Контакт

Общи контакти

IBM Рецепция:
тел: + 359 2 973 31 71
факс: + 359 2 973 31 63
тел: + 359 2 973 31 71
факс: + 359 2 973 31 63

Пощенски адрес:
IBM България
бул. "Драган Цанков" 36
София 1057
България

Сервизна поддръжка:
Адрес: IBM България
бул. "Драган Цанков" 36
Офис 805
Телефон: + 359 2 973 46 18Телефон: + 359 2 973 46 18

София 1057
България

Административна помощ
Договори, cтатус на поръчка, доставка, инсталирана база, фактури и плащания.
тел: +359 2 4009100тел: +359 2 4009100

Пощенски адрес:
IBM България
бул. "Драган Цанков" 36
София 1057
България

Поддръжка

Техническа поддръжка - директория

IBM Business Partner support (EN)
General BP support and inquiries

IBM Worldwide

Полезно

IBM директории

Свързани връзки