Báo cáo mô hình UML bằng BIRT trong bộ tạo mô hình phần mềm Rational

Bộ tạo mô hình phần mềm Rational IBM (IBM® Rational® Software Modeler) và Bộ phát triển hệ thống Rational IBM (IBM® Rational® Systems Developer) V7.0.5 (và bản mới hơn) thực hiện tích hợp các mô hình UML Rational IBM (IBM® Rational® UML) vào bộ công cụ báo cáo và trí tuệ kinh doanh (BIRT - Business Intelligence and Reporting Tools), một hệ thống báo cáo dựa trên Eclipse mã nguồn mở có thể mở rộng được. Bạn có thể dùng giao diện đồ hoạ để thiết kế ra các báo cáo trong bộ biên tập thiết kế báo cáo BIRT. Sau đó bạn có thể sử dụng các thiết kế báo cáo BIRT để biểu hiện các báo cáo về bất kỳ mô hình UML Rational nào (ở dạng HTML hoặc dạng PDF).

Linda Damus, Phát triển phần mềm, Systems Documentation, Inc. (SDI)

Linda Damus đã từng là nhà phát triển phần mềm trong nhóm mô hình hóa Rational IBM trên năm năm. Công việc của bà đã góp phần vào các đặc tính về lập mô hình UML và làm báo cáo BIRT của Bộ tạo mô hình phần mềm Rational cũng như là dự án mã nguồn mở khung công tác mô hình hóa đồ họa (GMF - Graphical Modeling Framework) trong Eclipse20 05 2009

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tìm hiểu hướng dẫn này mang lại những gì và làm thế nào để sử dụng nó tốt nhất.

Về tài liệu hướng dẫn này

Bộ tạo mô hình phần mềm Rational IBM (IBM® Rational® Software Modeler) và Bộ phát triển hệ thống Rational IBM (IBM® Rational® Systems Developer) V7.0.5 (và bản mới hơn) thực hiện tích hợp các mô hình UML Rational IBM (IBM® Rational® UML) vào bộ công cụ báo cáo và trí tuệ kinh doanh (BIRT - Business Intelligence và Reporting Tools), một hệ thống báo cáo dựa trên Eclipse mã nguồn mở có thể mở rộng được. Bạn có thể dùng giao diện đồ hoạ để thiết kế ra các báo cáo trong bộ biên tập thiết kế báo cáo BIRT. Sau đó bạn có thể sử dụng các thiết kế báo cáo BIRT để biểu hiện các báo cáo về bất kỳ mô hình UML Rational nào (ở dạng HTML hoặc dạng PDF).

Mục tiêu

Hướng dẫn này sẽ thể hiện cách thiết kế và chạy một báo cáo đơn giản về một mô hình nghiệp vụ UML. Mục đích của hướng dẫn này là để dạy những điều cơ bản của việc làm báo cáo mô hình, và nó sẽ tập trung vào cách trích xuất dữ liệu mô hình thành một báo cáo BIRT. Nó sẽ không đi sâu vào chi tiết cách sử dụng của chính BIRT, điều đó sẽ được đề cập chi tiết hơn trong các cuốn sách và nguồn tài nguyên trên mạng khác.

Điều kiện tiên quyết

Bạn cần phải quen biết các vấn đề sau:

 • Các khái niệm cơ sở của việc lập mô hình UML
 • Bộ tạo mô hình phần mềm Rational
 • Ngôn ngữ đường dẫn XML (XPath)
 • Đặc tả kỹ thuật của Siêu cấu trúc UML V2.1

Yêu cầu về hệ thống

Phần mềm sau đây cần được cài đặt trước khi bạn có thể thực hiện các bài tập trong hướng dẫn này.

Ví dụ về Mô hình kinh doanh ngành ăn uống

Ví dụ này dùng để thể hiện việc làm báo cáo về một mô hình UML đã có áp dụng lược tả mô hình hóa nghiệp vụ Rational (Rational Business Modeling profile). Mô hình gồm có một số lượng nhỏ các ca sử dụng (use cases) và tác nhân nghiệp vụ của một doanh nghiệp kinh doanh ăn uống.

Báo cáo mà bạn tạo ra trong hướng dẫn này sẽ bao gồm các thông tin sau được trích xuất từ mô hình:

 • Tiêu đề của mô hình và tư liệu, giải thích cách hiển thị tư liệu của mô hình dưới dạng văn bản có định dạng.
 • Các sơ đồ ca sử dụng, giải thích cách thêm các sơ đồ UML vào báo cáo
 • Các ca sử dụng nghiệp vụ và một số thuộc tính của bản mẫu của chúng, chỉ ra cách báo cáo về các dữ liệu mô hình theo bản mẫu
 • Các tác nhân nghiệp vụ và các ca sử dụng kết hợp với chúng, chỉ ra cách báo cáo về các dữ liệu mô hình theo từng nhóm

Có sáu bài học trong hướng dẫn này. Bài đầu tiên mô tả chi tiết cách giải nén và nhập khẩu dự án chứa các mô hình UML sẽ được sử dụng trong các bài học tiếp theo. Dự án này cũng gồm có một phiên bản chung (generic) của tệp tin thiết kế báo cáo mà sẽ được tạo ra trong hướng dẫn này, nếu bạn muốn lướt qua các bài học từ bài 2 đến bài 5, các bài đó mô tả cách xây dựng tệp tin thiết kế báo cáo BIRT. Bài 6 cho bạn biết cách để biểu hiện báo cáo cuối cùng về mô hình kinh doanh ngành ăn uống.

