Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Hello World (bản cập nhật): Rational Application Developer phiên bản V7

Tạo ra các ứng dụng Java, ứng dụng dịch vụ Web, và ứng dụng cơ sở dữ liệu

Jane Fung, Phát triển phần mềm, IBM Toronto Lab
Jane Fung làm công việc liên quan đến nhóm Các Công cụ Biên tập Tích hợp Phát triển Ứng dụng Studio WebSphere. Jane đã giành được bằng cử nhân Khoa học ứng dụng về ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Tổng hợp Waterloo, Ontario, và là một lập trình viên có chứng chỉ Sun Java 2

Tóm tắt:  Thử làm một số bài tập cho biết cách tạo ra một ứng dụng™ tạo và gọi thực hiện một dịch vụ Web, tạo một ứng dụng Web có thể truy cập cơ sở dữ liệu Derby bằng cách sử dụng danh sách bản ghi quan hệ. Học cách phát triển ứng dụng J2EE bằng cách sử dụng Bộ phát triển ứng dụng Rational của IBM. Bản gốc ban đầu của tài liệu học tập Rational Application Developer V6 vẫn còn hiện hữu.

Xem thêm bài trong loạt bài này

Ngày:  20 05 2009
Mức độ:  Nhập môn

Hoạt động:  9711 lần đọc

Trước khi bạn bắt đầu

Về loạt bài này

Loạt bài này dành cho những người mới bắt đầu học, muốn có những khái quát mức cao về các sản phẩm phần mềm IBM. Các mô đun được thiết kế để giới thiệu các sản phẩm và thu hút bạn quan tâm tiếp tục khám phá. Các bài tập chỉ bao hàm các khái niệm cơ sở, nhưng vẫn đủ để cho bạn bắt đầu.

Về tài liệu hướng dẫn này

Hướng dẫn này cung cấp một khái quát mức cao về Rational® Application Developer và cho bạn cơ hội thực tập sử dụng nó bằng các bài tập thực hành. Các hướng dẫn từng bước cho biết cách phát triển các ứng dụng, tạo các dịch vụ Web, tạo một trang JSP và truy cập một cơ sở dữ liệu

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu được các chức năng cơ bản của Bộ phát triển ứng dụng Rational và có thể tạo ra các ứng dụng, như đã trình diễn trong các bài tập, bao gồm ứng dụng Java™, các dịch vụ Web, và các ứng dụng Web.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này dành cho nhà phát triển ứng dụng Java trình độ sơ khai, đã làm quen với ngôn ngữ Java.

Yêu cầu về hệ thống

Để chạy các thí dụ trong hướng dẫn này, hãy cài đặt bộ IBM Rational Application Developer for WebSphere Software V7.0.

Để xem được các trình diễn kèm trong hướng dẫn này, phải cho phép chạy JavaScript trong bộ duyệt của bạn và phải cài bản Macromedia Flash Player 6 hoặc cao hơn. Bạn có thể tải về bản Flash Player mới nhất tại địa chỉ http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/.

Các trình diễn hoạt hình

Nếu đây là lần tiếp xúc đầu tiên của bạn với một tài liệu hướng dẫn của developerWorks có kèm các trình diễn, đây là một vài thứ mà bạn hẳn muốn biết:

  • Các trình diễn là một tùy chọn để quan sát các bước thực hiện đúng như mô tả trong tài liệu hướng dẫn. Để xem một trình diễn hoạt hình, nhấn Trình diễnChỉ đường link cho tôi (Show me link). Trình diễn sẽ mở trong một cửa sổ trình duyệt mới.
  • Mỗi trình diễn bao gồm một thanh dẫn hướng tại đáy của màn hình. Sử dụng thanh dẫn hướng để tạm dừng, thoát ra, tua ngược, hoặc tua xuôi các đoạn trình diễn.
  • Hình trình diễn có độ rộng 800 x 600 pixels. Nếu đây là độ phân giải màn hình cực đại của bạn hoặc nếu độ phân giải màn hình của bạn thấp hơn mức này, bạn sẽ phải cuộn lên để xem một số vùng của trình diễn.
  • JavaScript phải được cho phép trong bộ duyệt của bạn và phải cài bản Macromedia Flash Player 6 hoặc cao hơn.

1 của 9 | Trang sau

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Công nghệ Java
ArticleID=383524
TutorialTitle=Hello World (bản cập nhật): Rational Application Developer phiên bản V7
publish-date=05202009
author1-email=
author1-email-cc=