Bắt đầu với các khuôn mẫu mã (Code templates) của Eclipse

Đi theo từng bước để tăng năng suất của bạn

Hướng dẫn này trình bày việc sử dụng cơ bản của các khuôn mẫu mã Eclipse. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận rộng để thể hiện các khái niệm và kỹ năng chính dùng cho các khuôn mẫu, mà không để ý đến trình cắm thêm cụ thể có liên kết với chúng. Bạn sẽ tìm hiểu về lợi ích của các khuôn mẫu, cách tạo và chỉnh sửa chúng và cách sử dụng chúng trong IDE Eclipse để tăng năng suất của bạn.

Jeremy Wischusen, Thiết kế trang Web, Visual Flow Designs

Jeremy Wischusen đã thiết kế trang Web từ năm 1997 và lập trình từ năm 2003. Ông đã làm việc với Microsoft Gold Certified Partners để cung cấp đào tạo phần mềm cho các công ty như Wyeth Pharmaceuticals và The Vanguard Group. Ông cũng đã từng làm việc trên các trang Web có quy mô lớn, như myYearbook.com và cho các khách hàng như Dockers, Quicksilver, Major League Baseball, Sports Authority, CBS, và Liz Claiborne cho tới GSI Commerce. Ông làm việc với các hệ thống tầng trước và tầng sau, thiết kế nhiều dự án từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc bằng các công nghệ như Ajax, jQuery, CSS, XHTML, PHP, Flash và Flex.23 10 2009

Trước khi bạn bắt đầu

Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này trình bày các lợi ích của các khuôn mẫu Eclipse, gồm việc tích hợp trực tiếp với tự cạnh tranh, khả năng sử dụng các biến định sẵn và tuỳ chỉnh, tính nhạy với ngữ cảnh và tính dự báo và tính hợp lệ nâng cao của mã. Nó cũng cho thấy cách tạo, chỉnh sửa và xóa các khuôn mẫu, cách tạo một tệp mới bằng cách sử dụng một khuôn mẫu và cách sử dụng các khuôn mẫu trong trình soạn thảo. Cuối cùng, hướng dẫn này cung cấp một số lời khuyên và các bí quyết để nhận nhiều nhất cho khuôn mẫu của bạn.

Chức năng khuôn mẫu thay đổi do trình cắm thêm (plug-in). Sẽ không thể trình bày tất cả các đặc tính cho từng trình cắm thêm trợ giúp các khuôn mẫu trong một hướng dẫn đơn lẻ, vậy nên dừng ở những điều chung chung, chúng tôi xem xét các khuôn mẫu trong ngữ cảnh của trình cắm thêm của trình soạn thảo HTML Web. Tôi đã chọn điều này bởi vì HTML là ngôn ngữ đơn giản và các khuôn mẫu đi với trình cắm thêm này rất đơn giản và dễ sử dụng. Thậm chí nếu bạn không có các trình cắm thêm đã cài đặt, các khái niệm mà bạn tìm hiểu vẫn sẽ được áp dụng để sử dụng các khuôn mẫu nói chung. Sau đó bạn có thể lấy ra các khái niệm này và áp dụng chúng vào các khuôn mẫu cho trình cắm thêm cụ thể của bạn.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có thể:

 • Định vị các khuôn mẫu trong ô Preferences.
 • Giải thích một ngữ cảnh của khuôn mẫu là gì.
 • Sử dụng một khuôn mẫu để tạo một tệp mới.
 • Sử dụng các khuôn mẫu trong cửa sổ Trình soạn thảo (Editor).
 • Tạo các khuôn mẫu của riêng bạn.
 • Sử dụng các biến trong các khuôn mẫu.

Điều kiện cần trước

Hướng dẫn này giả thiết rằng về cơ bản bạn quen với IDE Eclipse và bạn biết cách để thực hiện các nhiệm vụ như thiết lập một vùng làm việc, tạo ra các dự án và các tệp, và chuyển đổi giữa các phối cảnh và các khung nhìn.

Yêu cầu hệ thống

Các ví dụ đã được tạo ra trong Eclipse V3.4 (Ganymede), nhưng các hướng dẫn áp dụng cho V3.2 (Châu Âu) và hầu như áp dụng cho các phiên bản cũ hơn. Ngoài các IDE Eclipse, hướng dẫn này đòi hỏi trình cắm thêm Web Tools Platform (WTP – Nền tảng các dụng cụ Web) (xem Tài nguyên để tìm kiếm Eclipse và WTP).


