Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6, Phần 1: Ứng dụng trình chủ dịch vụ Web

Sử dụng Eclipse Integrated Development Environment (IDE-Môi trường phát triển có tích hợp Eclipse) và Java™ Platform, Standard Edition (Java SE-Ấn bản tiêu chuẩn, Nền tảng Java) 6 để tạo ra một ứng dụng Web độc lập có thể chạy từ bàn điều khiển. Trong hướng dẫn này, phần đầu tiên của loạt bài viết, bắt đầu bằng cách làm quen với IDE của Eclipse. Định cấu hình môi trường; tạo các dự án, các gói và các lớp; sau đó chạy ứng dụng từ dòng lệnh.

Trước khi bạn bắt đầu

Về loạt bài này

Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để tạo một ứng dụng máy khách và ứng dụng máy chủ của các dịch vụ Web độc lập mà bạn có thể dễ dàng chạy từ dòng lệnh với Java SE 6 hơn là từ bên trong các thùng chứa của máy chủ ứng dụng Web. Khi sử dụng một ví dụ Hello World đơn giản, bạn sẽ sử dụng the IDE Eclipse, Java SE 6 và Apache Ant để dễ dàng tạo ra các ứng dụng máy khách và các ứng dụng máy chủ của các dịch vụ Web có đầy đủ chức năng. Bạn cũng có thể sử dụng Trình kiểm tra (Monitor) TCP/IP để kiểm tra lưu lượng thông tin giữa máy chủ và máy khách và sử dụng công cụ Eclipse Web Services Explorer (Trình thám hiểm các dịch vụ Web của Eclipse) để kiểm tra dịch vụ Web.

Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này, Phần 1 trong loạt bài, giới thiệu cho bạn xuất bản một ứng dụng dịch vụ Web bằng cách sử dụng IDE Eclipse, Java SE 6 và Ant. Nó đặt nền tảng cho Phần 2, trong đó mô tả việc tạo ra ứng dụng khách của các dịch vụ Web.

Các mục tiêu

Sau khi hoàn tất này hướng dẫn bạn sẽ biết:

 • Một dịch vụ web là gì và các tiêu chuẩn mà nó sử dụng có liên quan đến một trình duyệt đang được sử dụng từ bên trong Eclipse để xem tệp tin Web Services Description Language (WSDL-Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web được xuất bản).
 • Làm thế nào để tạo ra phía máy chủ của một dịch vụ Web, bao gồm cả cách cài đặt và cấu hình IDE Eclipse và Java Development Kit (JDK- Dụng cụ phát triển Java) để cho chúng thực hiện cùng với nhau để tạo ra mã được biên dịch bằng cách sử dụng Java SE 6.
 • Làm thế nào để sử dụng công cụ xây dựng dựa trên Ant Java trong IDE Eclipse để chạy lệnh Java đặc biệt để tạo ra một số mã.

Các yêu cầu đầu tiên

Hướng dẫn này bao gồm các bước đơn giản được viết cho các lập trình viên từ mức bắt đầu đến mức trung cấp với một số kiến thức làm việc về ngôn ngữ Java và các xây dựng Ant. Người mới bắt đầu cho đến các nhà phát triển Java cao cấp hơn sẽ thu được một số kiến thức về cách làm thế nào để xây dựng, triển khai và chạy các máy chủ của các dịch vụ Web độc lập và các máy khách được phân phối để cung cấp việc xử lý các giao tiếp thông tin từ xa có tường lửa thân thiện và các ứng dụng.

Các yêu cầu về hệ thống

Để tiếp tục thực hiện các ví dụ, bạn cần tải về:

Bạn không phải tải về Ant, do chức năng của nó được đóng gói với Eclipse. Hướng dẫn này sử dụng gói Ganymede cho Eclipse IDE cho các nhà phát triển Java EE.


