cận Rational để tự động đánh giá chất lượng cho cả sinh viên đại học và nhân viên của các tổ chức công ty như là Microsoft, Sun Microsystems và Oracle13 10 2009

IBM® Rational® Quality Manager là một môi trường quản lý đánh giá tập trung, dựa trên nền Web. Nó cung cấp một giải pháp cộng tác và có thể tùy biến để lập kế hoạch kiểm định, điều khiển luồng công việc, theo dõi, và lập báo cáo và có thể định lượng các quyết định và chuyển giao của dự án sẽ có ảnh hưởng thế nào và phù hợp ra sao với các mục tiêu nghiệp vụ. Phiên bản 1.0.1 được phát hành vào cuối tháng ba 2009 là phiên bản đầu tiên được đưa ra kể từ lễ giới thiệu của Ratinal Quality Manager vào mùa thu 2008. Mặc dù nó không phải là một bản phát hành chính, nhưng có nhiều tính năng mới và đáng chú ý, trong đó bài báo này giới thiệu:

 • Hỗ trợ đa dự án
 • Chấp nhận máy chủ IBM ® Rational® Team Concert
 • Nền tảng kiến trúc để việc tích hợp với IBM Telelogic DOORS
 • Điều chỉnh hiệu suất (tunning) và các công cụ bảo trì thông thường

Hỗ trợ đa dự án

Hỗ trợ đa dự án cho phép các đội có nhiều hơn một dự án kiểm thử thực hiện tách rời dữ liệu được gắn với dự án đó vào trong vùng dự án của riêng nó. Điều này giúp cho các đội làm việc với nhiều dự án mà cần phải đảm bảo rằng chỉ những người dùng nào đó mới có quyền truy cập tới các dự án nào đó. Hình 1 cho thấy thực đơn thả xuống.

Hình 1. Thực đơn thả xuống của các dự án (góc trên bên phải)
màn hình đồ họa của người quản trị

Chấp nhận máy chủ Rational Team Concert 1.0.1

Rational Quality Manager và IBM Rational Team Concert được xây dựng trên một kiến trúc máy chủ chung (common). Trong bản phát hành này, Rational Quality Manager chấp nhận bản phát hành gần nhất của máy chủ chung, phiên bản 1.0.1. Từ góc nhìn một tính năng, sự chấp nhận công nghệ này mang đến các lợi ích sau cho những người dùng Rational Quality Manager:

Hỗ trợ cấp phép động

Cấp phép động cho phép nhiều hơn một người dùng chia sẻ một giấy phép truy cập, mặc dù không cùng thời điểm. Cấp phép động mới này có thể cho cả những người dùng truy cập đầy đủ và truy cập dạng chỉ xem (viewer).

Hỗ trợ SQL server

Máy chủ nền 1.0.1 hỗ trợ sử dụng SQL Server 2005 SP2 và SQL Server 2008 làm động cơ lưu trữ dữ liệu.

Tích hợp tốt hơn với Rational Team Concert

Thực tế, điều tăng cường này cho phép quản trị và lần theo vết lỗi mạnh hơn theo một vài cách:

 • Lỗi có thể được sinh ra và theo vết từ một dự án Rational Quality Manager tới bất kỳ dự án Rational Team Concert nào.
 • Các lỗi có thể được sinh ra từ các chỗ khác nhau tại các thời điểm khác nhau trong suốt quá trình chạy kiểm thử:
  • Thực hiện thủ công và các lỗi có thể được xử lý ở các bước cụ thể
  • Thực hiện thủ công hoặc tự động và các lỗi có thể được xử lý ở cuối của bước thực hiện
  • Thực thi không kịch bản và các lỗi có thể được xử lý ở cuối của thực thi
  • Thực hiện kiểm thử theo mức bản ghi và lỗi có thể được sửa theo các bản ghi thực hiện kiểm thử được lựa chọn
 • Một lỗi đã tồn tại trong Rational Team Concert có thể được tìm và gắn với một quá trình chạy kiểm thử.
 • Lỗi có thể được theo vết và gắn với các mức khác nhau, với đầy đủ thông tin bên trong (ID, tóm tắt, trạng thái, và v.v...):
  • Biểu tượng Manual Steps
  • Defect Table (bảng lỗi) trong kết quả thực thi
  • Bảng (panel) pop-up và thông tin liên quan trong danh sách Test Execution Record (bản ghi thực thi kiểm thử)
 • Lỗi có thể bị khóa bởi kết quả thực thi, nó có thể tìm thấy trong bản ghi thực thi kiểm thử (Test Execution Record). Trạng thái khóa (block) có thể được thay đổi khi cần tiết.
 • Sự điều hướng (navigation) có thể thấy từ cả Rational Quality Manager và Rational Team Concert, điều này làm cho việc kiểm thử và cộng tác phát triển dễ dàng hơn. Bạn có hai tùy chọn:
  • Điều hướng từ nơi mà lỗi có thể được nhìn ra trong Rational Quality Manager tới bộ biên soạn thành phần công việc (work item) Rational Team Concert
  • Điều hướng từ bộ biên soạn công việc Rational Team Concert tới Rational Quality Manager Test Execution Record

Cơ sở kiến trúc cho việc tích hợp với IBM Telelogic DOORS

Mặc dù nó sẽ không có tác động gì và sẽ không cung cấp bất kỳ chức năng bổ sung nào trong bản phát hành này, nhưng đây là một bước kiến trúc quan trọng cho Rational Quality Manager, bởi vì nó đưa ra nền tảng cho Rational Quality Manager tích hợp với IBM ® Telelogic® DOORS để quản trị các yêu cầu. Cuối cùng thì, điều này sẽ đưa cho bạn ba tùy chọn đối với quản trị các yêu cầu:

 • Bên trong, dùng tính năng tự nhiên với Rational Quality Manager
 • Bên ngoài, với IBM® Rational RequisitePro®
 • Bên ngoài, với Telelogic DOORS

Chỉnh hiệu suất mà bảo trì thông thường

Với tất cả các bản phát hành, phản hồi người dùng và kiểm thử liên tục đưa ra các cơ hội để tối ưu dần. Hầu hết các cập nhật này ảnh hưởng đến các khu vực nhỏ của ứng dụng, thường đưa ra tập tình huống. Nghiên cứu sâu vào các chi tiết và các vấn đề chuyên môn nằm ngoài phạm vi bài viết này.

Tuy nhiên, tất cả các cập nhật này cùng với tính khả dụng phổ biến nhất là các sự tăng cường hiệu suất cho việc giải quyết với các khối lượng dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn là bao nhiêu, với kiểm thử nội bộ của chúng tôi, chúng tôi đã làm việc với kế hoạch kiểm thử với 1000 đến 5000 trường hợp kiểm thử. Nếu các tài sản của bạn nằm trong miền này, bạn sẽ có các cải thiện đáng kể về thời gian trả lời khi làm việc với trường hợp kiểm thử của bạn và các bản ghi khác.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=435244
ArticleTitle=Có gì mới trong Rational Quality Manager phiên bản 1.0.1
publish-date=10132009