Wielkie zbiory danych i analizy

Kontakt z IBM

Zmień dane i analizy w czynnik przewagi konkurencyjnej

Trzy rzeczy, których musisz dopilnować...
Aby zmienić swoją firmę na lepsze, korzystając z potencjału analiz i wielkich zbiorów danych:

 

1. Rozwijaj kulturę powszechnego stosowania analiz. Stwórz wszystkim pracownikom warunki do podejmowania decyzji na podstawie danych, tak aby nie musieli polegać tylko na intuicji i doświadczeniach z przeszłości.

 

2. Działaj proaktywnie na rzecz ochrony prywatności, bezpieczeństwa i nadzoru. Zadbaj o bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne analizowanych danych oraz o ich poprawność.

 

3. Zainwestuj w platformę do analiz i pracy z wielkimi zbiorami danych, która będzie dobrze radzić sobie ze wszelkimi typami informacji i analiz, niezależnie od formatu i obszaru zastosowań.


Zdobywanie, rozwój relacji i utrzymywanie klientów

80% dyrektorów generalnych uważa, że ich firmy oferują swoim klientom wysoką jakość interakcji i obsługi, ale zaledwie 8% ich klientów zgadza się z tym stwierdzeniem.

Kim są Twoi najlepsi klienci i co zrobić, by byli zadowoleni?
Gdzie można znaleźć więcej podobnych klientów?

W wielkich zbiorach danych kryje się wiedza o tym, kim są Twoi klienci i jakie motywacje stoją za ich decyzjami. Analiza wielkich zbiorów danych może pomóc w doskonaleniu interakcji z klientami, generowaniu dla nich dodatkowej wartości i budowaniu trwałych relacji.


Optymalizacja działalności operacyjnej, zwalczanie oszustw i powstrzymywanie zagrożeń

Do roku 2020 dane generowane maszynowo będą stanowić 42% wszystkich danych, w porównaniu z 11% w roku 2005.

Transformacja procesów finansowych i zarządczych

88% dyrektorów finansowych deklaruje, że ich firmy kierują się sugestiami działu finansowego przy wyborze kluczowych wskaźników wydajności.

Zarządzanie ryzykiem

Strategiczne czynniki ryzyka są przyczyną 68% istotnych spadków kapitalizacji spółek.

Tworzenie nowych modeli biznesowych

Organizacje osiągające ponadprzeciętne wyniki śmielej wdrażają innowacje i chętniej nawiązują innowacyjne formy współpracy z partnerami.

Wartościowe analizy, wiarygodność i korzyści ekonomiczne w sferze IT

Szacuje się, że do roku 2020 liczba jednostek danych cyfrowych przekroczy czterokrotnie liczbę ziaren piasku na Ziemi.