Thiết lập môi trường phát triển của bạn

Cài đặt Java SE 6

 1. Tải về và cài đặt bản Java SE 6 JDK mới nhất. Java SE 6 cũng có nhiều đặc tính mới, bao gồm cả các API của các dịch vụ Web.
 2. Nhấn đúp vào tệp tin thực thi và làm theo các hướng dẫn cài đặt. Chúng tôi đề nghị bạn thực hiện cách cài đặt điển hình (typical) và duy trì tất cả các giá trị cài đặt mặc định, chẳng hạn như vị trí.
 3. Khi được yêu cầu, hãy chọn nơi bạn muốn cài đặt môi trường chạy Java như hệ thống JVM và nơi bạn muốn các trình duyệt bất kỳ được kết hợp với trình cắm thêm Java.
 4. Nhấn vào Finish để cài đặt.
 5. Đóng các cửa sổ trình duyệt bất kỳ nào đang mở.
 6. Khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được một thông báo cảm ơn, xác nhận việc cài đặt thành công. Nhấn OK để đóng lại.

Lưu ý: Việc cài đặt Java Runtime Environment (JRE-Môi trường chạy thực) như là Java Virtual Machine (JVM- Máy ảo Java) của hệ thống có nghĩa là nó thay thế bất kỳ JVM được tìm thấy trong thư mục Microsoft® Windows® hoặc đưa một bản sao mới vào đây nếu không tìm thấy một JVM nào. Việc kết hợp trình duyệt bất kỳ nào với trình cắm thêm Java có nghĩa là phiên bản mới này của Java sẽ được sử dụng cho các applet.

Cài đặt Eclipse

Eclipse là một nền tảng phát triển phần mềm tích hợp, mã nguồn mở, có thể được cài đặt trên hầu hết tất cả các hệ điều hành. (Tìm hiểu thêm về Eclipse-Learn more about Eclipse.)

Việc cài đặt Eclipse khá dễ dàng bởi vì không có quá trình cài đặt nào:

 • Tải về IDE Eclipse cho các nhà phát triển EE Java (Eclipse IDE for Java EE Developers).
 • Trích xuất tệp tin vào vị trí mong muốn trên máy tính của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy một thư mục có tên Eclipse. Một ý tưởng tốt là hãy tạo ra một biểu tượng tắt tới tệp eclipse.exe đặt trên màn hình nền của bạn cho thuận tiện.

Cấu hình Eclipse

Khi bạn lần đầu tiên chạy Eclipse, trang Chào mừng được hiển thị, như thấy trong Hình 1. Nếu bạn không muốn đọc bài tổng quan (Overview) và các đề nghị khác, chỉ cần đóng trang đó và sau này quay lại nó bằng cách chọn Help > Welcome.

Hình 1. Màn hình chào mừng
Màn hình chào mừng

Cấu hình Eclipse để sử dụng Java SE 6 JDK mà bạn đã cài đặt trước đó; bạn muốn kết hợp dự án của bạn với phiên bản này của Java:

 1. Chọn Window > Preferences > Java > Installed JREs và nhấn vào nút Add.
 2. Nhập vào một tên, chẳng hạn như Java SE 6, để dễ dàng nhận biết đó là phiên bản nào.
 3. Nhấn vào nút Browse và tìm đến thư mục, nơi JRE 6.0 đã được cài đặt.
 4. Nhấn vào OK (xem Hình 2).
  Hình 2. Thêm một JRE mới
  Thêm một JRE mới
  Bây giờ JRE mới sẽ xuất hiện trong danh sách các JRE đã được cài đặt, như được hiển thị trong Hình 3.
 5. Đánh dấu chọn hộp kiểm tra Java SE 6, sau đó nhấn OK.
  Hình 3. Chọn JRE mới
  Chọn JRE mới
 6. Để thiết lập tuân thủ theo đúng phiên bản Java đã cài đặt, chọn Window > Preferences > Java > Compiler.
 7. Chọn mục 1.6 từ danh sách thả xuống các mức tuân thủ của trình biên dịch, như được hiển thị trong Hình 4.
  Hình 4. Thiết lập sự tuân thủ phiên bản Java
  Thiết lập sự tuân thủ phiên bản Java

Tạo một dự án

Tiếp theo bạn tạo một dự án để xây dựng trình chủ dịch vụ Web của bạn. Một dự án có chứa mã nguồn và các tệp tin có liên quan khác và nó cho phép bạn sử dụng dự án này như là thùng chứa nguồn hoặc để thiết lập các thư mục bên trong các dự án để tổ chức các tệp tin.