Báo cáo mô hình bằng BIRT

Các báo cáo BIRT lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu và các bộ dữ liệu. Một nguồn dữ liệu chỉ rõ một địa chỉ để lấy dữ liệu làm báo cáo. Trong việc làm báo cáo mô hình, nguồn dữ liệu là một tập hợp các siêu mô hình, và mỗi nguồn dữ liệu chứa các biểu thức XPath, sử dụng các cấu trúc siêu mô hình để truy vấn dữ liệu từ một mô hình cá thể vào lúc thực hiện.

Bộ dữ liệu xác định dữ liệu nào phải lấy, và cách lấy được nó. Đối với một báo cáo mô hình, mỗi bộ dữ liệu mô tả một bảng trình bày các dữ liệu được trích xuất từ mô hình này, và nó gồm hai phần:

 • Một ánh xạ bảng là một biểu thức XPath, để tìm ra các đối tượng mô hình cấu tạo nên các hàng của bảng
 • Một ánh xạ cột là một tập hợp các biểu thức XPath, để tìm ra các thuộc tính của các đối tượng mô hình ấy; các thuộc tính này làm nên các cột của bảng

Ngôn ngữ XPath được sử dụng để biểu thị các truy vấn cho cả các hàng và các cột của mỗi bộ dữ liệu mô hình UML. Trong Bộ tạo mô hình phần mềm Rational và Bộ phát triển hệ thống Rational (V7.0.5 và bản mới hơn), trình phân tích cú pháp sử dụng cho những biểu thức này có khả năng hiểu khung công tác mô hình hóa Eclipse (Eclipse modeling framework (EMF)-aware). Điều này có nghĩa là bạn có thể viết ra các biểu thức dẫn hướng trong cấu trúc của mô hình trong bộ nhớ. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một bộ dữ liệu của tất cả những tác nhân UML trong mô hình bằng cách sử dụng biểu thức “//Actor”, thậm chí khi trong tài liệu XML của mô hình này không có nút nào là “Actor”.

Kiến trúc sư phần mềm Rational® của IBM® và Bộ phát triển hệ thống Rational (V7.0.5 và bản mới hơn), đóng góp thêm các hàm XPath mà có thể được sử dụng trong những biểu thức này để thao tác dữ liệu mô hình, thí dụ như hàm getURI(), để tìm ra URI của một phần tử mô hình. Một danh sách hoàn chỉnh các hàm có sẵn trong chủ đề Publishing and generating reports on UML models > Designing model information reports > Additional XPath functions for EMF and UML data sets trong hồ sơ tư liệu của sản phẩm. Việc thi hành XPath cũng có thể mở rộng được cho phía khách thông qua các hàm XPath tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng điểm mở rộng org.eclipse.jet.xpathFunctions.


Bài 1: Nhập khẩu dự án UML Mô hình kinh doanh ngành ăn uống

Bài này trình bày cách nhập khẩu dự án UML Rational mô hình kinh doanh ngành ăn uống; nó gồm một mô hình phân tích, mô tả những tác nhân nghiệp vụ và các ca sử dụng nghiệp vụ đối với một mẫu doanh nghiệp ngành ăn uống.

Giải nén và nhập khẩu dự án Báo cáo mô hình UML với BIRT

 1. Chép tệp tin của dự án báo cáo mô hình UML với BIRT (UML Model Reporting with BIRT Project.zip - xem Tải về) vào C:\workspace\.
 2. Nhấn Window > Open Perspective > Modeling. Phối cảnh Modeling (mô hình hóa) sẽ mở ra, như Hình 1.
Hình 1. Phối cảnh Modeling
lệnh của trình đơn
 1. Nhấn File > Import. Hộp thoại Import mở ra.
 2. Mở rộng thư mục General và chọn Existing Projects into Workspace. Nhấn Next.
 3. Gõ nhập C:\workspace\UML Model Reporting with BIRT Project.zip trong trường Select archive file. Bấmt Enter. Nhấn Finish.
 4. Trong Project Explorer, mở rộng UML Model Reporting with BIRTModels.
 5. Nhấn chuột phải vào Catering Business Model và chọn Open.

