Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3: Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix

Dịch vụ Web dữ liệu của IBM® Data Studio cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi các kịch bản lệnh SQL hay các thủ tục lưu đối với nguồn dữ liệu từ DB2® cho Linux®, UNIX® và Windows®, DB2 cho z/OS®, DB2 cho iSeries®, hay Informix® thành những Dịch vụ Web. Một trong số các máy chủ Web được hỗ trợ là máy chủ ứng dụng WebSphere phiên bản cộng đồng V1.1.0.2 - WebSphere Application Server Community Edition (WebSphere ASCE), một máy chủ Web miễn phí của IBM. Khi sử dụng cá thể máy chủ Web cục bộ WebSphere ASCE và nguồn dữ liệu hỗ trợ các dịch vụ Web dữ liệu thì dịch vụ Web dữ liệu hỗ trợ cài đặt tự động trình điều khiển JDBC, hỗ trợ đăng ký tự động pool cơ sở dữ liệu cũng như tự động triển khai. Tuy nhiên, có những trường hợp mà bạn có thể không muốn sử dụng các đặc tính tự động này. Ví dụ, nếu máy chủ Web WebSphere ASCE là máy chủ từ xa, đầu tiên bạn cần cài đặt bằng tay các trình điều khiển JDBC cần thiết tại máy chủ Web. Hoặc có thể bạn muốn sử dụng pool cơ sở dữ liệu của riêng mình. Hướng dẫn này dẫn dắt bạn qua các bước làm việc với dịch vụ Web dữ liệu của Data Studio IBM và họ cơ sở dữ liệu DB2 IBM và Informix với WebSphere ASCE.

Michael L. Pauser, Nhà phát triển Web, IBM

Michael là lãnh đạo kỹ thuật bộ phận giao diện người dùng (UI) dịch vụ Web dữ liệu của Data Studio. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển UI cho cả hai lĩnh vực: ứng dụng phía khách và ứng dụng trên nền WebPatsy Yu, Kỹ sư phần mềm, IBM

Pasty là nhân viên phát triển của Data Studio. Cô có nhiều kinh nghiệm về dịch vụ Web20 05 2009

Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này là một phần của loạt bài hướng dẫn Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio

Mục tiêu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách :

 • Thêm một cá thể máy chủ Web WebSphere ASCE.
 • Khởi chạy bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE.
 • Cài đặt bằng tay các trình điều khiển JDBC cho DB2 và Informix trên máy chủ Web WebSphere ASCE.
 • Tạo pool cơ sở dữ liệu tuỳ định WebSphere ASCE để sử dụng với dịch vụ Web dữ liệu.
 • Triển khai các dịch vụ Web dữ liệu khi sử dụng pool cơ sở dữ liệu WebSphere ASCE.

Một số yêu cầu

Hướng dẫn này được viết cho các lập trình viên cơ sở dữ liệu đã quen với dịch vụ Web dữ liệu của IBM và WebSphere ASCE. Nếu bạn chưa quen với các chủ đề này, có thể xem Phần 1 của loạt bài hướng dẫn này. Để thực hiện được hướng dẫn này, bạn phải cài đặt các sản phẩm sau :

 • Cơ sở dữ liệu DB2 IBM cho các hệ điều hành Linux, UNIX, Windows V9.5. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ cơ sở dữ liệu DB2 nào hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Ngoài ra, bạn phải cài đặt cơ sở dữ liệu SAMPLE của DB2. Nếu bạn không có cơ sở dữ liệu SAMPLE, xin tham khảo Trung tâm thông tin DB2 để có chỉ dẫn cài đặt cơ sở dữ liệu SAMPLE.
 • IBM Data Studio V1.1. Khi cài đặt, bạn phải đảm bảo rằng đã đánh dấu chọn cài đặt các thành phần phát triển Dịch vụ Web dữ liệu.
 • IBM WebSphere Application Server Community Edition V1.1.0.2 - máy chủ ứng dụng WebSphere phiên bản cộng đồng V1.1.0.2 của IBM. Đây là máy chủ Web miễn phí của hãng IBM. Một ảnh cài đặt WebSphere ASCE có thể được đóng gói kèm với Data Studio của IBM. Nếu không có, bạn mở trang tải phiên bản WebSphere Application Server Community Edition, và theo đường liên kết tới các phiên bản trước đây để có thêm thông tin, hay tải xuống ảnh cài đặt WebSphere ASCE V1.1.0.2.
 • Một dự án phát triển dữ liệu với dịch vụ Web dữ liệu. Hướng dẫn này sử dụng dự án phát triển dữ liệu tại Phần 1 của loạt hướng dẫn này.