 1. Chọn File > New > Project.
 2. Mở rộng thư mục Java và nhấn vào Java Project (xem Hình 5).
  Hình 5. Tạo một dự án trong Eclipse
  Tạo một dự án trong Eclipse
 3. Nhấn Next.
 4. Nhập vào một tên của dự án, chẳng hạn như wsServerExample, khi có dấu nhắc, như được hiển thị trong Hình 6.
  Hình 6. Nhập vào các thông tin chi tiết của dự án trong Eclipse
  Nhập vào các thông tin chi tiết của dự án trong Eclipse
 5. Chọn nút tròn Use default JRE nếu nó đã được chọn trước theo mặc định; nếu không, chọn nút tròn Use a project specific JRE bảo đảm rằng nó là Java SE 6.
 6. Nhấn Finish để kết hợp dự án của bạn với JDK Java mà bạn đã cài đặt trước đó.
 7. Nếu bạn được nhắc để chuyển sang phối cảnh Java, hãy nhấn vào Yes.

Tạo trình chủ

Trước tiên, bạn cần phải tạo một gói Java để làm nơi chứa các lớp Java của bạn:

 1. Chọn File > New > Package.
 2. Khi một cửa sổ New Java Package mở ra, nhập vào một tên cho gói đó, chẳng hạn như com.myfirst.wsServer, như được hiển thị trong Hình 7.
  Hình 7. Tạo một gói
  Tạo một gói

Tiếp theo bạn cần phải tạo ra một lớp cho mã trình chủ:

 1. Nhấn chuột phải vào tên gói bạn vừa tạo ra, sau đó chọn New > Class. Đặt cấu hình nó như được hiển thị trong Hình 8.
  Hình 8. Tạo ra một lớp
  Tạo ra một lớp
 2. Tạo lớp của bạn là public không có phương thức main nào.

Bây giờ bạn đã có gói phần mềm của bạn với một lớp, bạn có thể viết mã cho trình chủ, như được hiển thị trong Liệt kê 1.

Liệt kê 1. Mã của trình chủ
package com.myfirst.wsServer;

import javax.jws.WebService;

@WebService

public class SayHello {
	
 private static final String SALUTATION = "Hello";
	
 public String getGreeting( String name ) {
 return SALUTATION + " " + name;
 }
}

Lưu ý văn bản in đậm trong Liệt kê 1. Đây được gọi là một chú giải (annotation), hoặc siêu dữ liệu (metadata), được sử dụng bởi Đặc tả siêu dữ liệu các dịch vụ Web (Web Services Metadata Specification) đã được đưa vào thêm kể từ Java SE 5. Các nhà phát triển định nghĩa các lớp và các phương thức của chúng trước khi áp dụng các chú giải cho chúng để chỉ thị máy chạy làm thế nào để cho phép lớp đó và các phương thức của nó chạy như là một dịch vụ Web và các hoạt động dịch vụ Web. Java SE 6 được phân phối kèm theo một máy như vậy.

Chú giải @WebService đánh dấu lớp SayHello như là một triển khai thực hiện dịch vụ Web, việc này dẫn đến kết quả là một dịch vụ Web sẵn sàng để triển khai sẽ được tạo ra. Chú giải cụ thể này là một chú giải ánh xạ WSDL và nó kết hợp mã nguồn Java tới các phần tử WSDL biểu diễn dịch vụ Web. (Xem Tài nguyên để biết thêm thông tin về các chú giải khác trong Java SE 6).