Bài 2: Tạo tệp tin thiết kế báo cáo BIRT

Bài này trình bày cách tạo ra một tập tin thiết kế báo cáo BIRT dành cho một báo cáo mô hình.

Hình xem nhanh Report Explorer cho phép bạn tạo ra một báo cáo UML mới bằng cách sử dụng một khuôn mẫu, có điền sẵn từ trước nguồn dữ liệu cho siêu mô hình UML và một số bộ dữ liệu khuôn mẫu.

Tạo tệp tin thiết kế báo cáo BIRT

 1. Nhấn nút xem nhanh Report Explorer như Hình 2. Khung nhìn Report Explorer mở ra.
Hình 2. Mở khung nhìn Report Explorer
nút ấn có phần văn bản mô tả
 1. Trong Report Explorer, mở rộng mục UML Model. Nhấn chuột phải vào UML Model và chọn New Report, như Hình 3. Thủ thuật Add New Report mở ra.
Hình 3. Bắt đầu thủ thuật New Report
lệnh của trình đơn
 1. Trong hộp thoại Select a Template (Hình 4) dưới mục Select a report manager for the template, chọn UML Models.
 2. Dưới Select a report as a starting template, chọn Blank UML Model Report.
 3. Nhấn Next. Trang thủ thuật Report Information mở ra.
Hình 4. Chọn một khuôn mẫu để bắt đầu thiết kế báo cáo
trình quản lý báo cáo thả xuống, danh sách của các mẫu bản ghi
 1. Trong hộp thoại Report Information (Hình 5) dưới đề mục Enter the display name for the report, gõ nhập Business Report.
 2. Dưới mục Enter the description of the report, gõ nhập Reports on the business use cases and business actors in a UML model to which the Rational Business Modeling profile has been applied.
 3. Nhấn Next. Trang thủ thuật Save Report mở ra.
Hình 5. Nhập vào các thông tin báo cáo chung
các trường dữ liệu mô tả và tên hiển thị bản ghi
 1. Trong hộp thoại Save Report (Hình 6) dưới mục Select filename for the report, gõ nhập businessReport.rptdesign.
 2. Dưới mục Select folder for the report, gõ nhập C:\workspace\UML Model Reporting with BIRT\Reports.
 3. Nhấn Finish. Mục mới có tên Business Report được hiển thị trong mục UML Model trong Report Explorer.
Hình 6. Chọn một địa chỉ cho reportALT: tên tệp tin và thư mục
tên tệp và thư mục

Biên tập nguồn dữ liệu

Khi thiết kế một báo cáo mô hình UML, thường người ta sử dụng một mô hình UML nhỏ chứa dữ liệu báo cáo đại diện, do đó bạn có thể xem trước các truy vấn dữ liệu báo cáo trong khi phát triển báo cáo. Trong ví dụ này, báo cáo sẽ được thiết kế bằng cách sử dụng một mô hình kinh doanh mẫu.

 1. Trong Report Explorer, chọn Business Report.
 2. Nhấn chuột phải vào Business Report và chọn Open, như Hình 7. Tập tin businessReport.rptdesign mở ra trong phối cảnh Report Design.
Hình 7. Khung nhìn Report Explorer
lệnh của trình đơn
 1. Trong khung nhìn Data Explorer, mở rộng Data Sources.
 2. Nhấn chuột phải vào Main model và chọn Edit, như Hình 8. Hộp thoại Edit Data Source – Main model mở ra.
Hình 8. Phiếu Dataata tab
lệnh của trình đơn
 1. Trong hộp thoại Edit Data source (Hình 9) dưới ô List of UML instance models to include in report, chọn platform:/plugin/com.ibm.ccl.erf.rsa.report.data/designs/Kitchen.emx và nhấn Delete.
 2. Nhấn Add. Hộp thoại Load Resource mở ra.
 3. Nhấn Browse Workspace… Mở rộng UML Model Reporting with BIRT và chọn Sample Business Model.emx.
 4. Nhấn OK. Nhấn OK lần nữa. Nhấn OK lần cuối cùng.
Hình 9. Chọn modelsALT: Khung nhìn dạng cây bên trái, dạng danh sách phía bên phải
khung nhìn cây bên trái, các danh sách bên phải

Ghi chú: Mô hình cá thể sẽ cho phép xem trước đầu ra của báo cáo khi báo cáo đang được phát triển. Nó cũng cho phép bạn xây dựng các bộ dữ liệu bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu. Siêu mô hình UML.ecore được định nghĩa từ trước cho từng nguồn dữ liệu UML, và cho phép bộ dữ liệu được xây dựng bằng cách sử dụng siêu mô hình UML.

