Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες

Προσφορές

Support Self Service

Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ A.E. Λ. Κηφισίας 284
152 32 Χαλάνδρι
ΑΦΜ: 094282035
ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΜΑΕ: 20212/01AT/B/89/316/95
Α.Μ.Π.: 00276

Τηλ. Κέντρο: 210 6881111
Τηλ. Toll-free: 800 11 68220
Fax: 210 6801300
e-mail: direct@gr.ibm.com

E-mail

E-Mail IBM
Γενικά σχόλια και ερωτήσεις για την ΙΒΜ.

Υποστήριξη

Ευρετήριο τεχνικής υποστήριξης
Τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης ανά προϊόν.

IBM Business Partner support
Υποστήριξη μέσω Εμπορικών Συνεργατών

Υποστήριξη διαχείρισης
Συμβάσεις, κατάσταση παραγγελιών, παράδοση, εγκατεστημένα προϊόντα, τιμολόγια και πληρωμές.

IBM Worldwide

Ευρετήριο υπαλλήλων ανά χώρα για τεχνική υποστήριξη, πωλήσεις ή άλλη βοήθεια.

Εισάγετε το όνομα του Εργαζόμενου στην ΙΒΜ για να βρείτε τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου του/της

Περισσότερες Πληροφορίες

Σχετικά links