Tổng quan

Như đã bàn luận tại Phần 1 của loạt bài hướng dẫn này, rất dễ dàng chuyển đổi các kịch bản lệnh SQL và thủ tục lưu thành một dịch vụ Web. Vì dịch vụ Web dữ liệu hỗ trợ nhiều máy chủ Web và nhiều cơ sở dữ liệu, nên mỗi cái có sắc thái riêng của mình. Hướng dẫn này tập trung vào việc sử dụng WebSphere ASCE và trình diễn cho bạn biết làm thế nào để:

 • Thêm một cá thể máy chủ Web WebSphere ASCE.
 • Khởi chạy bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE.
 • Cài đặt bằng tay các trình điều khiển JDBC cho DB2 và Informix trên máy chủ Web WebSphere ASCE.
 • Tạo pool cơ sở dữ liệu tuỳ định WebSphere ASCE để sử dụng với dịch vụ Web dữ liệu.
 • Triển khai các dịch vụ Web dữ liệu, sử dụng pool cơ sở dữ liệu WebSphere ASCE.

Thêm cá thể máy chủ Web WebSphere Application Server Community

Một cá thể máy chủ Web đơn giản là một định nghĩa cho một máy chủ Web hiện tại. Để thêm một cá thể máy chủ Web vào không gian làm việc của mình, bạn theo các bước sau:

 1. Từ trình đơn IBM Data Studio, chọn Window > Show View > Other... > Server, và chọn nút Servers.
  Hình 1. Cây thư mục
  Cây thư mục
 2. Nhấn OK. Phiếu Servers xuất hiện trong không gian làm việc của bạn.
  Hình 2. Phiếu các máy chủ.
  Phiếu các máy chủ
 3. Trên phiếu các máy chủ, nhấn chuột phải trong vùng trắng và chọn New > Server. Thủ thuật máy chủ mới xuất hiện.
 4. Trên trang Define a New Server, chọn máy chủ Web hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu mà bạn muốn. Trong ví dụ này, chọn WebSphere Application Server Community Edition v1.1.
  Hình 3. Định nghĩa máy chủ mới
  Định nghĩa máy chủ mới
 5. Nhấn Next.
 6. Tại trang Runtime, bạn chỉ rõ thư mục nơi máy chủ Web hiện tại được cài đặt. Trong ví dụ này, máy chủ Web WebSphere ASCE V1.1 được cài đặt tại thư mục C:\wasce\.
  Hình 4. Trang Runtime của máy chủ WebSphere ASCE v1.1 mới
  New WebSphere Community Edition Server V1.1 Runtime
 7. Nhấn Next.
 8. Trang Server liệt kê các cổng khác nhau và ID/Mật khẩu của quản trị mạng. Đối với ví dụ này, bạn chấp nhận mặc định.
  Hình 5. Máy chủ WebSphere ASCE V1.1 mới
  New WebSphere Community Edition Server V1.1 Server
 9. Nhấn Next.
 10. Tại trang Add and Remove Projects, nhấn Next.
 11. Cuối cùng, tại trang Select Tasks, nhấn Finish để tạo cá thể máy chủ Web. Phiếu Servers bây giờ liệt kê cá thể máy chủ Web của bạn.
  Hình 6. Cá thể máy chủ WebSphere ASCE V1.1 mới
  Cá thể máy chủ WebSphere ASCE V1.1 mới
 12. Kiểm tra cá thể máy chủ Web của bạn xem đã hợp lệ chưa bằng cách khởi động nó. Để làm điều này bạn chọn cá thể máy chủ Web, nhấn chuột phải và chọn Start. Cá thể máy chủ Web khởi động và phải hiển thị trạng thái là Started (đã bắt đầu).
  Hình 7. Cá thể máy chủ WebSphere ASCE V1.1 đã khởi động
  Cá thể máy chủ WebSphere ASCE V1.1 đã khởi động