Tổng quan về các khuôn mẫu

Các khuôn mẫu trong Eclipse vượt xa chức năng của đoạn mã đơn giản được tìm thấy trong nhiều trình soạn thảo. Các khuôn mẫu Eclipse cho phép nhanh chóng tạo mã sử dụng chung, cũng như tuỳ chỉnh dễ dàng. Phần này phác thảo một số tính năng có ích hơn của các khuôn mẫu trong Eclipse.

Lợi ích của các khuôn mẫu

Các khuôn mẫu Eclipse có nhiều lợi ích, bao gồm tích hợp, các biến, và dự báo và nhất quán.

Tích hợp

Các khuôn mẫu Eclipse được tích hợp trực tiếp vào trong dòng công việc Eclipse. Các khuôn mẫu có sẵn khi thực hiện các nhiệm vụ như tạo một tài liệu mới hoặc làm việc với chức năng soạn thảo. Theo cách này, chúng kết hợp chức năng của các khuôn mẫu tài liệu mới và chức năng đoạn mã được tìm thấy trong nhiều trình soạn thảo. Tuy nhiên, như bạn thấy trong hướng dẫn này, chúng vượt xa các chức năng được các khuôn mẫu và các đoạn trong hầu hết các trình soạn thảo cung cấp

Ví dụ, không giống như nhiều trình soạn thảo, trong đó bạn phải mở một bảng các đoạn, tìm một đoạn và chèn nó, trong Eclipse, tất cả những gì bạn cần làm là kích hoạt sự tự hoàn thiện, bắt đầu gõ tên của khuôn mẫu và nhấn Enter. Việc này hiệu quả hơn nhiều.

Các biến

Có lẽ tính năng có ích và ấn tượng nhất của Eclipse là khả năng sử dụng các biến trong các khuôn mẫu. Đó là tính năng cho phép tuỳ chỉnh trong việc tự động hóa này. Mỗi trình cắm thêm bao gồm chức năng khuôn mẫu đi cùng với tập các biến xác định trước. Các biến này có thể chèn những thứ như là ngày và thời gian hiện tại cho đến tên của phương thức hay lớp có chứa khuôn mẫu đó. Các kiểu và số lượng biến định sẵn được thay đổi qua các trình cắm thêm, nhưng có lẽ nét hữu dụng nhất của các biến trong các khuôn mẫu là khả năng tạo ra các biến tuỳ chỉnh. Các biến tùy chỉnh này hoạt động như các trình giữ chỗ (placeholders) trong các khuôn mẫu của bạn để đảm bảo tạo ra các giá trị khi bạn bổ sung khuôn mẫu đó.

Để minh họa tầm quan trọng của các biến tuỳ chỉnh, hãy trở về phép so sánh các đoạn. Với các đoạn, bạn có thể chèn một trình giữ chỗ trong khuôn mẫu như [userName], sau đó hoặc thay thế thủ công tất cả các thể hiện trong đoạn đó hoặc sử dụng phép tìm-và-thay thế. Mặc dù đây là một bước đi lên từ việc gõ lại thủ công toàn bộ điều trên, nó không phải điều mong muốn. Với các khuôn mẫu Eclipse, bạn có thể định nghĩa một biến ở nhiều vị trí và khi bạn cập nhật thể hiện đầu tiên trong khuôn mẫu của bạn, tất cả các trình giữ chỗ của biến có cùng tên được cập nhật. Vì vậy, bất kể bạn có một hoặc 1.000 thể hiện của biến, bạn có thể gõ nó chỉ một lần.

Dự báo và nhất quán

Cuối cùng, ngoài những sự tiện lợi chính này, có một cặp lợi ích khác của các khuôn mẫu đáng chú ý: nhất quán và hợp lệ. Nếu bạn đang sử dụng một khuôn mẫu, bạn biết bạn đang viết cùng mã theo cùng một cách mỗi khi bạn sử dụng nó. Sự nhất quán này cho mã của bạn khả năng dự báo mạnh. Hơn nữa, nếu bạn viết khuôn mẫu và thử nghiệm nó và khuôn mẫu hợp lệ lần đầu tiên, bạn có một cơ hội khá tốt mà mỗi khi bạn sử dụng khuôn mẫu đó, mã của bạn sẽ được kiểm chứng (chặn lỗi bất kỳ trong khi tùy chỉnh).