Tạo mã trình chủ với Ant

Sau khi bạn đã viết ứng dụng trình chủ, bạn cần phải tạo ra mã hỗ trợ-dịch vụ Web. Đầu tiên, tạo một tệp tin Ant mới gọi là build.xml:

 1. Nhấn chuột phải vào dự án và chọn New > File.
 2. Nhập tên build.xml khi được nhắc, sau đó nhấn vào Finish (xem Hình 9).
 3. Hãy chắc chắn rằng tệp tin này sẽ mở ra trong trình soạn thảo của Ant bằng cách nhấn chuột phải vào nó và chọn Open With > Ant Editor. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào bạn nhấn đúp vào tệp tin này, nó sẽ mở ra với trình soạn thảo Ant.
  Hình 9. Tạo ra một tệp tin Ant
  Tạo ra một tệp tin Ant
 4. Nhập vào dự án Ant được hiển thị trong Liệt kê 2.
  Liệt kê 2. Kịch bản lệnh Ant
  <project default="wsgen">
  
   <target name="wsgen" >
   
   <exec executable="wsgen">
     
    <arg line="-cp ./bin -keep -s ./src -d ./bin com.myfirst.wsServer.SayHello"/>
     
   </exec>
     
   </target>
  
  </project>
 5. Để chạy tệp tin Ant build.xml, nhấn chuột phải vào Run As và chọn Ant Build, để thi hành tệp tin Ant.
 6. Hãy chắc chắn rằng kết quả này trong một thông báo BUILD SUCCESSFUL trong cửa sổ Console của Eclipse như được hiển thị trong Hình 10.
  Hình 10. Sự thành công của Ant build
  Sự thành công của Ant build
 7. Quay trở lại dự án Eclipse và làm mới dự án bằng cách nhấn chuột phải vào wsServerExample và chọn Refresh. Bây giờ bạn sẽ thấy mã được sinh ra để chạy dịch vụ Web đã tạo ra trong gói mới tên là com.myfirst.wsServer.jaxws (xem Hình 11).
  Hình 11. Mã được sinh ra
  Mã được sinh ra

Xuất bản dịch vụ Web

Sau khi bạn đã sinh ra mã cho trình chủ dịch vụ Web, bạn cần phải xuất bản nó để có thể bắt đầu sử dụng:

 1. Tạo ra một lớp mới trong gói com.myfirst.wsServer mà bạn đã tạo ra và gọi nó là RunService.
 2. Nhấn chuột phải vào gói và chọn New > Class, nhưng lúc này chọn tùy chọn để tạo ra một phương thức main.
 3. Viết mã để xuất bản dịch vụ Web của bạn, như được hiển thị trong Liệt kê 3.
  Liệt kê 3. Mã để xuất bản
  package com.myfirst.wsServer;
  
  import Javax.xml.ws.Endpoint;
  
  public class RunService {
  
   /**
   * @param args
   */
    
   public static void main(String[] args) {
  		
   System.out.println("SayHello Web Service started.");
   Endpoint.publish("http://localhost:8080/wsServerExample", new SayHello());
  
   }
  }

  Java SE 6 cung cấp sự hỗ trợ mới để xuất bản các dịch vụ Web. API Endpoint đơn giản chỉ xuất bản điểm cuối dịch vụ Web; điểm cuối dịch vụ Web tạo ra WSDL trong thời gian chạy tại một URI.

 4. Chạy lớp này bằng cách nhấn chuột phải vào nó và chọn Run As > Java Application. Cửa sổ bàn điều kiển (Console) của IDE Eclipse sẽ hiển thị. Nếu nó không hiển thị, hãy chọn Window > Show View > Console. Bạn sẽ nhìn thấy một chỉ báo rằng trình chủ Web đã khởi động, như thấy trong Hình 12.
  Hình 12. Bàn điều khiển với dịch vụ đang chạy
  Bàn điều khiển với dịch vụ đang chạy

Xem WSDL

Bây giờ khi trình chủ được dựng lên và đang chạy, bạn cần thử nghiệm nó để chắc chắn rằng nó đang làm việc như mong đợi:

 1. Mở trình duyệt Web nội tại trong Eclipse bằng cách chọn Window > Show View > Other > General > Internal Web Browser.
 2. Gõ nhập URL, chẳng hạn như http://localhost:8080/wsServerExample?wsdl, sẽ làm hiển thị văn bản WSDL của dịch vụ Web, như thấy trong Hình 13.  Hình 13. Bàn điều khiển với trình duyệt Web nội tại
  Bàn điều khiển với trình duyệt Web nội tại
 3. Khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể dừng dịch vụ Web bằng cách nhấn vào hình vuông màu đỏ trong khung nhìn Console của Eclipse. Tuy nhiên, để tiếp tục làm theo hướng dẫn, dịch vụ Web này cần phải ở trạng thái đang chạy.

Thử nghiệm trình chủ

Tiếp theo bạn hãy sử dụng công cụ Trình thám hiểm dịch vụ Web của Eclipse (Eclipse Web Services Explorer) để gọi các hoạt động của một dịch vụ Web thông qua WSDL và SOAP nguyên sinh để thử nghiệm phương thức getGreeting của dịch vụ Web mà bạn vừa tạo ra.

 1. Bạn có thể cần phải chuyển đến phối cảnh Java EE. Nhấn vào Window > Open Perspective > Other.
 2. Khi cửa sổ xuất hiện, chọn Java EE Java EE.
 3. Chọn Run > Launch the Web Services Explorer. Nhấn đúp vào tab của nó để mở rộng hết khung nhìn. Bạn sẽ thấy một màn hình như được hiển thị trong Hình 14.

  Hình 14. Trình thám hiểm các dịch vụ Web
  Trình thám hiểm các dịch vụ Web
 4. Nhấn vào biểu tượng được chỉ thị bằng vòng tròn màu đỏ. Thao tác này hiển thị trang WSDL, như thấy trong Hình 15.
  Hình 15. Trang WSDL
  Trang WSDL
 5. Trong ô Navigator, hãy nhấn vào WSDL Main. Ô Actions được cập nhật, như được hiển thị trong Hình 16.
 6. Nhập URL của WSDL, trong trường hợp này là http://localhost:8080/wsServerExample?wsdl, sau đó nhấn vào nút Go.
  Hình 16. Nhập vào URL của WSDL
  Nhập vào URL của WSDL
 7. WSDL sẽ mở thành công và bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như Hình 17.
  Hình 17. WSDL đã mở thành công
  WSDL đã mở thành công
 8. Sau đó bạn gọi một hoạt động bằng cách nhấn chuột vào getGreeting trong Operations (Các hoạt động) (hiển thị trong Hình 17). Thao tác này dẫn đến một màn hình tương tự như Hình 18.
  Hình 18. Gọi một hoạt động
  Gọi một hoạt động
 9. Dưới mục getGreeting trong phần Body, hãy nhấn vào liên kết Add (như được hiển thị trong hình 18) để thêm một hàng mới vào bảng các giá trị.
 10. Nhập một tên (ở đây là, Fiona) và nhấn vào nút Go.
 11. Trong phần Status, getGreetingResponse sẽ hiển thị kết quả. Bạn sẽ thấy một kết quả giống như sau return (string): Hello Fiona (xem Hình 19) trong phần Status. Bạn có thể cần phải cuộn hoặc kéo các khung nhìn để xem kết quả.
  Hình 19. Kết quả của hoạt động
  Kết quả của hoạt động

Tóm tắt

Tạo ra, sinh ra và xuất bản một trình chủ dịch vụ Web cũng đơn giản giống như sử dụng Eclipse và, tất nhiên là cả Java SE 6 nữa. Hãy tiếp tục phần 2 của loạt hướng dẫn này, ở đây bạn sẽ xây dựng một trình khách độc lập để sử dụng với trình chủ dịch vụ Web độc lập này.