Khởi chạy bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE

Tại nhiều phần của hướng dẫn này sẽ sử dụng bàn điều khiển quản trị máy chủ Web WebSphere ASCE. Để khởi chạy bàn điều khiển quản trị, bạn theo các bước sau :

 1. Từ cửa sổ Servers view, nhấn chuột phải tại cá thể máy chủ Web WebSphere ASCE và chọnLaunch Community Edition Console. Trang đăng nhập của cá thể máy chủ Web WebSphere ASCE xuất hiện.
  Hình 8. Trang đăng nhập bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE
  Trang đăng nhập bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE
 2. Nhập tên người sử dụng (mặc định là system) và mật khẩu (mặc định là manager) để vào cá thể máy chủ Web của bạn và nhấn Login. Màn hình chính của bàn điều khiển quản trị xuất hiện.
  Hình 9. Màn hình chính của bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE
  Màn hình chính của bàn điều khiển quản trị WebSphere ASCE

Cài đặt các trình điều khiển JDBC của DB2

WebSphere ASCE V1.1.0.2 không bao gồm phiên bản mới nhất của các trình điều khiển JDBC cho DB2 hay Informix, cũng không có mọi tệp cấp phép sử dụng .jar cần thiết để sử dụng JDBC đối với máy chủ Web WebSphere ASCE. Nếu bạn dùng i5/OS, có thể bạn chọn dùng IBM Toolbox cho các trình điều khiển Java. Mục sau đây trình bày chi tiết về cài đặt các trình điều khiển JDBC cho DB2 đó.

Khi truy nhập cơ sở dữ liệu DB2, cùng tệp tin db2jcc.jar có thể được sử dụng để truy nhập nhiều phiên bản của DB2 trên nhiều nền hệ điều hành. Ví dụ, cùng tệp db2jcc.jar này có thể được dùng để truy nhập DB2 cho Linux, UNIX, và Windows, DB2 cho z /OS, DB2 cho i5/OS và Informix V11 hay các phiên bản mới hơn. Tuy nhiên, mỗi nền DB2 đòi hỏi phải cài đặt tệp tin cấp phép bổ sung. Đối với cơ sở dữ liệu DB2 cho hệ điều hành Linux, UNIX và Windows, tệp cấp phép là db2jcc_license_cu.jar. Đối với cơ sở dữ liệu DB2 cho z/OS và DB2 cho i5/OS, tệp cấp phép là db2jcc_license_cisuz.jar. Trong khi bạn chỉ cần cài đặt một cá thể của mỗi tệp tin này lên máy chủ Web WebSphere ASCE, chúng tôi khuyến cáo bạn nên cài đặt các cá thể khác nhau cho mỗi phiên bản DB2, như mô tả tại các mục sau.

Nếu bạn muốn sử dụng các trình điều khiển JDBC được cung cấp cùng với Data Studio để truy nhập cơ sở dữ liệu DB2 cho hệ điều hành Linux, UNIX và Windows, DB2 cho z/OS, DB2 cho i5/OS, hoặc Informix V11 hay các phiên bản mới hơn, có thể tìm thấy các trình điều khiển đó theo đường dẫn thư mục: {thư mục cài đặt Data Studio}/plugins/com.ibm.datatools.db2_n.n.n.vyyyymmddHHMM/driver/directory trong đó "n" là một số và " yyyymmddHHMM" là thời ấn. Đối với hệ điều hành Windows, mặc định là C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\. Đối với hệ điều hành Linux, mặc định là /opt/IBM/SDP70Shared/. Ví dụ, trên hệ điều hành Windows, đường dẫn đầy đủ tới tệp db2jcc.jar là C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\com.ibm.datatools. db2_1.0.100.v200709182330\driver\db2jcc.jar.