Sắp đặt các khuôn mẫu

Các khuôn mẫu được định nghĩa trong ô Preferences dưới trình cắm thêm cụ thể mà chúng liên kết — ví dụ, Eclipse > Preferences > Plug-inName > EditorName > Templates. Để truy cập vào các khuôn mẫu HTML:

 1. Từ trình đơn Window (Microsoft® Windows®) hoặc trình đơn Eclipse (Apple Mac OS X V10), chọn Preferences.
 2. Trong ô bên trái, mở rộng Web, mở rộng các tệp HTML, sau đó mở rộng Trình soạn thảo.
 3. Nhấn Templates.

Một danh sách tương tự như Hình 1 xuất hiện trong ô chi tiết.

Hình 1. Thư mục Templates
Thư mục Templates

Danh sách này có một số cột, nhưng đặc biệt chú ý đến cột Tên (Name), Ngữ cảnh (Context) và Mô tả (Description). Description Mô tả là đúng như nó phát ra: nó mô tả mục đích của khuôn mẫu đó và phần lớn có ở đó để cho bạn có một tài liệu tham khảo nhanh đến mục đích của khuôn mẫu. Tuy nhiên, hai tiêu đề khác cũng ngầm cho biết cách sử dụng khuôn mẫu.

Các tên của khuôn mẫu

Cột Name chứa tên của khuôn mẫu (không có gì bất ngờ ở đó). Tuy nhiên, có một vài điều về tên khuôn mẫu mà bạn cần phải nhận thức được. Tên là cách mà bạn tham khảo khuôn mẫu: đó là tên được hiển thị trong cửa sổ hoàn thành mã. Vì vậy, khi cửa sổ hoàn thành mã được hiển thị, đây là tên mà bạn phải gõ vào để truy cập khuôn mẫu đó.

Các ngữ cảnh của khuôn mẫu

Ngữ cảnh của một khuôn mẫu xác định nơi mà một khuôn mẫu có sẵn. Ví dụ, New HTML có nghĩa là khuôn mẫu này sẽ có sẵn khi tạo một tệp HTML mới. Bạn cũng có thể xem các ví dụ về ngữ cảnh khác, như HTML Tag và All HTML. (Bạn tìm hiểu thêm về các ngữ cảnh này khi bạn bắt đầu tạo ra các khuôn mẫu của riêng bạn). Các ngữ cảnh có sẵn sẽ thay đổi tùy theo trình cắm thêm. Điểm cần ghi nhớ là các khuôn mẫu nhạy cảm với ngữ cảnh, tức bạn chỉ nhận được các khuôn mẫu có liên quan đến vị trí hiện tại của bạn.

Vì vậy, bây giờ bạn có một ý tưởng về một số lợi ích của các khuôn mẫu và nơi đặt chúng, hãy xem xét kỹ hơn một ví dụ cụ thể.

Giải phẫu khuôn mẫu

Một khuôn mẫu có thể đơn giản như chuỗi, nhưng, thông thường, chúng phức tạp hơn một chút. Khuôn mẫu đầu tiên trong danh sách sẽ được đặt tên là comment (chú thích). (Bạn có thể phải mở rộng cột Name để xem các tên đầy đủ). Nhấn vào comment trong danh sách dữ liệu đó. Bạn sẽ thấy một bản xem trước của khuôn mẫu nhận xét ở dưới cùng của cửa sổ giống như <!-- ${cursor} -->.

Đây là một khuôn mẫu đẹp, đơn giản, nhưng nó thể hiện một số khái niệm chính mà hướng dẫn này nhắm đến. Về cơ bản, mẫu này đơn giản là một chuỗi (<!-- -->) với một biến đơn trong nó (${cursor}). Các khuôn mẫu có thể gồm nhiều kết hợp thay đổi của các phần tử và các biến chuỗi, nhưng có các thành phần cơ bản tạo nên các khuôn mẫu.

Trong ví dụ này, bạn thấy cú pháp cơ bản cho các biến khuôn mẫu. Chúng bắt đầu bằng dấu Đô la ($) và tên của biến được chứa trong dấu ngoặc nhọn ({}). Các biến chia thành hai loại cơ bản: các loại được trình cắm thêm của khuôn mẫu định nghĩa (có nghĩa là, được xác định trướccursor (con trỏ) là một trong những biến này) và các loại mà bạn tự tạo cho mình. Các phần tiếp theo xem xét cả hai loại này chi tiết hơn. Nhưng hiện nay, chỉ cần lưu ý rằng khi bạn nhìn một vài thứ trong một khuôn mẫu có ${}, bạn đang tìm kiếm một biến.