Thêm tên và tư liệu của mô hình

 1. Thêm một tiêu đề vào báo cáo. Từ khung nhìn Palette chỉ ra trong hình 10, kéo Label vào bộ biên tập thiết kế báo cáo.
 2. Đặt nhãn chữ là UML Business Use Case Report, và chọn phông chữ và màu nền cho tiêu đề.
 3. Căn giữa nhãn chữ này.
Hình 10. Thêm một nhãn cho báo cáo
các tab ở bên trái, trình biên tập thiết kế ở bên phải
 1. Trong Data Explorer, mở rộng Data Sets mở rộng Model, như Hình 11.
 2. Kéo name vào bộ biên tập thiết kế báo cáo.
 3. Đặt phông chữ và màu nền cho tên mô hình.
 4. Căn giữa tên mô hình và đặt khoảng cách lề dưới 24 point.
Hình 11. Lập cấu hình tên mô hình
khung nhìn cây
 1. Từ khung nhìn Palette, kéo Dynamic Text vào bộ biên tập thiết kế báo cáo. Hộp thoại Expression Builder mở ra.
 2. Gõ nhập row[“documentation”] vào bộ biên tập biểu thức.
 3. Nhấn OK.
 4. Trong khung nhìn Property Editor, chọn Model trong hộp kết hợp Data Set như trong Hình 12.
Hình 12. Phiếu Binding
các tùy chọn liên kết cột dữ liệu, mục bản ghi, tập dữ liệu

Chú ý: Không giống như một mục Data, mục Dynamic Text sẽ giữ lại được các định dạng văn bản từ tư liệu mô hình.

 1. Nhấn phiếu Preview trong bộ biên tập thiết kế báo cáo, như Hình 13. Tên và tư liệu từ cá thể mô hình Sample Business Model.emx hiển thị.
Hình 13. Xem trước báo cáo của bạn
các tab ở dưới đáy của khung nhìn

Bài 3: Thêm các sơ đồ UML vào báo cáo thiết kế

Bài này trình bày cách thêm các sơ đồ UML vào một tệp tin thiết kế báo cáo BIRT.

Tạo bộ dữ liệu

 1. Thêm một phần dành cho sơ đồ ca sử dụng vào báo cáo. Từ khung nhìn Palette chỉ ra trong hình 14, kéo Label vào bộ biên tập thiết kế báo cáo.
 2. Đặt nhãn chữ là Use Case Diagrams và chọn một phông chữ và viền biên cho nhãn này.
 3. Thêm một dấu ngắt trang trước nhãn.
Hình 14. Thêm một phần
các tab ở bên trái, khung xem trước thiết kế ở bên phải
 1. Trong Data Explorer mở rộng Data Sets và chọn Package Diagrams.
 2. Nhấn chuột phải và chọn Copy. Nhấn Paste.
 3. Chọn Package Diagrams1, nhấn chuột phải và chọn Rename.
 4. Gõ nhập Use Case Diagrams, như Hình 15, và nhấn OK.
Figure 15. Input the new name
hộp thoại đầu vào đổi tên
 1. Trong Data Explorer, chọn Use Case Diagrams, nhấn chuột phải và chọn Edit.
 2. Nhấn Table Mapping.
 3. Xoá nội dung của trường XPath Expression .
 4. Nhấn Ctrl+Space trong trường XPath Expression để hiển thị một danh sách các hàm XPath tuỳ chỉnh.
 5. Nhấn đúp oclQuery. Việc này sẽ tạo ra một biểu thức XPath như trong Hình 16.
Hình 16. Biểu thức XPath
biểu thức oclQuery(inputXpath,inputOCLQuery)
 1. Trong hộp kết hợp UML Structure , chọn Instance Model.
 2. Mở rộng Model và chọn Diagram.
 3. Điểm sáng inputXPath trong trường XPath Expression, như Hình 17.
 4. Nhấn the > button.
Hình 17. Biên tập biểu thức XPath
khung nhìn cây ở bên trái, biểu thức ở bên phải
 1. Gõ nhập getDiagrams(//*) trong hộp thoại Select or edit the XPath expression, như Hình 18.
 2. Nhấn OK.
Hình 18. Biên tập biểu thức XPath
danh sách thả xuống
 1. Thay inputOCLQuery trong XPath Expression bằng “self.type = ’Usecase’”.
 2. Nhấn OK.
Hình 19. Tạo thành biểu thức
oclQuery(getDiagrams(//*),