Đối với những người sử dụng hệ điều hành i5/OS, nếu bạn muốn sử dụng IBM Toolbox cho các trình điều khiển Java được cung cấp cùng với Data Studio, bạn có thể tìm thấy tệp jt400.jar tại đường dẫn thư mục {thư mục cài đặt Data Studio}/plugins/ com.ibm.datatools.db2.iseries_n.n.n.vyyyymmddHHMM/driver/, trong đó "n" là một số và "yyyymmddHHMM" là thời ấn. Đối với hệ điều hành Windows, mặc định là C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\. Đối với hệ điều hành Linux, mặc định {Data Studio shared install directory} là /opt/IBM/SDP70Shared/. Ví dụ, tại hệ điều hành Windows, đường dẫn đầy đủ tới tệp tin jt400.jar là C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\ com.ibm.datatools.db2.iseries_2.1.100.v200709182330\driver\jt400.jar.

Đối với người sử dụng Informix V10 hoặc các phiên bản trước đó, nếu bạn muốn sử dụng các trình điều khiển JDBC được cung cấp với Data Studio, bạn có thể tìm thấy tệp ifxjdbc.jar tại thư mục {thư mục cài đặt Data Studio}/plugins/ com.ibm.datatools.informix.driver_n.n.n.vyyyymmddHHMM/driver/, trong đó "n" là một số và "yyyymmddHHMM" là thời ấn. Đối với hệ điều hành Windows, mặc định là C:\Program Files\IBM\ SDP70Shared\. Đối với hệ điều hành Linux, mặc định là /opt/IBM/SDP70Shared/. Ví dụ , tại hệ điều hành Windows, đường dẫn đầy đủ tới tệp tin ifxjdbc.jar là C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\ com.ibm.datatools.informix.driver_1.0.0.v200709182330\ifxjdbc.jar.

Cài đặt tệp db2jcc.jar

Để cài đặt tệp db2jcc.jar được sử dụng bởi DB2 cho Linux, UNIX và Windows, DB2 cho z/OS, DB2 cho i5/OS và Informix V11 và các phiên bản mới hơn lên máy chủ Web WebSphere ASCE, bạn theo các bước sau :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên bên trái của trang chính, chọn mục con Common Libs ở dưới mục Services. Tại cửa sổ Repository Viewer sẽ xuất hiện giao diện của thủ thuật thêm tệp thư viện vào kho chứa (Add Archive to Repository).
 2. Tại trường File, bạn nhập đường dẫn đầy đủ hay sử dụng nút Browse... để chọn tệp db2jcc.jar mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, C:\ progrbeC\IBM\SDP70Shared\plugins\ com.ibm.datatools.db2_1. 0.100. v200709182330\driver\db2jcc.jar.
 3. Tại trường Group, bạn nhập com.ibm.db2.
 4. Tại trường Artifact, nhập db2jcc.
 5. Tại trường Version, bạn nhập số phiên bản. Ví dụ, bạn có thể nhập "9.5" cho phiên bản V9.5.
 6. Tại trường Type, bạn nhập jar.
  Hình 10. Tệp db2jcc.jar của DB2 cho Linux, UNIX và Windows V9. 5
  DB2 for Linux, UNIX, and Windows V9.5 db2jcc.jar
 7. . NhấnInstall. Tệp tin được chọn được cài đặt vào kho thư viện chung của máy chủ Web WebSphere ASCE.