Làm việc với các khuôn mẫu hiện có

Tạo tệp của bạn

Để sử dụng một khuôn mẫu, bạn phải tạo một tài liệu của loại mà các khuôn mẫu của bạn được liên kết với nó. Vì vậy, bởi vì hướng dẫn này đề cập đến các khuôn mẫu mã HTML, hãy tạo một tệp HTML. Đóng ô Preferences bằng cách nhấn OK. Nếu bạn không làm như vậy, hãy tạo một dự án sao cho bạn có thể tạo một tệp để làm việc với nó. Tên của dự án không thực sự quan trọng, nhưng bạn có thể gọi nó là các khuôn mẫu (templates), nếu bạn muốn.

Bạn sẽ tạo một tệp để làm việc với nó, nhưng bạn muốn làm điều đó một cách riêng để có thể xem ngữ cảnh khuôn mẫu:

 1. Nhấn File > Other. Cửa sổ New xuất hiện.
  Hình 2. Cửa sổ New
  Cửa sổ New
 2. Trong cây Wizards, mở rộng Web.
 3. Nhấn HTML và nhấn Next. Cửa sổ Trang HTML mới (New HTML Page) xuất hiện.
  Hình 3. Cửa sổ Trang HTML mới
  Cửa sổ Trang HTML mới
 4. Gõ một tên cho tệp đó. Bạn có thể sử dụng tên bất kỳ bạn thích, vì bạn sẽ chỉ làm việc với một tệp.
 5. Nhấn Next.

Bây giờ bạn có thể xem xét một danh sách dữ liệu với một số các khuôn mẫu trong đó.

Hình 4. Chọn một khuôn mẫu HTML
Chọn một khuôn mẫu HTML

Đây là một ví dụ về tính nhạy với ngữ cảnh của các khuôn mẫu. Ở đây, Eclipse biết bạn đang tạo một tài liệu mới về kiểu HTML. Bởi vì trình cắm thêm HTML có một ngữ cảnh được gọi là New HTML, IDE trình bày các khuôn mẫu có liên quan đến việc tạo tài liệu mới. Điều này sẽ giống như với bất kỳ trình cắm thêm mà xác định các khuôn mẫu cho tài liệu mới. Để sử dụng một trong các khuôn mẫu này, đơn giản nhấn vào nó trong danh sách dữ liệu và nhấn Finish. (Các trình cắm thêm khác có thể có các bước thêm, nhưng trong việc lựa chọn các khuôn mẫu, tuân theo cùng một quá trình).

Bây giờ bạn có xem xét một tài liệu có chứa các mã trong khuôn mẫu mà bạn đã lựa chọn, điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để xem cách các khuôn mẫu làm việc trong trình soạn thảo.

Sử dụng trình soạn thảo

Để làm việc với các trang mới của bạn trong khuôn mẫu:

 1. Nhấn vào trong trình soạn thảo để cho các con trỏ nằm ở giữa các thẻ <body> HTML.
 2. Nhấn Ctrl+Space (hoặc Cmd+Space trên Mac) để kích hoạt hộp tự hoàn thành.
 3. Bắt đầu nhập vào từ comment. Bắt đầu nhập vào từ m đầu tiên, từ comment được tô sáng trong hộp tự hoàn thành.
  Hình 5. Văn bản trong hộp tự hoàn thành
  Văn bản trong hộp tự hoàn thành
 4. Nhấn Enter để chèn văn bản.

Bây giờ bạn sẽ có một nhận xét HTML trong trang của bạn và con trỏ sẽ nhấp nháy giữa các thẻ bắt đầu và kết thúc <comment>. Vì vậy, điều gì đã xảy ra? Vì bây giờ đang ở trong cửa sổ trình soạn thảo và trong một thẻ HTML, bạn đang trong ngữ cảnh Thẻ HTML. Do đó, IDE thể hiện các khuôn mẫu liên quan đến ngữ cảnh đó. Hãy nhớ rằng khuôn mẫu nhận xét trông như: <!-- ${cursor} -->${cursor} đó là một biến xác định trước. Biến này làm cho con trỏ được đặt giữa các thẻ nhận xét khi bổ sung khuôn mẫu đó.

Cho đến khi sử dụng các khuôn mẫu, cơ bản là như vậy. Căn cứ vào ngữ cảnh bạn đang có và điều bạn đang làm, IDE trình bày cho bạn các khuôn mẫu phù hợp. Tất cả các việc mà bạn phải làm là chọn khuôn mẫu mà bạn muốn.