Thêm các tên và hình sơ đồ

 1. Thêm một bảng để hiển thị các sơ đồ ca sử dụng. Từ khung nhìn Palette chỉ ra trong Hình 20, kéo Table vào bộ biên tập thiết kế báo cáo. Hộp thoại Insert Table mở ra.
Hình 20. Các tuỳ chọn Palette
các tab ở trên đỉnh, các tùy chọn trình đơn ở bên dưới
 1. Trong hộp thoại Table dialog, đặt Number of columns 1, Number of details 2, và chọn Use Case Diagrams trong hộp kết hợp Data Set, như Hình 21.
 2. Nhấn OK. Đặt khoảng cách lề trên của bảng là 12 point.
Hình 21. Xác định các tuỳ chọn bảng
Sử dụng các kích thước này cho hộp kiểm tra của các bảng mới
 1. Trong Data Explorer, mở rộng Use Case Diagrams.
 2. Kéo name vào hàng Detail Row đầu tiên trong bảng.
 3. Đặt kiểu phông chữ.
 4. Xoá nhãn name mà đã được tự động thêm vào Header Row, kết quả tạo thành một bảng giống như trong Hình 22.
Hình 22. Bảng đã sửa đổi
[tên] trong một dòng chi tiết
 1. Từ khung nhìn Palette, kéo Image vào Detail Row thứ hai trong bảng. Hộp thoại Edit Image Item xuất hiện.
 2. Chọn Dynamic image, như Hình 23 và nhấn Select Image Data.
 3. Chọn image và nhấn OK.
 4. Nhấn Insert.
 5. Căn giữa hình này.
Hình 23. Biên tập mục hình ảnh
Nhập vào biểu thức ảnh động
 1. Nhấn phiếu Preview trong bộ biên tập thiết kế báo cáo. Hình và tên sơ đồ từ mô hình cá thể Sample Business Model.emx hiển thị như Hình 24.
Hình 24. Báo cáo đã sửa đổi
Xem trước tab

Bài 4: Thêm dữ liệu bản mẫu vào thiết kế báo cáo

Bài này trình bày cách thêm dữ liệu bản mẫu vào tệp tin thiết kế báo cáo BIRT.

Thêm bộ dữ liệu ca sử dụng nghiệp vụ

 1. Trong Data Explorer, select Data Sets và nhấn New Data Set.
 2. Gõ nhập Business Use Cases trong trường Data Set Name, như Hình 25.
 3. Nhấn Next. Nhấn Next.
Hình 25. Tạo bộ dữ liệu mới
Tên tập dữ liệu, nguồn dữ liệu và Kiểu tập dữ liệu
 1. Trên trang Table Mapping , nhấn Ctrl+Space trong trường XPath Expression để hiển thị một danh sách các hàm XPath tuỳ biến. Nhấn đúp getElementsWithStereotype.
 2. Thay inputXPath bằng //*, và thay inputStereotypeList bằng Business Modeling::BusinessUseCase.
 3. Biểu thức này sẽ tìm ra tất cả các phần tử trong mô hình mà được dùng làm bản mẫu cho ca sử dụng nghiệp vụ. Đặt Result Typeuml.UseCase.
 4. Chọn Business Modeling::BusinessUseCase trong vùng Result Applied Stereotypes area, như Hình 26.
 5. Nhấn Next.
Hình 26. Bảng mappingALT:
hộp thoại có ba khung
 1. Trong cây UML Structure của trang Column Mapping, chọn thuộc tính name và nhấn nút >.
 2. Nhấn OK trong hộp thoại Column Mapping để thêm giá trị thuộc tính name vào bộ dữ liệu, như Hình 27.
Hình 27. Ánh xạ tên attributeALT:
hộp thoại có ba trường dữ liệu
 1. Trong cây UML Structure của trang Column Mapping, chọn thuộc tính bản mẫu Category và nhấn nút >.
 2. Thêm /@name vào cuối biểu thức, như Hình 28.
 3. Giá trị của Category (chủng loại) là một trực kiện trong bảng kê, và bạn muốn hiển thị tên chủng loại trong báo cáo này. Nhấn OK trong hộp thoại Column Mapping để thêm giá trị của thuộc tính bản mẫu category vào bộ dữ liệu.
Hình 28. Ánh xạ chủng loại stereotypeALT:
hộp thọai Column Mapping giống nhau
 1. Trong cây UML Structure của trang Column Mapping, chọn thuộc tính bản mẫu Possibilities và nhấn nút >.
 2. Nhấn OK trong hộp thoại Column Mapping để thêm giá trị của thuộc tính bản mẫu possibilities vào trong bộ dữ liệu, như Hình 29.
Hình 29. Ánh xạ possibilities Stereotype
hộp thọai Column Mapping
 1. Trong cây UML Structure của trang Column Mapping, chọn thuộc tính bản mẫu Special Requirements và nhấn nút >.
 2. Nhấn OK trong hộp thoại Column Mapping để thêm giá trị của thuộc tính bản mẫu special requirements vào bộ dữ liệu, như Hình 30.
 3. Nhấn Finish. Nhấn OK trong hộp thoại Edit Data Set.
Hình 30. Ánh xạ bản mẫu special requirements (các yêu cầu đặc biệt)
hộp thọai Column Mapping