Cài đặt tệp db2jcc_license_cu.jar

Để cài đặt tệp db2jcc_license_cu.jar được sử dụng bởi DB2 cho Linux, UNIX và Windows và Informix V11 hoặc các phiên bản mới hơn lên máy chủ Web WebSphere ASCE, bạn theo các bước sau :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên bên trái của trang chính, chọn mục con Common Libs ở dưới mục Services. Tại cửa sổ Repository Viewer sẽ xuất hiện giao diện của thủ thuật thêm tệp thư viện vào kho chứa (Add Archive to Repository).
 2. Tại trường File, bạn nhập đường dẫn đầy đủ hay sử dụng nút Browse... để chọn tệp db2jcc_license_cu.jar mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\com.ibm.datatools.db2_1.0.100.v200709182330\driver\db2jcc_license_cu.jar.
 3. Tại trường Group, bạn nhập com.ibm.db2.
 4. Tại trường Artifact, nhập db2jcc_license_cu.
 5. Tại trường Version, bạn nhập phiên bản của hệ điều hành. Ví dụ, bạn có thể nhập "9.5" cho phiên bản V9.5.
 6. Tại trường Type, bạn nhập jar.
  Hình 11. Tệp db2jcc_license_cu.jar của DB2 cho Linux, UNIX và Windows V9. 5
  DB2 for Linux, UNIX, and Windows V9.5 db2jcc_license_cu.jar
 7. Nhấn Install. Tệp tin được chọn được cài đặt tại thư viện chung của máy chủ Web WebSphere ASCE

Cài đặt tệp db2jcc_license_cisuz.jar

Để đăng ký tệp db2jcc_license_cisuz.jar được sử dụng bởi DB2 cho z/OS và DB2 cho i5/OS tại máy chủ Web WebSphere ASCE, bạn theo các bước sau :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên bên trái của trang chính, chọn mục con Common Libs. ở dưới mục Services. Tại cửa sổ Repository Viewer sẽ xuất hiện giao diện của thủ thuật thêm tệp thư viện vào kho chứa (Add Archive to Repository).
 2. Tại trường File, bạn nhập đường dẫn đầy đủ hay sử dụng nút Browse...để chọn tệp db2jcc_license_cu.jar mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\com.ibm.datatools.db2_1.0.100.v200709182330\driver\db2jcc_license_cisuz.jar.
 3. Tại trường Group, bạn nhập com.ibm.db2.
 4. Tại trường Artifact, bạn nhập db2jcc_license_cisuz.
 5. Tại trường Version, bạn nhập phiên bản của hệ điều hành. Ví dụ, bạn có thể nhập "9.5" cho phiên bản V9.5. hoặc "5" cho i5/OS
 6. Tại trường Type, bạn nhậpjar.
  Hình 12. Tệp db2jcc_license_cisuz.jar của DB2 cho z/OS V9.1
  Tệp db2jcc_license_cisuz.jar của DB2 cho z/OS V9.1
 7. Nhấn Install. Tệp tin được chọn được cài đặt tại kho chứa thư viện chung của máy chủ Web WebSphere ASCE.

ICài đặt tệp jt400.jar

Để cài đặt tệp Java jt400.jar của IBM Toolbox được sử dụng bởi DB2 cho i5/OS tại máy chủ Web WebSphere ASCE, bạn theo các bước sau :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên bên trái của trang chính, chọn mục con Common Libs ở dưới mục Services. Tại cửa sổ Repository Viewer sẽ xuất hiện giao diện của thủ thuật thêm tệp thư viện vào kho chứa (Add Archive to Repository).
 2. Tại trường File, bạn nhập đường dẫn đầy đủ hay sử dụng nút Browse... để chọn tệp jt400.jar mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\com.ibm.datatools.db2.iseries_2.1.100.v200709182330\driver\jt400.jar.
 3. Tại trường Group, bạn nhập com.ibm.as400.access.jt400.
 4. Tại trường Artifact, nhập jt400.
 5. Tại trường Version, bạn nhập 5.
 6. Tại trường Type, bạn nhập jar.
  Hình 13. Tệp jt400.jar của DB2 cho i5/OS
  Tệp jt400.jar của DB2 cho i5/OS
 7. NhấnInstall. Tệp tin được chọn được cài đặt tại kho chứa thư viện máy chủ Web WebSphere ASCE.

