Kontaktinformasjon

Telefon
+47-6699-8000

Fax
+47-6699-8001

E-post

Postadresse:
Rosenholmveien 25, Kolbotn

Besøksadresse:
Rosenholmveien 25, Kolbotn

E-post IBM
Ved generelle henvendelser.

Support

E-post
Ved generelle henvendelser.

For tekniske spørsmål ber vi deg bruke seksjonen "Katalog for teknisk support"

Kundesupport
Kundestøtte

Katalog for teknisk support
Telefonnumre for teknisk support ordnet etter produkt

IBM Business Partner-support
Generelle henvendelser og BP-support