Thêm bảng ca sử dụng nghiệp vụ

 1. Thêm một phần dành cho các ca sử dụng nghiệp vụ vào báo cáo. Từ khung nhìn Palette, kéo Label vào bộ biên tập thiết kế báo cáo, như Hình 31.
 2. Đặt nhãn chữ là Business Use Cases và chọn một phông chữ và viền biên cho nhãn.
 3. Thêm một dấu ngắt trang trước nhãn.
Hình 31. Thêm phần các ca sử dụng nghiệp vụ
các tab ở bên trái, khung nhìn thiết kế ở bên phải
 1. Trong Data Explorer, kéo Business Use Cases vào thiết kế báo cáo, như Hình 32. BIRT sẽ điền dữ liệu vào bảng với từng cột của bộ dữ liệu.
 2. Chọn một phông chữ và màu nền cho các tiêu đề cột.
 3. Thêm vào một lề 12 point tại đỉnh và đáy của bảng.
Hình 32. Khung nhìn Data Explorer
khung nhìn cây có thanh cuộn
 1. Nhấn phiếu Preview trong bộ biên tập thiết kế báo cáo. Các giá trị của thuộc tính bản mẫu của các ca sử dụng nghiệp vụ từ cá thể mô hình Sample Business Model.emx sẽ hiển thị, như Hình 33.
Hình 33. Xem trước báo cáo
tab xem trước được chọn

Bài 5: Thêm dữ liệu được nhóm vào thiết kế báo cáo

Bài này trình bày cách thêm một bộ dữ liệu chung vào tệp tin thiết kế báo cáo BIRT. Bộ dữ liệu chung sẽ được sử dụng để nhóm với nhau các ca sử dụng mà mỗi tác nhân tham gia vào.

Thêm bộ dữ liệu các tác nhân nghiệp vụ

 1. Trong Data Explorer, nhấn chuột phải Data Sets và chọn New Data Set.
 2. Gõ nhập Business Actors vào trường Data Set Name, như Hình 34.
 3. Nhấn Next. Nhấn Next.
Hình 34. Thêm bộ dữ liệu các tác nhân nghiệp vụ
hộp thoại dữ liệu mới có ba trường
 1. Trên trang Table Mapping , nhấn Ctrl+Space trong trường XPath Expression để hiển thị một danh sách các hàm XPath tuỳ biến. Nhấn đúp getElementsWithStereotype.
 2. Thay inputXPath bằng //*, và thay inputStereotypeList bằng Business Modeling::BusinessActor. Biểu thức này sẽ tìm ra tất cả các phần tử trong mô hình mà được dùng làm bản mẫu cho một tác nhân nghiệp vụ.
 3. Đặt Result Typeuml.Actor.
 4. Chọn Business Modeling::BusinessActor trong vùng Result Applied Stereotypes, như Hình 35.
 5. Nhấn Next.
Hình 35. Hộp thoại ánh xạ bảng
cửa sổ có các phần tử cụ thể
 1. Trong cây UML Structure của trang Column Mapping, chọn thuộc tính name và nhấn nút >.
 2. Nhấn OK trong hộp thoại Column Mapping để thêm giá trị thuộc tính name vào bộ dữ liệu, như Hình 36.
Hình 36. Ánh xạ thuộc tính name
hộp thoại Column Mapping
 1. Nhấn New Mapping here trong bảng Column Mapping.
 2. Gõ nhập uri trong trường Name của ánh xạ cột mới, gõ nhập getURI(.) trong trường XPath, và chọn String cho trường Type, như Hình 37.
 3. Nhấn Finish. Nhấn OK để đóng hộp thoại Edit Data Set.
Hình 37. Bảng Column Mapping
bảng có các ngăn có khả năng cuộn được

Ghi chú: Hàm tuỳ biến getURI() là một khoá thích hợp cho việc nối (join) các bộ dữ liệu. URI của một phần tử mô hình là duy nhất.

Thêm bộ dữ liệu của các quan hệ kết hợp

 1. TRong Data Explorer, nhấn chuột phải vào Data Sets và chọn New Data Set.
 2. Gõ nhập Business Use Case Associations trong trường Data Set Name, như Hình 38.
 3. Nhấn Next. Nhấn Next.
Hình 38. Tạo một bộ dữ liệu mới
hộp thọai có ba trường dữ liệu
 1. Trên trang Table Mapping, mở rộng uml trong cây UML Structure.
 2. Chọn Association và nhấn nút >.
 3. Gõ nhập //Association vào hộp thoại Select hoặc biên tập biểu thức Xpath.
 4. Chọn Automatically select the Type, như Hình 39.
 5. Nhấn OK. Nhấn Next.
Hình 39. Biên tập biểu thức XPath
nhập vào giá trị hau chọn từ giá trị được thả xuống

Để phục vụ báo cáo này, bạn chỉ cần quan tâm đến các quan hệ kết hợp giữa các tác nhân (Actors) và ca sử dụng (use case). Đối với mỗi quan hệ kết hợp, bạn cần URI của Actor tại một đầu mút (đây sẽ là khoá mà bạn sử dụng để nối với bộ dữ liệu Business Actors đã tạo ra trên đây) và tên của ca sử dụng tại đầu mút bên kia.