Cài đặt tệp ifxjdbc.jar

Để cài đặt tệp ifxjdbc.jar được sử dụng bởi Informix V10 hoặc các phiên bản sớm hơn lên máy chủ Web WebSphere ASCE, bạn theo các bước sau :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên trái của trang chính, chọn mục con Common Libs ở dưới mục Services. Tại cửa sổ Repository Viewer sẽ xuất hiện giao diện của thủ thuật thêm tệp thư viện vào kho chứa (Add Archive to Repository).
 2. Tại trường File, bạn nhập đường dẫn đầy đủ hay sử dụng nút Browse... để chọn tệp ifxjdbc.jar mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, C:\Program Files\IBM\SDP70Shared\plugins\com.ibm.datatools.informix.driver_1.0.0.v200709182330\ifxjdbc.jar.
 3. Tại trường Group, bạn nhập com.informix.jdbc.
 4. Tại trường Artifact, bạn nhập ifxjdbc.
 5. Tại trường Version, bạn nhập 10.
 6. Tại trường Type, bạn nhập jar.
  Tệp ifxjdbc.jar cho Informix V10
  Tệp ifxjdbc.jar cho Informix V10
 7. NhấnInstall. Tệp tin được chọn được cài đặt tại kho chứa thư viện chung của máy chủ Web WebSphere ASCE.

Tạo pool cơ sở dữ liệu tuỳ định của WebSphere ASCE.

Bạn theo các bước sau để tạo pool cơ sở dữ liệu tuỳ định của WebSphere ASCE :

 1. Từ bàn điều khiển ở bên trái của trang chính, chọn Database Pools ở dưới mục Services. Một danh sách pool cơ sở dữ liệu đã được định nghĩa hiện ra..
 2. Nhấn Using the Geronimo database pool wizard. Xuất hiện màn hình “Database Pools: Create Database Pool wizard, step 1: Select Name and Database”
 3. Tại trường Name of Database Pool, bạn nhập tên của pool cơ sở dữ liệu. Khi triển khai dịch vụ Web dữ liệu, tên này được xác lập như giá trị của tham số artifact.dataSourceArtifactId. Trong ví dụ này, tên của pool cơ sở dữ liệu là SAMPLE.
  Hình 15. Tên của Database Pool
  Tên của Database Pool
 4. Tại trường Database Type, bạn chọn DB2 hoặcInformix. Trong ví dụ này, ta chọn DB2.
  Hình 16. Loại Cơ sở dữ liệu
  Loại Cơ sở dữ liệu
 5. Nhấn Next. Xuất hiện màn hình “Step 2: Select Driver, JAR, Parameters”
 6. Tại trường JDBC Driver Class:
  • Đối với DB2 cho hệ điều hành Linux, UNIX và Windows, DB2 cho z/OS, DB2 cho i5/OS, hay Informix phiên bản V11 và các phiên bản mới hơn, hãy nhập com.ibm.db2.jcc.DB2Driver.
  • Đối với cơ sở dữ liệu DB2 cho i5/OS sử dụng IBM Toolbox cho Java, hãy nhập com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver.
  • Đối với Informix V10 hay các phiên bản trước đó, hãy nhập com.informix.jdbc.IfxDriver.
  Trong ví dụ này, bạn nhập com.ibm.db2.jcc. DB2Driver.
  Hình 17. Lớp trình điều khiển JDBC
  Lớp trình điều khiển JDBC
 7. Tại trường Driver JAR, hãy chọn các tệp “.jar” là trình điều khiển JDBC mà bạn đã cài đặt tại bước trước đây. Trong ví dụ này, vì bạn muốn kết nối tới cơ sở dữ liệu DB2 cho Linux, UNIX và Windows V9.5, hãy nhập cả hai tệp com.ibm.db2/db2jcc/9.5/jar và com.ibm.db2/db2jcc_license_cu/9.5/jar.
  Hình 18. Trình điều khiển JAR
  Trình điều khiển JAR
 8. Tại trường DB User Name, bạn nhập ID người sử dụng để kết nối tới cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ này, bạn nhập db2admin.
  Hình 19. Tên người sử dụng DB
  Tên người sử dụng DB
 9. Tại trường DB Password, bạn nhập mật khẩu của người sử dụng có ID nói trên để kết nối tới cơ sở dữ liệu.
  Hình 20. Mật khẩu của DB
  Mật khẩu của DB
 10. Tại trường Port, bạn nhập cổng được sử dụng để kết nối tới cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ này, bạn nhập cổng 50000.
  Hình 21. Cổng
  Cổng
 11. Tại trường Database, bạn nhập tên của cơ sở dữ liệu để kết nối. Trong ví dụ này, tên của cơ sở dữ liệu là SAMPLE.
  Hình 22. Cơ sở dữ liệu
  Cơ sở dữ liệu
 12. Trong trường Host, nhập tên hay địa chỉ TCP/ IP của máy chủ cơ sở dữ liệu để kết nối. Trong ví dụ này, localhost được sử dụng.
  Hình 23. Host
  Host
 13. NhấnNext. Xuất hiện màn hình “Step 3 : Final Pool Configuration”
 14. Bạn kiểm tra xem trường JDBC Connect URL đã có URL đúng chưa. Hãy so sánh URL ở đây với URL được hiển thị tại cửa sổ “connection Properties” của Data Studio. Trong ví dụ này, URL cho kết nối JDBC là jdbc:db2:// localhost:50000/SAMPLE.
  Hình 24. URL kết nối JDBC
  URL kết nối JDBC
 15. Các tham số còn lại của pool cơ sở dữ liệu có thể để trống vì các giá trị ngầm định sẽ được sử dụng nếu không có giá trị nào được chỉ rõ. Tuy nhiên, bạn có thể chọn nhập các giá trị của riêng mình. Trong ví dụ này, các giá trị còn lại được để trống và các ngầm định sẽ được sử dụng.
  Hình 25. Các tham số pool kết nối
  Các tham số pool kết nối
 16. Nhấn Test Connection để kiểm tra thử xem WebSphere ASCE có thể kết nối tới cơ sở dữ liệu đã chỉ định bằng các thông tin mà bạn đã nhập hay không. Nếu phép thử thất bại, bạn hãy sửa lỗi và kiểm tra lại.
 17. Nhấn Deploy. Pool cơ sở dữ liệu được tạo ra và bây giờ sẵn sàng cho dịch vụ Web dữ liệu sử dụng.