Phụ lục: Tổng quan ngắn gọn về các thuật ngữ và các chữ viết tắt liên quan đến dịch vụ Web

Dịch vụ Web

Theo W3C, một dịch vụ Web là "hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ tương tác lẫn nhau giữa các máy tính trên mạng". Nói cách khác, các dịch vụ Web là các giao diện lập trình được sử dụng cho giao tiếp ứng dụng với ứng dụng. Thông thường, chúng được sử dụng như các ứng dụng Web để cho phép giao tiếp giữa các máy tính trên một mạng, chẳng hạn như Internet.

Trình khách và trình chủ giao tiếp bằng cách sử dụng các thông điệp XML theo tiêu chuẩn SOAP. Tức là, các dịch vụ Web sử dụng XML để mã và giải mã dữ liệu và SOAP để vận chuyển dữ liệu, sử dụng các giao thức mở. Hai trong số các phần tử cơ bản của các nền tảng dịch vụ Web là SOAP và WSDL.

XML

Extensible Markup Language (XML-Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) cho phép những người dùng định nghĩa các phần tử riêng của họ. Đó là một đặc tả mục đích chung tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu có cấu trúc xuyên qua các hệ thống thông tin khác nhau, thông thường là trên một mạng. XML được thiết kế để mang thông tin chứ không phải để hiển thị thông tin. Nói cách khác, XML không thực sự làm bất cứ điều gì khác hơn ngoài cấu trúc, lưu trữ và vận chuyển thông tin; nó chỉ là văn bản thuần.

SOAP

SOAP đã được sử dụng như viết tắt của Simple Object Access Protocol (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản), nhưng điều này đã bị loại bỏ trong phiên bản 1.2 bởi vì được cho là dễ gây hiểu nhầm. Đó là một giao thức giao tiếp gọn nhẹ cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin trên các mạng bằng cách sử dụng XML, hoặc đơn giản hơn nữa, để truy cập vào một dịch vụ Web. SOAP cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau, không phân biệt hệ điều hành nào mà chúng đang chạy và chúng được viết ra bằng ngôn ngữ lập trình nào.

WSDL

Một WSDL là một Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web mà trình ứng dụng có thể đọc. Nó được sử dụng để mô tả các đặc tính của một dịch vụ Web và làm thế nào để ứng dụng khách gọi nó. Tức là, nó mô tả tất cả các phương thức và các chữ ký của chúng, các vùng tên, cộng với việc xử lý Uniform Resource Identifier (URI- Mã nhận dạng tài nguyên thông nhất) của dịch vụ Web trong một tài liệu XML. URI chính là tên một tài nguyên trên mạng.

Tài nguyên

Học tập

 • Bắt đầu ở đây để tìm thêm các tài nguyên dự án IDE Eclipse (Eclipse IDE project resources).
 • Truy cập vào trang Web W3C.
 • Trong Architecture area on developerWorks, sẽ nhận được các tài nguyên bạn cần để nâng cao kỹ năng của bạn trong lĩnh vực kiến trúc phần mềm.
 • Khám phá các đặc tính mới của Java SE 6.
 • Trên SOA and Web services zone (vùng các dịch vụ Web trên developerWorks IBM) có chứa hàng trăm bài báo đầy thông tin và các hướng dẫn nhập môn, trung cấp và nâng cao về cách làm thế nào để phát triển các ứng dụng dịch vụ Web.
 • Hãy thử thực hành trong IBM SOA Sandbox! Nâng cao các kỹ năng SOA của bạn thông qua các kinh nghiệm thực hành, thực tế với các điểm nhập vào SOA của IBM.
 • IBM SOA Web site. cung cấp một tổng quan về SOA và IBM có thể giúp bạn đi đến SOA như thế nào.
 • Theo sát với developerWorks technical events and webcasts.
 • Duyệt qua các cuốn sách về chủ đề kỹ thuật này và các chủ đề kỹ thuật khác tại cửa hàng sách Safari bookstore.
 • Xem Web services on demand demo nhanh chóng.

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=424122
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6, Phần 1: Ứng dụng trình chủ dịch vụ Web
publish-date=08072009