 1. Nhấn New Mapping here trong bảng Column Mapping.
 2. Gõ nhập actorURI vào trường Name của ánh xạ cột mới, gõ nhập getURI(oclQuery(endType, "self.oclIsKindOf(uml::Actor)")) vào trường XPath, và chọn String cho trường Type.
 3. Nhấn New Mapping here trong bảng Column Mapping.
 4. Gõ nhập usecaseName vào trường Name của ánh xạ cột mới, gõ nhập oclQuery(endType,"self.oclIsKindOf(uml::UseCase)")/@name vào trường XPath, và chọn String cho trường Type, như Hình 40.
 5. Nhấn Finish. Nhấn OK để đóng hộp thoại Edit Data Set.
Hình 40. Bảng Column Mapping
bảng có các ngăn có khả năng cuộn được

Thêm bộ dữ liệu chung cho các liên kết người làm

 1. Trong Data Explorer, nhấn chuột phải Data Sets và chọn New Joint Data Set.
 2. Nhập Business Actor Associations trong trường Data Set Name.
 3. Chọn Business Actors và chọn uri bên tay trái.
 4. Chọn Business Use Case Associations và chọn actorURI bên tay phải.
 5. Nhấn Left Outer Join, như Hình 41, vì bạn muốn báo cáo về các tác nhân, ngay cả khi nó không được kết hợp với ca sử dụng.
 6. Nhấn Finish. Nhấn OK.
Hình 41. Định nghĩa phép nối
các tác nhân ở bên trái, các kết hợp ca sử dụng ở bên phải

Thêm bảng các tác nhân nghiệp vụ

 1. Thêm một phần dành cho các tác nhân nghiệp vụ và các ca sử dụng mà họ có tham gia vào báo cáo. Từ khung nhìn Palette, kéo Label vào bộ biên tập thiết kế báo cáo, như Hình 42.
 2. Đặt nhãn chữ là Business Actors và chọn một phông chữ và viền biên cho nhãn này.
 3. Thêm một dấu ngắt trang trước nhãn.
Hình 42. Thêm một nhãn
các tab ở bên trái, trình biên tập thiết kế ở bên phải
 1. Từ khung nhìn Palette , kéo Table vào bộ biên tập thiết kế báo cáo.
 2. Đặt Number of columns 2 và chọn Business Actor Associations trong hộp kết hợp Data Set, như Hình 43.
 3. Nhấn OK.
Hình 43. Lập cấu hình bảng
Chỉ rõ kích thước bảng
 1. Thêm nhãn trong các tiêu đề cột cho Actor NameUse Case Participation.
 2. Đặt phông chữ và màu nền của tiêu đề.
 3. Đặt khoảng cách lề trên và lề dưới của bảng là 12 point.
 4. Chọn bảng, nhấn chuột phải vào Detail Row và chọn Insert Group, như Hình 44.
Hình 44. Chèn thêm một nhóm
lệnh của trình đơn
 1. Trong hộp thoại New Group, gõ nhập actorGroup vào trường Name, chọn Business Actors::uri” trong hộp kết hợp Group On , như Hình 45.
 2. Nhấn OK.
 3. Đặt phông chữ và màu nền của hàng tiêu đề nhóm.
Hình 45. Xác định các chi tiết của nhóm
đặt tên, hướng sắp xếp và các tùy chọn khác
 1. Xoá dữ liệu [Business Actos::uri] từ hàng Group Header Row.
 2. Trong Data Explorer, mở rộng Data Sets mở rộng Business Actor Associations.
 3. Kéo Business Actors::name vào hàng Group Header Row của bảng.
 4. Từ khung nhìn Palette , kéo Table vào Detail Row của cột xa nhất bên phải.
 5. Đặt Number of columns 1, như Hình 46.
 6. Nhấn OK.
Hình 46. Lập cấu hình bảng
Chỉ rõ kích thước bảng
 1. Trong Data Explorer, mở rộng Data Sets và mở rộng Business Actor Associations.
 2. Kéo Business Use Case Associations::usecaseName vào hàng Detail Row của bảng lồng bên trong, như Hình 47.
 3. Xoá các nội dung của hàng Header Row trong bảng lồng bên trong.
Hình 47. Bảng được lồng vào
Các cột tham gia của ca sử dụng và tên của tác nhân
 1. Nhấn phiếu Preview trong bộ biên tập thiết kế báo cáo. Tác nhân và ca sử dụng mà nó tham gia vào từ cá thể mô hình Sample Business Model.emx sẽ hiển thị, như Hình 48.
Hình 48. Báo cáo hiển thị tác nhân và ca sử dụng
tab xem trước đã chọn ở dưới đáy

Bài 6: Tạo báo cáo

Đến bây giờ, bạn đã xem trước đầu ra của báo cáo nghiệp vụ bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu từ mô hình nghiệp vụ mẫu trong nguồn dữ liệu. Bài này trình bày cách tạo ra báo cáo nghiệp vụ chứa dữ liệu từ một Mô hình kinh doanh ngành ăn uống trong vùng làm việc của bạn.