Triển khai các dịch vụ Web dữ liệu, sử dụng pool cơ sở dữ liệu WebSphere ASCE.

Mỗi khi đề tài triển khai dịch vụ Web dữ liệu tại máy chủ Web WebSphere ASCE được bàn luận tới điểm này, thì đều sử dụng mặc định Register database connection with Web server (đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu với máy chủ Web). Điều này có nghĩa là dịch vụ Web dữ liệu cần phải tự động đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu mà bạn đã chọn tới máy chủ Web. Tuy nhiên, vì bạn muốn sử dụng pool cơ sở dữ liệu tuỳ định mà bạn đã định nghĩa trong mục trước, nên bạn phải cung cấp một số thông tin bổ sung khi Xây dựng và Triển khai.... Build and Deploy....

 • Bỏ đánh dấu hộp chọn Register database connection with Web server Thao tác này sẽ cho hiển thị trong mục Parameters, một loạt tham số bổ sung cho pool cơ sở dữ liệu.
  Hình 26. Đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu với máy chủ Web
  Đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu với máy chủ Web
 • Tại mục Parameters, hãy thay đổi giá trị tham số của artifact.dataSourceArtifactId thành tên của pool cơ sở dữ liệu của bạn. Trong ví dụ này, tên của pool cơ sở dữ liệu là SAMPLE.
  Hình 27. artifact.dataSourceArtifactId
  artifact.dataSourceArtifactId

Một khi đã được triển khai, dịch vụ Web dữ liệu được cấu hình để sử dụng pool cơ sở dữ liệu tuỳ định mà bạn tạo ra tại các mục trước đây.


Kết luận

Sử dụng dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, bạn có sự linh hoạt để cho dịch vụ Web dữ liệu tự động đăng ký pool cơ sở dữ liệu cho dịch vụ Web hay cho phép bạn định nghĩa pool cơ sở dữ liệu của riêng mình để sử dụng với dịch vụ Web.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383314
ArticleTitle=Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3: Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix
publish-date=05202009