IBM Cloud computing

Bygg det. Bygg din private eller hybride nettsky med IBMs nettskyteknologi.

se videoen

IBM tilbyr en integrert familie med nettskyteknologier for rask oppbygging og skalering av private og hybride nettskyer. Løsningene omfatter systemer med integrert ekspertise, løsninger som er tilpasset mellomstore bedrifter (US) og nye analyseapplikasjoner som kan generere dypere innsikt.

  • hakeikon

    Den samme utprøvde teknologien som IBM bruker i sine nettskyer

  • hakeikon

    IBMs avanserte sikkerhet og åpne standarder

  • hakeikon

    Full kontroll over tilgang, tilgjengelighet og gjenoppretting

System med integrert
ekspertise

Nettskyplattform-
teknologier

Nettskyinfrastruktur-
teknologier

Hybridnettsky-
teknologier

Infrastruktur- og plattformteknologier for private/hybride nettskyer

Vis alle