Tạo báo cáo

 1. Nhấn Window > Open Perspective > Modeling.
 2. Từ khung nhìn Project Explorer , nhấn OpenModel trên trình đơn bật lên UML Model Reporting with BIRT/Models/Catering Business Model.
 3. Từ khung nhìn Project Explorer , nhấn Generate Report trên trình đơn bật lên UML Model Reporting with BIRT/Models/Catering Business Model.
 4. Trong hộp thoại Reporting, chọn Business Report mà bạn đã tạo ra trong các bài học trước, như Hình 49.
 5. Gõ nhập C:\workspace\Catering Business Model Report.pdf trong trường Enter report output file location.
 6. Chọn Adobe Reader (PDF) trong trường Select report format.
 7. Nhấn Finish.
Hình 49. Hộp thoại Generate Report
báo cáo nghiệp vụ được điểm sáng

Xem đầu ra của báo cáo

Báo cáo sẽ mở ra tự động trong trình xem PDF. Chuyển qua các trang báo cáo để xem nội dung của nó.

Hình 50 cho thấy tiêu đề và tư liệu mô hình.

Hình 50. Báo cáo hiển thị
Bản ghi trong Adobe Reader

Hình 51 cho thấy các sơ đồ ca sử dụng.

Hình 51. Sơ đồ ca sử dụng.
Các sơ đồ biểu diễn các tác nhân và các ca sử dụng

Hình 52 cho thấy các ca sử dụng nghiệp vụ.

Hình 52. Các ca sử dụng nghiệp vụ
bảng có thông tin về ca sử dụng

Hình 53 cho thấy các tác nhân nghiệp vụ.

Hình 53. các tác nhân nghiệp vụ và các ca sử dụng của họ
Bảng có hai cột

Những điều bạn đã học

Bạn có thể lập ra báo cáo về các mô hình UML trong Bộ tạo mô hình phần mềm Rational và Bộ phát triển hệ thống Rational (V7.0.5 và bản mới hơn) bằng cách sử dụng các đặc tính mạnh mẽ của thiết kế báo cáo BIRT. Bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu UML cho BIRT, bạn có thể định nghĩa các bộ dữ liệu mà truy vấn các phần tử mô hình và các thuộc tính của chúng bằng cách sử dụng ngôn ngữ XPath, với các hàm tuỳ biến và hành vi do JET đóng góp vào.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách hiển thị tư liệu mô hình dưới dạng văn bản có định dạng, cũng như gồm cả các sơ đồ UML và dữ liệu mô hình theo bản mẫu và theo nhóm trong báo cáo BIRT của bạn.

Lời cảm ơn

Tác giả xin cảm ơn Michael Hanner đã đọc và nhận xét tài liệu này.


Tải về

Mô tảTênKích thước
Dự án mẫuUMLModelBIRT.zip15KB

Tài nguyên

Học tập

 • Xin xem bộ Rational software area on developerWorks để lấy các nguồn tài nguyên kỹ thuật và các thực hành hay nhất đối với các sản phẩm của Rational Software Delivery Platform.
 • Trang Rational Software Architect page trong developerWorks bao gồm tư liệu kỹ thuật, các bài viết về cách thực hiện, tải về, và các thông tin bổ ích khác.
 • UML Resource Page: Tìm các nguồn tài nguyên, hướng dẫn, thông tin và các đặc tả kỹ thuật về Ngôn ngữ mô hình hóa Thống nhất.
 • Đăng ký vào bản tin IBM developerWorks newsletter, nơi cập nhật hằng tuần những thứ hay nhất của developerWorks: tài liệu hướng dẫn, các bài báo, tải về, các hoạt động cộng đồng, phát tin trên mạng và các sự kiện.
 • Đăng ký vào bản tin developerWorks Rational zone newsletter. Theo sát nội dung của developerWorks Rational. Cứ hai tuần một lần, bạn sẽ nhận được cập nhật về các nguồn tài nguyên kỹ thuật mới nhất và thực hành hay nhất đối với bộ Rational Software Delivery Platform.
 • Duyệt qua technology bookstore để tìm sách về chủ đề này và các chủ đề kỹ thuật khác.
 • Để tìm hiểu rộng hơn về cách lập báo cáo mô hình UML bằng Bộ tạo mô hình phần mềm Rational và Bộ phát triển hệ thống Rational, hãy đọc Publishing and generating reports on UML models trong phần trợ giúp sản phẩm. Tài liệu bao gồm Field Guide to BIRT

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=384866
ArticleTitle=Báo cáo mô hình UML bằng BIRT trong bộ tạo mô hình phần mềm Rational
publish-date=05202009