Tạo các khuôn mẫu tùy chỉnh

Các khuôn mẫu tùy chỉnh

Các khuôn mẫu định sẵn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng về cơ may, khi có các đoạn mã riêng muốn sử dụng theo cách thông thường, thì không khuôn mẫu định sẵn nào là hoàn toàn phù hợp. Cũng may, các nhà phát triển các khuôn mẫu Eclipse đã nghĩ về điều này và có cung cấp cho bạn khả năng tạo khuôn mẫu của riêng mình.

Mở ô Preferences và chuyển hướng đến các khuôn mẫu HTML. Khi bạn tới bảng có danh sách các khuôn mẫu, nhấn New. Bây giờ bạn nhìn cửa sổ có các trường nhập văn bản cho tên khuôn mẫu, mô tả, các khuôn mẫu tự tạo (mẫu) và một thực đơn thả xuống đối với ngữ cảnh này.

Hình 6. Cửa sổ Khuôn mẫu mới (New Template)
Cửa sổ Khuôn mẫu mới

Trước khi bạn tự tạo các khuôn mẫu, bạn cần một chút thông tin.

Thiết lập ngữ cảnh cho mẫu của bạn

Trước tiên, lưu ý danh sách thả xuống Context, chứa các ngữ cảnh có sẵn cho khuôn mẫu của bạn. Trong ví dụ sau, từ cursor theo dạng chữ nghiêng cho biết chỗ con trỏ phải ở đối với khuôn mẫu đã có.

All HTML
Chúng có sẵn ở bất kỳ đâu trong một tài liệu HTML.
New HTML
Đây là các khuôn mẫu có sẵn khi tạo một tài liệu mới.
HTML Tag
Với các HTML Tag xuất hiện, con trỏ phải ở giữa một thẻ HTML mở và đóng, như là <div>cursor</div>.
HTML Attribute
Đối với các HTML Attribute được kích hoạt, con trỏ phải ở trong thẻ HTML mở, như <div cursor>.
HTML Attribute Value
Các giá trị thuộc tính HTML này được kích hoạt khi bạn đang cấp giá trị cho một thuộc tính như <div align="cursor">.

Các ngữ cảnh đảm bảo nhiều kiểm soát tại nơi mà các khuôn mẫu của bạn hiện lên và cung cấp một cơ chế lọc trước để bạn không cần phải tìm kiếm tất cả các khuôn mẫu, mà chỉ những khuôn mẫu hiện đang làm. Các ngữ cảnh có sẵn thay đổi theo trình cắm thêm và bạn sẽ trở nên quen với các ngữ cảnh đối với trình cắm thêm mà bạn sử dụng khi thử chúng. Nói chung, ngữ cảnh mặc định là một ngữ cảnh có phạm vi rộng nhất (ngữ cảnh dùng được trong nhiều nơi nhất). Điểm cần ghi nhớ là đây là nơi bạn đặt ngữ cảnh cho một khuôn mẫu. Nếu bạn tạo một khuôn mẫu và nó không hiện lên khi mong nó hiện hoặc nó xuất hiện ở nơi không yêu cầu, hãy xem bạn đã chọn ngữ cảnh thích hợp chưa

Sử dụng các biến đặt sẵn

Tiếp theo, bạn phải nhận biết về các biến đặt sẵn. Nhấn vào trong hộp mẫu (pattern) và gõ vào dấu $ (hoặc bạn có thể nhấn vào Insert Variable) và một hộp tự hoàn thành xuất hiện.

Hình 7. Các biến đặt sẵn
Các biến đặt sẵn

Hộp này có chứa các biến đặt sẵn cho trình cắm thêm. Mỗi biến có lời mô tả bên cạnh nó, vì vậy tôi sẽ không bận tâm giải thích mỗi một biến là gì. Chỉ cần lưu ý rằng các tên mà bạn thấy là các biến đặt sẵn.

Tạo một khuôn mẫu tuỳ chỉnh

Hướng dẫn này có liên quan nhiều với việc giải thích các khía cạnh của các khuôn mẫu tuỳ chỉnh hơn là liên quan đến việc tạo ra mã HTML hợp lệ (hoặc thậm chí có ích), do đó ví dụ này có vẻ hơi giả tạo và có lẽ ngớ ngẩn. Nhưng hãy kiên nhẫn cùng tôi. Để tạo một khuôn mẫu tuỳ chỉnh:

 1. Trong hộp Name trong cửa sổ Khuôn mẫu mới (New Template), gõ ego_trip.
 2. Chọn HTML Tag từ danh sách Context.
 3. Trong hộp Description, gõ All about me in 3rd person.
 4. Trong hộp Pattern, gõ:
  <div>As of today ${date} I ${myName} am learning about Eclipse 
    code templates. ${myName} feels this is an important subject and will make 
    ${myName} a much more efficient programmer as well as relieving a great 
    deal of stress for ${myName}. This last variable ${demoVar} is simply here 
    to demonstrate something.</div>
 5. Nhấn OK, sau đó nhấn OK trong ô Preferences.
 6. Quay về tài liệu mà bạn đã tạo ra trước đó và vị trí con trỏ giữa các thẻ <body> HTML.
 7. Nhấn Ctrl+Shift (Cmd+Shift trên Mac) để khởi chạy hộp tự hoàn thành.
 8. Bắt đầu gõ vào từ ego_trip.
 9. Khi mục đó được tô đậm trong hộp tự hoàn thành, nhấn Enter. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy như Hình 8.
  Hình 8. Kết quả đầu ra khuôn mẫu
  Kết quả đầu ra khuôn mẫu

Ngay cả khi bạn vừa chèn vào khuôn mẫu, một số thứ đã xảy ra. Biến ${date} đã được thay thế bằng ngày hiện tại. Tất cả các biến của bạn được bao quanh bởi các hộp, nhưng lưu ý rằng tất cả các thể hiện $myName được tô đậm, trong khi biến ${demoVar} thì không. Cũng lưu ý về vị trí của con trỏ: nó đang nhấp nháy trong hộp bao quanh biến đầu tiên mà bạn phải cấp một giá trị. Nó không phải ở sau khuôn mẫu đó, trong khi nó sẽ ở đó nếu bạn đã chèn vào một thứ gì đó như một đoạn hoặc đoạn mã được cắt dán.

Làm việc trong khuôn mẫu tùy chỉnh của bạn

Bắt đầu nhập tên của bạn vào. Chú ý rằng tất cả các thể hiện myName đang được cập nhật. Đây là một trong những tính năng — nếu không phải là tính năng lớn nhất — trong khuôn mẫu Eclipse. Ngay bây giờ, nếu đang sử dụng một đoạn, bạn sẽ có thể đang thực hiện một chuỗi thay thế cho một vài trình giữ chỗ mà bạn xây dựng cho khuôn mẫu đó. Điều này có thể tốn thời gian thậm chí nếu trình giữ chỗ chỉ xảy ra một vài lần trong đoạn đó, như các hoạt động tìm-và-thay thế thường liên quan đến một số việc sắp xếp cửa sổ và bạn phải xử lý mỗi lần xuất hiện. Bạn có thể dũng cảm và thay thế tất cả, nhưng nhiều lần, hoạt động đó kết thúc việc thay thế những thứ mà bạn không có ý định thay thế. Với các biến Eclipse, nó chỉ nhận giá trị khi bạn gõ vào giá trị đó, dù phép tìm và thay thế thực hiện ra sao, và toàn thể các khuôn mẫu được cập nhật chỉ tại những nơi chứa biến đó.

Bây giờ, ấn phím Tab. Lưu ý là ${demoVar} được tô đậm. Phím Tab cho phép bạn di chuyển giữa các biến trong một khuôn mẫu. Nếu bạn đang sử dụng một đoạn và đã có hai mẫu để thay thế, bạn cần thực hiện thường trình tìm-và-thay thế cho mỗi giá trị muốn thay thế. Bạn không chỉ không được làm điều này với các khuôn mẫu Eclipse, mà còn bỏ qua các biến mà chúng đã được cập nhật, và bạn sẽ dùng nó cho biến tiếp theo trong khuôn mẫu mà cần cung cấp một giá trị. Trong ví dụ này, người ta bỏ qua tất cả các thể hiện của biến ${myName} đã được cập nhật, và bạn đã dùng trực tiếp cho biến ${demoVar}.

Gõ vào giá trị bất kỳ mà bạn muốn cho biến ${demoVar} và nhấn Enter. Lưu ý vị trí của con trỏ: nó đã bỏ qua tới cuối của khuôn mẫu. Việc nhấn phím Enter báo hiệu rằng bạn đang thực hiện chỉnh sửa một khuôn mẫu và, vì vậy, Eclipse coi như bạn muốn quay lại để chỉnh sửa tài liệu của bạn, với vị trí có khả năng nhất mà từ đó tiếp tục việc chỉnh sửa đang diễn ra sau khuôn mẫu mà bạn vừa chèn vào. Đây là một sự thuận tiện và cũng là nguồn gốc của các lỗi bởi vì nếu bạn vô tình nhấn Enter trong lúc chỉnh sửa khuôn mẫu, Eclipse sẽ giữ các tên mặc định của tất cả các biến mà bạn đã tạo ra hay bất cứ điều gì đã làm để gõ vào trước khi ấn Enter. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ phải quay lui và chỉnh sửa chúng thủ công hoặc bắt đầu lại bằng cách chèn lại khuôn mẫu.

Bạn sẽ thực sự đang bắt đầu hiểu được sức mạnh của các khuôn mẫu Eclipse và cách đưa ý tưởng vào việc tạo ra chúng. Bây giờ bạn có thể sử dụng các khuôn mẫu có sẵn cũng như tạo và sử dụng các khuôn mẫu của riêng bạn, bạn hãy sẵn sàng tìm hiểu cách thao tác (sửa, đổi tên và xóa) các khuôn mẫu hiện có.


Thao tác các khuôn mẫu

Chỉnh sửa các khuôn mẫu

Rất có thể là, bạn sắp tạo ra một vài khuôn mẫu mà chúng chưa đúng những gì bạn dự định. May mắn thay, việc chỉnh sửa khuôn mẫu là một quá trình đơn giản và bạn có thể chỉnh sửa các khuôn mẫu mà bạn tạo ra, cũng như được các khuôn mẫu định sẵn.

Chuyển đến các khuôn mẫu HTML trong ô Preferences. Khi bạn đến danh sách dữ liệu, hãy nhấn vào khuôn mẫu ego_trip và nhấn vào Chỉnh sửa (Edit). Bạn nên xem xét cùng một cửa sổ mà bạn thấy khi bạn đã tạo khuôn mẫu của bạn.

Việc chỉnh sửa khuôn mẫu đơn giản chỉ là một vấn đề thay đổi các giá trị cho bất kỳ trường mong muốn và nhấn OK. Bởi vì bạn đã tạo ra một khuôn mẫu, tôi sẽ không dùng nhiều thời gian giải thích cách chỉnh sửa nó, do về cơ bản quá trình này là như vậy. Tuy nhiên, có một bí quyết đáng giá cần biết.

Đổi tên các khuôn mẫu

Trong trường Name, thay đổi tên của khuôn mẫu từ ego_trip thành ego_trip_2, sau đó nhấn OK. Bạn sẽ thấy một cửa sổ tương tự như Hình 9.

Hình 9. Xác nhận lệnh đổi tên
Xác nhận lệnh đổi tên

Nếu ý định của bạn là đổi tên khuôn mẫu hiện có, chỉ cần nhấn No và bạn đã thực hiện xong. Nếu bạn nhấn vào Yes, một bản sao của khuôn mẫu hiện có được lưu bằng tên mới. Bạn có thể sử dụng việc này để nhanh chóng tạo ra các khuôn mẫu mới từ những khuôn mẫu hiện có. Vì vậy, nếu bạn có một khuôn mẫu tức là đã có 90 phần trăm về những gì bạn cần, bạn có thể mở nó, chỉnh sửa nó và lưu nó bằng một tên mới, việc này nhanh hơn nhiều so với việc tạo ra một khuôn mẫu mới mỗi lần. Hãy nhớ rằng toàn bộ ý tưởng đằng sau các khuôn mẫu là bạn không cần phải thực hiện các công việc lặp đi lặp lại. Bạn chỉ nên tạo ra một khuôn mẫu mới từ đầu nếu không có khuôn mẫu nào tồn tại để bạn có thể tùy chỉnh.

Cho đến nay, bạn đã học được cách tạo, sử dụng và chỉnh sửa các khuôn mẫu. Chỉ còn lại một nhiệm vụ khả thi mà bạn có thể thực hiện với chúng: xóa chúng.

Xóa các khuôn mẫu

Xóa một khuôn mẫu cũng đơn giản như lựa chọn nó trong danh sách dữ liệu của các khuôn mẫu trong ô Preferences và nhấn vào Remove.


Các lời khuyên, các bí quyết và hiểu vấn đề

Các khuôn mẫu là cụ thể về vùng làm việc

Các khuôn mẫu tùy chỉnh là cụ thể về vùng làm việc. Điều này có nghĩa là các khuôn mẫu mà bạn tạo ra trong một vùng làm việc sẽ không có sẵn nếu bạn chuyển sang vùng làm việc khác. Điều này có nhiều lợi ích và nhiều hạn chế. Hạn chế chủ yếu là hiển nhiên: bạn cần phải tái tạo lại các khuôn mẫu cho mỗi vùng làm việc. Tuy nhiên, nhiều thứ giống như vậy trong Eclipse. Ví dụ, các sở thích (preferences) cũng là cụ thể về vùng làm việc. Các lợi ích của việc này là bạn có thể tạo các khuôn mẫu mà nó rất cụ thể cho các dự án cho vùng làm việc đó.

Các điểm vào tự hoàn thành không thực hiện

Nếu một khuôn mẫu không xuất hiện trong hộp tự hoàn thành khi bạn nhấn Ctrl+Shift (Cmd+Shift trên Mac), nhấn Backspace, sau đó gõ vài chữ cái đầu của tên khuôn mẫu, sau đó nhấn Ctrl+Shift.

Tuỳ chỉnh vị trí con trỏ

Còn nhớ biến ${cursor} này không? Nó có thể giúp cho bạn điều khiển chính xác tại nơi đặt con trỏ khi bạn đang sử dụng các khuôn mẫu. Về bản chất, biến ${cursor} đánh dấu vị trí con trỏ sẽ nhảy đến khi bạn nhấn Enter, cho biết bạn đang thực hiện chỉnh sửa khuôn mẫu. Tôi tìm thấy biến này đặc biệt có lợi khi tạo các khuôn mẫu cho những thứ giống như các hàm, ở đó tôi muốn đưa con trỏ đến cuối thân hàm đó sau khi tôi đã tùy chỉnh các tham số.

Chỉ cho tôi ký hiệu tiền tệ

Nếu bạn tình cờ đang làm việc trong một ngôn ngữ lập trình trong đó dấu Đô la ($) có ý nghĩa đặc biệt (như trong PHP), bạn phải tránh ký tự đó trong các khuôn mẫu của bạn. Để có được một dấu $, nguyên vẹn, hãy sử dụng hai dấu trong một hàng —$$. Nếu bạn muốn một biến khuôn mẫu tiếp theo một dấu đô la, bạn phải sử dụng ba dấu —$$${variable}.


Tóm tắt

Rõ ràng rằng các khuôn mẫu Eclipse có nhiều tính năng linh hoạt hơn so với đoạn đơn giản. Không giống như các đoạn, các khuôn mẫu Eclipse được tích hợp trực tiếp vào dòng công việc trong Eclipse — từ việc tạo ra một tài liệu mới đến làm việc trong trình soạn thảo. Khả năng sử dụng các biến trong các khuôn mẫu làm cho việc tùy chỉnh linh hoạt hơn, trong khi với đoạn, về cơ bản có được một trình tiện ích (shell) mà bạn có thể chèn và chỉnh sửa thủ công.

Hướng dẫn này đã có ý nghĩa rộng và bạn sẽ phải tiêu tốn một số thời gian học tập các khuôn mẫu cho mỗi trình cắm thêm mà bạn sử dụng đến cùng. Tuy nhiên, hầu hết các sự khác biệt mà bạn sẽ tìm thấy giữa các trình cắm thêm mà chúng hỗ trợ các khuôn mẫu phải thực hiện với số lượng các khuôn mẫu định sẵn, các ngữ cảnh có sẵn và số các biến định sẵn. Bạn đã quen với tất cả những khái niệm này qua hướng dẫn. Tôi đã sử dụng rất nhiều loại trình cắm thêm trên Eclipse (HTML, PHP, ngôn ngữ Java™, Python, và nhiều hơn nữa) mà chúng hỗ trợ các khuôn mẫu và các kỹ năng mà bạn đã học được ở đây được áp dụng cho tất cả chúng.

Khi trở nên quen với việc sử dụng các khuôn mẫu, bạn sẽ tự hỏi cách bạn đã từng sống mà không có chúng. Trong những dịp hiếm hoi này tôi tự thấy mình đang làm việc trong một trình soạn thảo khác Eclipse, tôi thấy mình đang cố gắng để kích hoạt các khuôn mẫu. Khi tôi nhận ra rằng chúng không có ở đó, tôi thở dài thất vọng.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

 • Các nhóm tin nền tảng Eclipse là bước dừng chân đầu tiên của bạn để thảo luận các câu hỏi về Eclipse. (Chọn phần này sẽ khởi chạy ứng dụng đọc tin Usenet mặc định của bạn và mở eclipse.platform).
 • Các nhóm tin Eclipse có nhiều nguồn tài nguyên cho những người đã quan tâm đến việc sử dụng và mở rộng Eclipse.
 • Tham gia vào các blog developerWorks và dành tâm trí cho cộng đồng developerWorks.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=438440
ArticleTitle=Bắt đầu với các khuôn mẫu mã (Code templates) của Eclipse
publish-date=10232009